PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 293 | 7--22
Tytuł artykułu

Dekompozycja korzyści z zatrudnienia w świetle literatury teoretycznej i empirycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decomposition of Employment Benefits in Light of Theoretical and Empirical Literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i usystematyzowanie korzyści uzyskiwanych przez pracownika z zatrudnienia w świetle literatury teoretycznej i empirycznej. To fundamentalne dla funkcjonowania rynku pracy zagadnienie jest przedmiotem rozważań teoretycznych nie tylko w ramach neoklasycznej teorii podaży pracy, ale także w kontekście teorii wyrównywania różnic (theory of equalizing differences) oraz teorii płacy efektywnościowej (effciency wages theory). W artykule wykazano, iż w literaturze nie ma konsensusu co do atrybutów opisujących zatrudnienie, a ich ujęcia mają zwykle charakter fragmentaryczny. Z kolei w badaniach empirycznych dobór atrybutów zazwyczaj wynika z dostępności danych oraz specyfiki cech zatrudnienia w danym zawodzie (a także wewnątrz zawodów). W artykule podjęto próbę usystematyzowania kryteriów decyzji pracownika w odniesieniu do zatrudnienia opartą na autorskiej typologii korzyści płynących z podjęcia konkretnej pracy. Typologia ta opiera się na założeniu, iż korzyści z zatrudnienia można podzielić na korzyści uzyskiwane bezpośrednio od pracodawcy (pieniężne i pozapieniężne) oraz korzyści czerpane z cech wykonywanych w pracy zadań. Te drugie można z kolei podzielić na korzyści bezpośrednie (fizyczne i psychiczne warunki wykonywania pracy) oraz pośrednie, związane z realizacją potrzeb w długim okresie. Zaproponowane podejście pozwala wyjaśnić wiele pozornych paradoksów obserwowanych na rynku pracy, a także otwiera pole do dalszych badań empirycznych w zakresie determinant wynagrodzeń (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to systematize the benefits received by the employee from employment in the light of theoretical and empirical literature. This issue is fundamental for understanding labor market performance, not only from the neoclassical theory perspective of labor supply, but also in the context of the Theory of Equalizing Differences and of the Efficiency Wages Theory. The paper demonstrates that in the literature there is no consensus on the catalogue of attributes describing employment. In empirical papers selection of attributes taken into consideration usually depends only on the availability of data. This article attempts to systematize the criteria of employee's decision on employment. The original typology of the benefits of employment is presented. It is based on the assumption that benefits of employment may be divided into the benefits obtained directly from the employer (e.g. cash and fringe benefits) and benefits obtained from the characteristics of workplace. The latter can be further divided into direct benefits (physical and mental conditions of work) and indirect, associated with the long term consequences of particular employment. Presented approach helps to explain labor market performance and wage formation.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Yellen J.L. (1990), The Fair Wage-effort Hypothesis and Unemployment, "The Quarterly Journal of Economics", s. 255-283.
 • Atrostic B.K. (1982), The Demand for Leisure and Nonpecuniary Job Characteristics, "The American Economic Review", s. 428-440.
 • Bartel A.P. (1981), Wages, Nonwage Job Characteristics, and Labor Mobility, "Industrial and Labor Relations Review, No. 35, s. 578.
 • Bartkowiak G. (1999), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Becker G.S. (1976), The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press.
 • Bluestone B.A. (1974), The Personal Earnings Distribution: Individual and Institutional Determinants, Final Report for the Period July 1, 1970-October 31, 1973.
 • Brown C. (1980), Equalizing Differences in the Labor Market, "The Quarterly Journal of Economics", s. 113-134.
 • Clark A.E. (1997), Job Satisfaction and Gender: Why Are Women so Happy at Work?, "Labour Economics", No. 4(4), s. 341-372.
 • Cordery J., Sevastos P., Mueller W., Parker S. (1993), Correlates of Employee Attitudes toward Functional Flexibility, "Human Relations", No. 46(6), s. 705-723.
 • D'Addio A.C., Eriksson T., Frijters P. (2007), An Analysis of the Determinants of Job Satisfaction when Individuals' Baseline Satisfaction Levels May Differ, "Applied Economics", No. 39(19), s. 2413-2423.
