PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(19) Współczesne oblicza polityki społecznej | 28--35
Tytuł artykułu

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2006-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of Active Programs Combating Unemployment in Poland in the Years 2006-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestie związane z szeroko rozumianym bezrobociem są jednym z najbardziej istotnych zagadnień będących przedmiotem polityki gospodarczej każdego państwa. Poprzez właściwe kreowanie polityki rynku pracy dąży się do zminimalizowania rozmiarów i negatywnych jego skutków. Kluczową rolę w tym zakresie pełni aktywna polityka rynku pracy, która jest celową interwencją państwa na rynku pracy, mającą poprawić w konsekwencji efektywność jego funkcjonowania. Celem artykułu jest analiza efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues related to the wide understood unemployment are one of the most important subjects of the economic policy of each country. The creation of appropriate labour market policy aims to minimalize the size and the negative effects of unemployment. A key role in this aspect fulfills the active labour market policy, which is a deliberate state intervention in the labour market, aimed to improve in consequence the efficiency of its operation. The aim of the article is to analyze the effectiveness of active labour market policy in Poland over the last few years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, doktorant
Bibliografia
 • 1. Błaszkiewicz P., (2015) Elementy analizy polityki rynku pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XIV.
 • 2. Boeri T., Ours J., (2011) Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • 3. Dolny E., (2010) Pomoc w poszukiwaniu pracy [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K., (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń: Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
 • 4. Dolny E., Maksim M., (2010) Podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K., (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń: Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
 • 5. http://www.rynekpracy.pl [10.07.2016].
 • 6. http://www.sgh.waw.pl [10.07.2016].
 • 7. Kobiałka G., (2012) Doradztwo zawodowe, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • 8. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 122 dotycząca polityki zatrudnienia, Genewa, 9 lipca 1964 rok.
 • 9. Kotlorz D., Zagórska-Jonsza U., (1998) Rynek pracy w teorii i praktyce, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • 10. Kwiatkowski E., (2009) Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 11. Siek E., (2012) Efektywność aktywnych programów rynku pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie radomskim, "Studia Ekonomiczne", nr 123.
 • 12. Siek E., (2016) Polityka rynku pracy [w:] Kosztowniak A., Sobol M., (red.), Współczesna polityka gospodarcza, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 13. Turnowiecki W., (2002) Polityka społeczna, Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • 14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).
 • 15. Wap S., (2013) Aktywne polityki rynku pracy - dobry sposób na walkę z bezrobociem? "Analiza For", nr 3.
 • 16. Wiśniewski Z., (2011) Podstawy aktywnej polityki rynku pracy [w:] Wiśniewski Z., Zawadzki K., (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Toruń: Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
 • 17. Wojciechowski W., (2005) Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy [w:] Zienkowski l., (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 18. Zieliński K., Sroka J., (2006) Aktywna polityka rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
 • nr 709. 19. Zieliński M., (2012) Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.