PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(19) Współczesne oblicza polityki społecznej | 43--49
Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa osób starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professional Activation of Older People in the Context of the Aging Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania rynku pracy. Ma on na celu przedstawienie niektórych działań, które sprzyjają aktywności na rynku pracy ludzi starszych w Polsce. Autorka zwraca uwagę na trudną sytuację tej grupy społecznej na rynku pracy. Zaprezentowanych zostaje szereg działań podejmowanych przez rząd w celu zwiększenia aktywności na rynku pracy osób w wieku 50+ oraz przedstawione są rozważania na temat elastycznych form zatrudnienia, jako efektywnego gospodarowania zasobami pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to the problem of the labour market theories. The main purpose of this paper was to present some regulations that favor the labour market activity of elder people in Poland. The author highlights the difficult situation of that social group on the labour market. The article presents a number of actions undertaken by the government in order to increase the labour market activity of people in the age 50+. It also presents considerations about flexible forms of employment as an efficient management of labour resources. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu
Bibliografia
 • 1. BAEL, (2015) Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 2013-2015, http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [25.07.2016].
 • 2. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, (2011) Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf [26.07.2016].
 • 3. http://50plus.gov.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-50-rozpoczyna-sie-ogolnopolska-kampania-informacyjnopromocyjna-40365 [27.07.2016].
 • 4. https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBOCIE%20REJESTROWANE%20W%20POLSCE%20-%20luty%202015.pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000 [25.07.2016].
 • 5. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy [25.07.2016].
 • 6. Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., (2012) Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa. Wydanie 4, Warszawa: Wydawnictwo: LEX Wolters Kluwer SA.
 • 7. Kucab-Bąk K., (2011) Rynek Pracy w regionie Polski Wschodniej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
 • 8. Nagaj R., (2009) Rynek pracy w Polsce a integracja europejska [w:] Noga M., Stawicka K., (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.PL.
 • 9. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 roku, (2013) http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/ [27.07.2016].
 • 10. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 roku, (2014) http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku/ [27.07.2016].
 • 11. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, (2015) http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/ [27.07.2016].
 • 12. Pikuła R.G., (2015) Senior na rynku pracy [w:] Pikuła N.G., (red.), Marginalizacja na rynku pracy: teorie a implikacje praktyczne, Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
 • 13. Sozański J., (2010) Prawo Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.
 • 14. Steinerowska-Streb I., (2009) Rynek pracy w gospodarce transformującej się - przykład Polski [w:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G., (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy, wyzwania, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • 15. Stojek-Siwińska M., (2014) Pozostałe formy świadczenia pracy [w:] Wawrzyńczak-Jędryka B., (red.), Meritum. Prawo pracy, Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • 16. Szydlik-Leszczyna A.,(2012) Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Warszawa: Difin.
 • 17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (2016) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL [25.07.2016].
 • 18. Wach T., Sadowski Z., (2003) Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, Warszawa: Biblioteczka pracownicza.
 • 19. Wiśniewski Z., Zawadzki K., (2009) Infrastruktura instytucjonalna i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy [w:] Horodeński R.C., (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.