PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 251--260
Tytuł artykułu

Wyzwania dla rozwoju rynku dziczyzny w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges for the Development of the Dame Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dziczyzna stanowiła niegdyś istotny składnik diety polskich konsumentów. Obecnie tradycja konsumpcji tego rodzaju mięsa zanikła. Z uwagi na fakt, że warunki naturalne kraju pozwalają na pozyskiwanie znacznych ilości dziczyzny, istotne jest poznanie czynników powodujących, że większość polskiej dziczyzny trafia nie na rynek rodzimy, ale na rynki zachodnioeuropejskie. Badanie jakościowe, oparte na metodzie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI - in-depth interwiew), realizowane w grupie osób działających w sektorze podażowym rynku dziczyzny, pozwoliło na stworzenie obrazu polskiego rynku, wskazanie czynników uniemożliwiających rozwój tego sektora, a także określenie działań determinujących wzrost zainteresowania konsumentów produktami, a tym samym zwiększenie konsumpcji dziczyzny w Polsce. Do takich działań zaliczyć można projekty o charakterze marketingowym i informacyjnym oraz modyfikację regulacji prawnych i struktury rynku w sposób umożliwiający obniżenie cen produktu finalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Game meat used to be an essential component of the Polish consumer diet. Today, the tradition of game consumption is no longer observed. Due to the fact that the natural conditions of Poland allow for obtaining significant amounts of game, it is important to know the factors that cause the majority of Polish game production to go to West European markets, instead of local markets. A qualitative study based on the method of in-depth interviews (IDI), performed on a group of people operating in the supply side of the Polish game market, allowed us to create an image of the Polish market. It also helped to indicate the factors that inhibit the game sector development, and to identify actions that help to increase the popularity of the products and thereby to increase the consumption of venison in Poland. These activities include marketing and information campaigns, legal regulations and market structure modifying. These allow reductions in the price of the final product. (original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Rocznik
Tom
Numer
Strony
251--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Advice to frequent eaters of game shot with lead (2015). Pobrano 25 kwietnia 2016 z: http://www.food.gov.uk/science/advice-to-frequent-eaters-of-game-shot-with-lead
 • Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 1/16. Pobrano 25 kwietnia 2016 z: http://www.arr.gov.pl/data/400/ biuletyn_ informacyjny_arr_1_2016.pdf
 • Chardonnet, P., Clers, B. D., Fischer, J., Gerhold, R., Jori, F., & Lamarque, F. (2002). The value of wildlife. OIE Revue Scientifique et Technique, 21, 15-51.
 • Country Alliance. Pobrano 25 kwietnia 2016 z http://www.countryside-alliance.org/campaigns/.
 • Game-to-eat Campaigne - materiały promocyjne. Pobrano 25 kwietnia 2016 z http://www.gametoeat.co.uk/gte/.
 • Górecka, J., Szmańko, T. (2010), Walory żywieniowe dziczyzny, Magazyn Przemysł Mięsny, 1-2, 20-21.
 • Hoffman, L.C., Mostert, A.C., Kidd, M., Laubscher, L. (2009). Meat quality of kudu (Tragelaphus strepsiceros) and impala (Aepyceros melampus): Carcass yield, physical quality and chemical composition of kudu and impala Longisimus dorsi muscle as affected by gender and age. Meat Science 83, 788-795.
 • Kowrygo, B. (2000). Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Lecocq, Y. (1997). A European perspective on wild game meat and public health. Review Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 16(2), 579-585.
 • Making the Most of your Game (2008). Pobrano 25 kwietnia 2016 z: www.countrysidealliance. org/ie/shooting/making-the-most-of-your-game.
 • Meltzer, H.M., Dahl, H., Brantsæter, A.L., Birgisdottir, B.E., Knutsen, H.K., Bernhoft, A., Oftedal, B., Lande, U.S., Alexander, J., Haugen, M., Ydersbond, T.A. (2013). Consumption of lead-shot cervid meat and blood lead concentrations in a group of adult Norwegians. Environmental research, 127, 29-39.
 • Murawska, D., Janiszewski, P., Michalik, D., Hanzal, V., Zawadzka, M. (2013). Carcass and meat characteristics of mallards (Anas platyrhynchos L.) hunter-harvested in North-Eastern Poland. XXV International Poultry Symposium PB WPSA. 02 - 04 September. Zegrze. Poland, 143
 • Nagalska, H., Rejman, K. (2014). Wiedza konsumentów o dziczyźnie i zachowania nabywcze na rynku tego mięsa. Marketing i Rynek, 6, 488-499.
 • NDNS - National Diet and Nutrition Survey, (2010). Pobrano 25 kwietnia 2016 z: https://www.gov.uk/government/statistics/
 • NVS - Nationale Verzehrsstudie II (2008), Die bundesweite Erhebung zur Ernährungssituation von Jugendlichen und Erwachsenen. Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut fur Erahrung und Lebensmittel (Hrsg.).
 • Pickering, M., Lawrence, J. (2012). Habits and behaviours of high-level consumers of lead-shot wild-game meat in Scotland. Pobrano 25 kwietnia 2016 z: http://www.foodstandards.gov.scot/
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS. Pobrano 25 kwietnia 2016 z: http://stat.gov.pl/
 • Szkoda, J., Nawrocka, A., Kmiecik, M., Żmudzki, J. (2011). Badania kontrolne pierwiastków toksycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, (48), 475-489.
 • Świątkowska, M. (2014). Promocja towarowa na rynku mięsa wieprzowego-doświadczenia, efekty, rekomendacje. RN SERiA, 16(4), 310-315.
 • Świetlik, K. (2012). Dotychczasowy i przewidywany popyt na podstawowe produkty żywnościowe: Mięso i przetwory. Popyt na żywność. Stan i Perspektywy, nr 13, s. 12-18.
 • The Deer Initiative. Feasibility Study of Processing and Marketing Wild Venison in Rockingham Forest (2010). Pobrano 25 kwietnia 2016 z: www.thedeerinitiative.co.uk/uploads/docs/29.pdf.
 • Tolušić, Z., Florijančić, T., Kralik, I., Sesar, M., Tolušić, M. (2005). Game meat market in Eastern Croatia. In 1st International Symposium "; Game and ecology";, Brijuni 10-13 October 2005.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dz. U. 1995 nr 147 poz. 713.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.