PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 (39) | 83--96
Tytuł artykułu

Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Who Is on the Side of Good? Values in Russian Foreign Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor niniejszego artykułu stawia tezę, że podstawowym problemem w relacjach Rosja-Zachód jest odniesienie obu podmiotów do szeroko rozumianej sfery wartości politycznych w obszarze stosunków międzynarodowych. Pogląd ten jest rozwijany na trzech głównych płaszczyznach: 1) podstawowego paradygmatu interpretacji stosunków międzynarodowych w Rosji, czyli realizmu; 2) konsekwencji tego podejścia dla miejsca Rosji w stosunkach międzynarodowych; oraz 3) znaczenia dla Rosji współpracy gospodarczej z partnerami zachodnimi. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this paper argues that the basic problem in relations between Russia and the West concerns political values shared by these entities in the area of international relations. This paper examines the problem on the three basic levels: (1) the basic paradigm of interpretation of international relations in Russia, i.e. realism; (2) the consequences of this approach for Russia's place in international relations; and (3) the importance for Russia of economic cooperation with Western partners. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 68% rossijan sczitajut Rossiju wielikoj dierżawoj (2014). Pobrane z: http://www.levada.ru/ll-12-2014/68-rossiyan-schitayut-rossiyu-velikoi-derzhavoi (dostęp: 13.12.2014).
 • Aslund, A., Kuchnis, A. (2009). The Russia Balance Sheet. Washington DC: Peterson Institute for International Economics-Center for Strategic and International Studies.
 • Backer, R. (2007). Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydentury Putina. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Backer, R. (2010). Współczesne rosyjskie myślenie imperialne. W: A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym (s. 47-66). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Baunow, A. (2014). U kakoj czerty ostanowihia Władimir Putin. Pobrane z: http://slon.ru/world/u_kakoy_cherty_ostanovilsya_vladimir_putin-1160450.xhtml (dostęp: 12.01.2015).
 • Bieleń, S. (2008). Powrót Rosji do gry wielkomocarstwowej. W: A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (red.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (s. 229-256). Łódź-Warszawa-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bogaturow, A. D. (2010). Krizisnyj cykl w mirowoj politikie i gieoekonomiczeskije intieriesy Rossii. W: idem (red.), Sowriemiennaja mirowaja politika. Prikładnoj analiz (s. 239-258). Moskwa: Aspekt Press.
 • Bożyk, P. (2008). Czy warto porozumieć się z Rosją? Przegląd, 2.03. Pobrane z: http://www.przeglad-ty-godnik.pl/pl/artykul/czy-warto-porozumiec-sie-rosja (dostęp: 12.11.2013).
 • Bryc, A. (2012). Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji. W: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (s. 23-43). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Czadajew, A. (2006). Putin. Jego idieologija. Moskwa: Izdatielstwo Jewropa.
 • Czaputowicz, J. (2008). Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cziomer, E., Zyblikiewicz, L. W. (2005). Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ćwiek-Karpowicz, J. (2007). Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i współczesność). Warszawa: Elipsa.
 • Dettke, D. (2011). Europe and Russia: From neighborhood without a shared vision to a modernization partnership. European Security, 1 (20), 127-142.
 • Diec, J. (2013). Konserwatywny nacjonalizm. Studium doktryny w świetle myśli politycznej Igora Szfarewicza. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Domańska, M. (2014). Perspektywy integracji eur-azjatyckiej - zarys głównych problemów. W: J. Diec, A. Jach (red.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, t. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy (s. 267-277). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Dugin, A. (2011). Gieoekonomika. Uczebnoje poso-bije dla wuzow. Moskwa: Akadiemiczeskij Projekt- Gaudeamus.
 • Dugin, A. (2014). Putin vs Putin. Vladimir Putin Viewedfrom the Right. London: Arktos Media.
 • Elektoralny; riejting Putina opustilsia do 82% (2014). Pobrane z: http://www.levada.ru/02-12-2014/elektoralnyi-reiting-putina-opustilsya-do-82 (dostęp: 13.12.2014).
 • Grosse, Т. G. (2014). W poszukiwaniu geoekonomii w Europie. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Janusz, K. (1997). Konfrontacje Rosja - Zachód. Zderzenie dwóch cywilizacji. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 • Jean, C. (2003). Geopolityka, tłum. T. Orłowski, J. Pawłowska. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Koczetow, E. G. (2010). Gieoekonomika. Oswojenije mirowogo ekonomiczeskogo prostranstwa. liczebnik dla wuzow. Moskwa: Norma.
 • Lazari, A. de (2009). Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lebiediewa, M. (2000). Formirowanije nowoj politiczeskoj struktury mira i miesto w niej Rossii. Polis, 6, 40-50.
 • Legucka, A. (2007). Rosyjska wizja Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Narodowe, 3-4, 140-153.
 • Lisiakiewicz, R. (2012). Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 882, 131-144.
