PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 2 | 2--14
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Introduction and Commercialization of Marketing Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa muszą radzić sobie zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wyzwaniami. Niewątpliwie takimi wyzwaniami są m.in. zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji we wszystkich obszarach funkcjonalnych oraz ich komercjalizacji, a także zdolność do identyfikowania oraz pokonywania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych wyrobów i usług. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej powszechności wdrażania innowacji w zakresie strategii marketingowych oraz powszechności występowania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych wyrobów i usług. Celem publikacji jest też próba weryfikacji tezy, że powszechność wdrażania innowacji w zakresie strategii marketingowych jest względnie niska i zróżnicowana w państwach członkowskich, spowodowana wieloma problemami pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2015 r. w 28 państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych przez TNS Political & Social na potrzeby Komisji Europejskiej. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą tezę i umożliwiła osiągnięcie celów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary enterprises must deal with both internal and external challenges. Doubtless such challenges, among others, are: the ability to create and implement innovations in all functional areas and their commercialization, and the ability to identify and overcome the problems that impede the commercialization of innovative goods and services. In this article the statistical-comparative analysis of the commonness of an implementation of the innovations in range of marketing strategies as well as the commonness occurrence of problems hindering the commercialization of innovative goods and services was conducted. The aim of the publication is also verifying thesis that the commonness implementation of the innovations in range of marketing strategies is relatively low and diversed in the Member States. It depends on many problems of internal and external origin. To realize these goals the results of empirical research conducted in February 2015 in the 28 EU Member States and Switzerland, and the United States by TNS Political & Social for the needs of the European Commission are used. Statistical-comparative analysis of the results of these research confirmed the assumed thesis and enabled to achieve the research goals. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Baruk, J. (2016). Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych. Marketing i Rynek, (5).
 • Conrad, D. (2015). Cultivating a Robust Organization: 5 Stages of the Innovation Process. Pozyskano z: http://online.rivier.edu/5-stages-of-the-innovation-process (25.10.2016 r.).
 • European Commission (2014). Flash Eurobarometer 394. The Role of Public Support in the Commercialisation of Innovations. European Commission.
 • European Commission (2015). Flash Eurobarometer 415. Innobarometer 2015. The innovation trends at EU enterprises. European Commission.
 • Inauen, M. i Schenker-Wicki, A. (2012). Fostering Radical Innovations with Open Innovation. European Journal of Innovation Management, 15 (2).
 • Jordan, J.F. (2010). Innovation, Commercialization, and the Successful Startup. Pozyskano z: http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=heinzworks (22.10.2016).
 • Krusinskas, R., Norvaisiene R., Lakstutiene A. i Vaitkevicius S. (2015). Investment, Innovation and Firm Performance: Empirical Evidence from Small Manufacturing Industries. Journal of Finance and Economics, 3 (6).
 • McKinsey and Company (2010). Innovation and commercialization, 2010. McKinsey Global Survey results. Pozyskano z: http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-and-commercialization-2010-mckinsey-global-survey-results (22.10.2016).
 • MNiSW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 • Orłowski, W.M. (2013). Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. Warszawa: PWC.
 • Tepic, M., Kemp, R., Omta, O. i Fortuin, F. (2013). Complexities in Innovation Management in Companies from the European Industry. European Journal of Innovation Management, 16 (4).
 • Wallace, J.C., Butts, M.M., Johnson, P.D., Stevens, F.G. i Smith, M.B. (2013). A Multilevel Model of Employee Innovation. Understanding the Effects of Regulatory Focus, Thriving, and Employee Involvement Climate. Journal of Management, XX (X).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.