 • Diaz-Serrano L., Cabral Vieira J.A. (2005), Low Pay, Higher Pay and Job Satisfaction within the European Union: Empirical Evidence From Fourteen Countries, Institute for the Study of Labor.
 • Domański H. (1999), Prestiż, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 • Duncan G.J., Stafford F. (1977), Pace of Work, Unions, and Earnings in Blue Collar Jobs, Manuscript, March.
 • Garcıa I., Molina J.A. (1999), How do Workers Decide Their Jobs? The Influence of Income, Wage and Job Characteristics, "Managerial and Decision Economics", No. 20, s. 189-204.
 • Glisson C., Durick M. (1988), Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations, "Administrative Science Quarterly", s. 61-81.
 • Gronau R. (1976), Leisure, Home Production and Work - The Theory of the Allocation of Time Revisited, National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
 • Gronberg T.J., Reed W.R. (1994), Estimating Workers' Marginal Willingness to Pay for Job Attributes Using Duration Data, "Journal of Human Resources", s. 911-931.
 • Hackman J.R., Oldham G.R. (1976), Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, "Organizational Behavior and Human Performance", No. 16(2), s. 250-279.
 • Hamermesh D.S. (1977), Economic Aspects of Job Satisfaction. Essays in Labor Market Analysis, John Wiley, New York.
 • Herzberg F. (1987), One More Time: How Do You Motivate Employees?, "Harvard Business Review Case Services".
 • Johns G., Xie J.L., Fang Y. (1992), Mediating and Moderating Effects in Job Design, "Journal of Management", No. 18(4), s. 657-676.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lancaster K. (1979), Variety, Equity, and Efficiency: Product Variety in an Industrial Society, Columbia University Press, New York.
 • Lucas R.E. (1977), Hedonic Wage Equations and Psychic Wages in the Returns to Schooling, "The American Economic Review", s. 549-558.
 • Michalik K. (2009), Typologia czynników motywacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2(13), t. 2, s. 373-387.
 • Morgeson F.P., Humphrey S.E. (2006), The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and Validating a Comprehensive Measure for Assessing Job Design and the Nature of Work, "Journal of Applied Psychology", No. 91(6), s. 1321.
 • Quinn R.P. (1975), Overeducation and Jobs: Can the Great Training Robbery be Stopped?, Chicago.
 • Rainlall S. (2004), A Review of Employee Motivation Theories and Their Implications for Employee Retention within Organizations, "The Journal of American Academy of Business", No. 9, s. 21-26.
 • Rosen S. (1986), The Theory of Equalizing Differences, "Handbook of Labor Economics", No. 1, s. 641-692.
 • Shapiro C., Stiglitz J.E. (1984), Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, "The American Economic Review", s. 433-444.
 • Sloane P.J., Williams H. (2000), Job Satisfaction, Comparison Earnings, and Gender, "Labour", No. 14(3), s. 473-502.
 • Smith R.S. (1973), Compensating Wage Differentials and Hazardous Work, US Dept. of Labor, Office of the Assistant Secretary for Policy, Evaluation, and Research.
 • Stabryła A. (1997), Podstawy zarządzania firmą: modele, metody, praktyka, Oficyna Wydawnicza "Antykwa", Kraków-Kluczbork.
 • Stone E.F., Gueutal H.G. (1984), On the Premature Death of Need-satisfaction Models: An Investigation of Salancik and Pfeffer's Views on Priming and Consistency Artifacts, "Journal of Management", No. 10(2), s. 237-249.
 • Taubman P. (1975), Sources of Inequality in Earnings, North-Holland Publishing Company.
 • Thaler R., Rosen S. (1975), The Value of Saving A Life: Evidence from the Labor Market.
 • Household Production and Consumption, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Van Ophe, H. (1991), Wages, Nonwage Job Characteristics and the Search Behavior of Employees, "The Review of Economics and Statistics", s. 145-151.
 • Vella F. (1993), Nonwage Benefits in a Simultaneous Model of Wages and Hours: Labor Supply Functions of Young Females, "Journal of Labor Economics", s. 704-723.
 • Woodbury S.A. (1983), Substitution between Wage and Nonwage Benefits, "The American Economic Review", s. 166-182.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.