 • Madej, Z. (2009). Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej - skutki dla handlu z Polską. W: P. Bożyk (red.), Polska-Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020 (s. 103-118). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.
 • Malinova, O. (2013). Russia and "the West" in the 2000s: Redefining Russian identity in official political discurse. W: R. Taras (red.), Russia's Identity in International Relations. Images, Perceptions, Misperceptions (s. 73-90). London-New York: Routledge.
 • Malinowski, P. (2014). Były doradca Putina: Współczesna Rosja to kraj bez ideologii i bez celu. Rzeczpospolita, 16.12. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/29,1165418-Byly-doradca-Putina-Wspolczesna-Rosja-to-kraj-bez-ideologii-i-bez-celu.html (dostęp: 17.12.2014).
 • Michalak, A. (2014a). Rosyjscy oligarchowie z otoczenia Putina beneficjentami sankcji Zachodu. Rzeczpospolita, 12.12. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/1164455.html (dostęp: 22.01.2015).
 • Michalak, A. (2014b). Sondaż: Rosjanie od początku roku stali się antyzachodni. Rzeczpospolita, 10.12. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/29,1163904-Sondaz-Rosjanie-od-poczatku-roku-stali-sie-antyzachodni.html (dostęp: 13.12.2014).
 • "Osobyj put'" i rossijskaja impierija (2011). Pobrane z: http://www.levada.ru/press/20U020902.html (dostęp: 18.08.2015).
 • Pap, A. (2012). Kudapojdiet Putin?Rossija mieżdu Kitajem ijewropoj. Moskwa: Olma Media Group.
 • Pipes, R. (2000). Własność a wolność, tłum. L. Niedzielski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 • Pipes, R. (2009). Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej, tłum. A. Mrozek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Potulski, J. (2010a). Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Częstochowa: Instytut Geopolityki.
 • Potulski, J. (2010b). Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Prof. Grinberg: w Rosji ścierają się dwie szkoły myślenia ekonomicznego (2014). Gazeta Wyborcza, 9.12.2014. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/-l,100969,17105051,Prof_Grinberg_w_Rosji_scieraja_sie_dwie_szkoly_myslenia.html (dostęp: 03.01.2015). Putin, W. (1999). Rossija na rubieże tysaczeletij. Niezawisimaja Gazieta, 30.12. Pobrane z: http:// www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (dostęp: 01.09.2007).
 • Putin: "Wniesznieje uprawlenije unizitielno dla ukrainskogo naroda" (2015). Izwiestija, 17.08. Pobrane z: http://izvestia.ru/news/590067 (dostęp: 17.08.2015).
 • Raś, M. (2000). Uwarunkowania rosyjskiej polityki bezpieczeństwa. Polityka Wschodnia, 1, 115-142.
 • Raś, M. (2010). Federacja Rosyjska wobec Unii Europejskiej - rywalizacja i współpraca. W: A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym (s. 242-252). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Riejting Putina naczal sniżat'sia wpierwyje s naczała goda (2014). Pobrane z: http://www.levada.ru/28-10-2014/reiting-putina-nachal-snizhatsya-vpervye-s-nachala-goda (dostęp: 13.12.2014).
 • Rojek, P. (2014). Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania. Kraków: Wydawnictwo Maszachaba.
 • Safonow, I. A. (2005). Rossija w obszczejewro-piejskom processie ekonomiczeskoj intiegracyi. Moskwa: Izdatielstwo Ekonomika.
 • Stępień-Kuczyńska, A. (2007). Rosja ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Struktura raschodowfiedieralnogo biudżeta w 2015 godu (2015). Pobrane z: http://info.minfin.ru/fbrash. php (dostęp: 08.05.2015).
 • Surkow, W. (2006). Stienogramma: Suwierienitiet-eto politiczeskij sinonim konkurientosposobnosti (czast' 1). Pobrane z: http://surkov.info/stenogramma-suverenitet--%E2%80%93-eto-politicheskij-sinonim-konkuren-tosposobnosti-chast-1/ (dostęp: 18.08.2015).
 • Surkow, W. (2007). Nacyonalizacyja buduszczego. W: L. Polaków, PRO suwieriennuju diemokratiju. Sbornik (s. 393-411). Moskwa: Izdatielstwo Jewropa.
 • Szewcowa L. (2004). Как Rossija nie sprawiła s diemokratiej: logika politiczeskogo otkata. Pro et Contra, 3, 36-55.
 • Szkop, E. (2012). Gospodarka w relacjach Unia Europejska - Federacja Rosyjska. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szpunar, O., Kuraś, B. (2014). Słowianie z Polski piszą do przyjaciół Moskali: Rola prezydenta Putina jest pozytywna. Gazeta Wyborcza, 17.05. Pobrane z: http://wyborcza.pl/l,76842,15977463,Slowianie_z_Polski_pisza_do_przyjaciol_Moskali_Rola.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.