PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(19) Współczesne oblicza polityki społecznej | 6--15
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty polskiego rynku pracy a współczesna polityka społeczna - w oparciu o pilotażowe badanie pracowników łódzkiej Manufaktury

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Polish Labour Market and the Contemporary Social Policy - Based on a Pilot Study of Manufaktura Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych gospodarkach kapitalistycznych praca stanowi jeden z najważniejszych dostępnych towarów, a jednocześnie wywiera duży wpływ na życie zatrudnionych. To, jaką ludzie wykonują pracę, wyraźnie oddziałuje także na ich funkcjonowanie poza nią: życie rodzinne, kontakty towarzyskie, spędzanie wolnego czasu, ale także na kwestie zdrowotne i prawne: zabezpieczenie społeczne, edukację, dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W artykule Autorzy przedstawiają wybrane charakterystyki dotyczące polskiego rynku pracy oraz wyniki pilotażowego badania ankietowego, przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie wśród osób świadczących pracę w różnych punktach handlowo-usługowych na terenie największej łódzkiej galerii handlowej - Manufaktury. Badanie czerpało z koncepcji zinstytucjonalizowanego cyklu życia Kohliego oraz prekariatu Standinga. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern capitalistic economies, work is one of the most important available goods which has also a major impact on the lives of employees. The type of work that people are doing, clearly affects other spheres of their life, among others: family life, social relations, leisure time, but also health and legal issues: social security, education, access to public health care. In this article the authors present selected characteristics of the Polish labour market and the results of the pilot study conducted among an unrepresentative sample of people providing work in a various retail outlets in the largest shopping center in Łódź - Manufaktura. The study drew from the institutionalized life course by Kohli and Standing's precariat. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bauman Z., (2011) O nie-klasie prekariuszy, http://krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOnie-klasieprekariuszy/menuid-197.html [30.07.2016].
 • 2. Duda K., (2016) Outsourcing usług ochrony oraz sprzątania w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudnienia pracowników przez podmioty prywatne, http://lassalle.org.pl/wp2/wp-content/uploads/2016/02/OMSL_Outsourcing_uslug-ochrony_i_sprzatania.pdf [30.07.2016].
 • 3. Esping-Andersen G., (2010) Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 • 4. Eurostat, (2015a) In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_iw01 [30.07.2016].
 • 5. Eurostat, (2015b) In-work at-risk-of-poverty rate by type of contract, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_iw05 [30.07.2016].
 • 6. Eurostat, (2016) Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex and age, https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/aT77OQvwY5C6KC3LrPlvA [30.07.2016].
 • 7. Główny Urząd Statystyczny, (2014) Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/5/1/pw_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy.pdf [30.07.2016].
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, (2016) Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html [20.07.2016].
 • 9. Kohli M., (2007) The Institutionalization of the Life Course: Looking Back to Look Ahead, "Research in Human Development", nr 4.
 • 10. Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P., (2005) Pomiędzy junk job a woorking poor. Nisko kwalifikowana, nisko płatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 10.
 • 11. Kudlińska I., (2011) Stygmatyzacja społeczna jako perspektywa teoretyczno-badawcza na przykładzie badań nad stygmatyzacją ludzi biednych, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", nr 38.
 • 12. Kuźmicz E., Stasiowski J., (2008) Pracujący biedni. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_182_08.PDF [30.07.2016].
 • 13. Leisering L., (2003) Government and the Life Course [w:] Mortimer J., Shanahan M., (red.), The Handbook of the Life Course, New York: Springer US.
 • 14. Muster R., (2012) Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania zatrudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników, "Studia Socjologiczne", nr 3.
 • 15. OECD, (2014) OECD Employment Outlook 2014, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2014-en [30.07.2016].
 • 16. Polska Rada Centrów Handlowych, (2014) Raport 1 Połowa 2014, http://prch.org.pl/sites/default/files/testd/Raport%20pl-H1%202014.pdf [30.07.2016].
 • 17. Seweryński M., (2014) Uwagi o regulacji prawnej wynagrodzenia za pracę [w:] Hrynkiewicz J., (red.), Praca i Płaca. Państwo i rynek, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • 18. Stanaszek A., (2004) Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2.
 • 19. Standing G., (2015) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 20. Stelina J., (2014) Buchalteryzacja półpolityki społecznej - główne problemy polityki społecznej w XXI w. [w:] Hrynkiewicz J., (red.), Praca i Płaca. Państwo i rynek, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • 21. Szarfenberg R., (2016) Prekarność, prekaryjność, prekariat - krótkie wprowadzenie, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [30.07.2016].
 • 22. Szczepański J., (1961) Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii [w:] Biegeleisen-Żelazowski T., Sarapata A., Rosner S., (red.), Jak pracuje człowiek, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • 23. Urbański J., (2014) Prekariat i nowa walka klas, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.