PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (2) | 125--138
Tytuł artykułu

Wyzwania współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w obliczu zmian - analiza przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Challenges of Modern Management in Local Government Units in the Face of Change - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie administracji samorządowej może wywierać istotny wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej. Niestety dotychczasowa praktyka dowodzi jednak, że w wypadku procesów związanych z zarządzaniem w samorządach terytorialnych częściej mamy do czynienia jedynie z administrowaniem niż z systemem zarządzania. Zarządzanie bowiem, w przeciwieństwie do administrowania, powinno być procesem, który zawiera w sobie aktywność i kreatywność. Artykuł jest poświęcony metodom reorganizacji, służącym usprawnieniu pracy jednostki samorządu terytorialnego. Skupiono się na jednej z wybranych metod - metodzie rozwoju instytucjonalnego. Metoda rozwoju instytucjonalnego urzędów obejmuje: analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę efektów. Dzięki obserwacji wskazanych obszarów zarządzania według określonych kryteriów można dokonać identyfikacji słabych i mocnych stron w nich występujących, a na tej podstawie badacz ma możliwość wskazania luk oraz sposobów dokonania usprawnień. Analiza instytucjonalna dotyczy dziewięciu obszarów funkcjonowania urzędu. W artykule opisano analizę jednego z obszarów - mianowicie organizacji i funkcjonowania urzędu. Analizy dokonano na podstawie jednego z małopolskich urzędów gminy w roku 2015. Analizę organizacji i funkcjonowania urzędu oparto na modelu analizy instytucjonalnej. W artykule przedstawiono efekty analizy wybranego obszaru i kryteriów zarządzania urzędem. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of the local administration may have a significant impact on the development of the local community. Past practice shows, however, unfortunately, that in the case management processes in local authorities, often we have to deal only with the administration than management system. Management,in contrast to the administration, it should be a process, which includes the activity and creativity. The article is devoted to the methods of reorganization, streamlining work serving local government units. The focus is on one of the selected methods - the method of institutional development. The method institutional development offices, includes an analysis of the level of institutional development, design changes (improvements) institutional, their implementation and monitoring and evaluation of the results. With the observation of specified areas of management, according to specific criteria, you can identify strengths and weaknesses in them occurring, and on this basis, the researcher is able to identify gaps and ways to make improvements. Institutional analysis applies to the nine areas of the office. The article describes an analysis of one of the areas namely the organization and functioning of the Office. The analysis was performed based on one of the Malopolska offices of the municipality in the 2015. The analysis of the organization and functioning of the office is based on the model of institutional analysis. The article presents the results of analysis of the selected area and office management criteria. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
125--138
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Analiza instytucjonalna gminy. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, red. A. Szczepanik, M. Kukiełka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2010.
  • [2] Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym, red. M. Zawicki, UE w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2011.
  • [3] Materiały udostępnione przez urząd gminy (materiały źródłowe).
  • [4] Pawłowska A., Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu - doświadczenia urzędu miasta Częstochowy, "Zarządzanie Publiczne" 14/2 (2011).
  • [5] Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  • [6] Stabryła A., Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 21/2 (2012).
  • [7] Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.