PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(19) Współczesne oblicza polityki społecznej | 16--22
Tytuł artykułu

Mobbing w pracy jako element kształtujący rynek pracy - omówienie zjawiska oraz odpowiedzialności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mobbing at Work as Part of Shaping the Labour Market - a Discussion of the Phenomenon and Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka artykułu przedstawia zjawisko mobbingu jako jednego z "kłopotów" panujących na rynku pracy. Bazując na danych statystycznych Autorzy podejmują próbę wskazania zakresu przedmiotowego niniejszego pojęcia oraz skalę problemu. Jednocześnie w artykule omówiono pojęcie odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz przedstawiono istotne problemy związane z przesłankami wybranych artykułów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego i egzekwowaniem roszczeń przez poszkodowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues of the article presents mobbing as a discussion one of the problems prevailing in the labour market. The authors attempt to indicate the scope of the present concepts and scale of the problem based on statistical data. At the same time it has been included discussion of civil and criminal liability and to present significant problems associated with the premises of selected articles of the Labour Code, Civil Code and Penal Code and the enforcement of claims by victims. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Baran K.W., (2012) Kodeks pracy. Komentarz, opubl. WKP.
 • 2. Baran K.W., (red.), (2015) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa: LEX.
 • 3. Baran K.W., (red.), (2016) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 4. Bojarski T., (2016) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: LEX.
 • 5. Bosak M., Danilewicz A., (2010) Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing [w:] "Prokuratura i Prawo", nr 4.
 • 6. Cieślak W., Stelina J., (2004) Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.) [w:] Państwo i Prawo, nr 12, s. 64-75.
 • 7. Dörre-Kolasa D., (2015) Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi [w:] Baran K.W., (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa: LEX, s. 380.
 • 8. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mobbing-w-pracy-1200-skarg-w-ciagu-9,250,0,1945338.html [22.07.2016].
 • 9. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/[22.07.2016].
 • 10. Iwulski J., (2013) Komentarz do artykułu 94(3) Kodeksu pracy, teza nr 6 [w:] Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis.
 • 11. Jurczak P., (2015) Mobbing w polskich firmach, http://www.hrpolska. pl/hr/czytelnia/mobbing-w-polskich-firmach [22.07.2016].
 • 12. Kucharska A., (2012) Mobbing - informator dla pracownika, Warszawa: Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, s. 6.
 • 13. Leymann H., (1996) The Content and Development of Mobing at Work [w:] "European Journal of Work and Organizational Psychology", nr 5(2), s. 170.
 • 14. Michcik A., Ostrowska M., (2004) Mobbing - istota, przyczyny, przeciwdziałanie [w:] "Bezpieczeństwo pracy", nr 6, s. 9.
 • 15. Piórkowska-Flieger J., (2016) Komentarz do artykułu 218 Kodeksu karnego, teza nr 3 [w:] Bojarski T., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: LEX.
 • 16. Rudnicki S., (1992) Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985-1991, PS, nr 1, s. 34.
 • 17. Sojka W., Walczuk K., (2015) Mobbing - socjologiczno-prawny zarys zagadnienia [w:] "Rocznik administracji publicznej", nr 1, s. 147.
 • 18. Szumański A., (2012) Państwo prawa i prawo karne, Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom I WKP.
 • 19. Tomaszewska M., (2012) Komentarz do artykułu 94(3) k.p., teza nr 5 [w:] Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, opubl. WKP.
 • 20. Tomaszewska M., (2016) Komentarz do artykułu 94(3) Kodeksu pracy, teza nr 7.2. [w:] Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwers.
 • 21. Ustawa o zmianie Ustawy Kodeks pracy z dnia 14 listopada 2003 roku, Dz.U. z 2003 r. nr 213, poz. 2081.
 • 22. Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tekst ujednolicony Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.
 • 23. Wróbel W., (2013) Komentarz do artykułu 218 Kodeksu karnego, teza nr 5 [w:] Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa: LEX.
 • 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013 roku III APa 23/12.
 • 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2016 roku I ACa 1541/15.
 • 26. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2011 roku III APa 2/08.
 • 27. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2007 roku II PK 228/06.
 • 28. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2009 roku I PK 147/08.
 • 29. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2011 roku II PK 226/10.
 • 30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 roku, I PK 147/12.
 • 31. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 roku II PK 149/14.
 • 32. Zoll A., (2013) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Warszawa: LEX.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.