PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 460 Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku | 152--166
Tytuł artykułu

Style podejmowania decyzji zakupowych a zachowania konsumentów w symulowanych zakupach w środowisku porównywarki cenowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Decision-Making Styles vs. Consumer Behavior in Simulated Shopping in The Environment of Price Comparison Websites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję i wyniki eksploracyjnego badania nad wpływem stylów podejmowania decyzji zakupowych na zachowania konsumentów w symulowanej sytuacji zakupowej wymagającej posłużenia się porównywarką cenową. Korzystając ze zmodyfikowanego modelu akceptacji technologii opartego na zaufaniu, wzbogaconego o style podejmowania decyzji zakupowych, otrzymano model strukturalny, szacowany przez PLS-SEM. Wyniki sugerują, że wpływ stylów podejmowania decyzji zakupowych jest zróżnicowany: od dość silnych całkowitych wpływów stylu wrażliwości na wartość i cenę, perfekcjonistycznego i zmęczenia natłokiem informacji, do słabszych dla stylów wrażliwości na markę, rekreacyjnego i ekowrażliwego. W efekcie cechy konsumenckiej osobowości mierzonej poprzez style podejmowania decyzji zakupowych wpływają na korzystanie z porównywarki cenowej jako internetowej pomocy decyzyjnej(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept and the results of exploratory study on the impact of consumer decision-making styles on consumer behavior in simulated purchasing situation requiring the use of a price comparison site. By using the modified technology acceptance model based on trust, enriched with consumer decision-making styles, the structural equations model was obtained, estimated by PLS-SEM. Research results suggest that the impact of consumer decision-making styles on prices comparison site adoption varies from fairly strong for price-value conscious consumers, perfectionistic ones and confused by overchoice ones, to the weaker for brand conscious, recreational shopping conscious and eco-sensitive consumers. As a result, consumer personality traits measured by consumer decision-making styles affect the use of price comparison site, as internet shopping aid(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Centre for Retail Research, 2015, Online Retailing Research, Nottingham.
 • Chang M.K., Cheung W., Lai V.S., 2005, Literature derived reference models for the adoption of online shopping, Information & Management, vol. 42, no. 4, s. 543-559.
 • Cheung C.M., Lee M.K., 2006, Understanding consumer trust in Internet shopping: A multidisciplinary approach, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 57, No. 4, s. 479-492.
 • Eurostat, 2015, serie danych: (isoc_ec_ibuy), (isoc_ec_eseln2).
 • Fishbein M., Ajzen I., 1975, Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Fornell C., Larcker D.F., 1981, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, vol. 18, no. FEBRUARY, s. 39-50.
 • Gefen D., Karahanna E., Straub D.W., 2003, Trust and TAM in online shopping: An integrated model, MIS Quarterly, vol. 27, no. 1, s. 51-90.
 • Henseler J., Ringle C.M., Sarstedt M., 2015, A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 43, no. 1, s. 115-135.
 • Hong I.B., Cho H., 2011, The impact of consumer trust on attitudinal loyalty and purchase intentions in B2C e-marketplaces: Intermediary trust vs. seller trust, International Journal of Information Management, vol. 31, no. 5, s. 469-479.
 • Kim S., Park H., 2012, Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers' trust and trust performance, International Journal of Information Management, vol. 33, no. 2, s. 318-332.
 • Komiak S.Y., Benbasat I., 2006, The effects of personalization and familiarity on trust and adoption of recommendation agents, MIS Quarterly, vol. 30, no. 4, s. 941-960.
 • Mącik R., 2013, Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mącik R., Mącik D., 2015, Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta i ich pomiar, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (w druku).
 • McKnight D.H., Choudhury V., Kacmar C., 2002, Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology, Information Systems Research, vol. 13, no. 3, s. 334-359.
 • PMR, 2015, Handel internetowy w Polsce 2015 (raport).
 • Ringle C.M., Wende S., Becker J.-M., 2015, SmartPLS, SmartPLS GmbH, Boenningstedt, Germany.
 • Sproles G.B., Kendall E.L., 1986, A Methodology for profiling consumers' decision-making styles, Journal of Consumer Affairs, vol. 20, No. 2, s. 267-279.
 • Tai S.H.C., 2005, Shopping styles of working Chinese females, Journal of Retailing & Consumer Services, vol. 12, no. 3, s. 191-203.
 • Walsh G., Hennig-Thurau T., Wayne-Mitchell V. i in., 2001, Consumers' decision-making style as a basis for market segmentation, Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, vol. 10, No. 2, s. 117-131.
 • Zhang K.Z.K., Cheung C.M.K., Lee M.K.O., 2014, Examining the moderating effect of inconsistent reviews and its gender differences on consumers' online shopping decision, International Journal of Information Management, vol. 34, no. 2, s. 89-98.
 • Zotos Y., Lysonski S., Durvasula S., 1996, Consumer decision-making styles: A multi-country investigation, European Journal of Marketing, vol. 30, no. 12, s. 10-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.