PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 460 Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku | 242--253
Tytuł artykułu

Jakość usług świadczonych przez administrację samorządową a jakość życia mieszkańców - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of Services Provided by Local Administration vs. The Quality of Life of Residents - Results of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych pozwalających na weryfikację relacji pomiędzy satysfakcją mieszkańców wybranych miast z usług świadczonych przez administrację samorządową a odczuwaną przez nich jakością życia. Artykuł ma charakter badawczy i przygotowano go na podstawie wyników badania ankietowego. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury dotyczącej jakości życia, jakości usług oraz satysfakcji klienta dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień pozwalają na wyciągnięcie wniosku, iż wyższym ocenom zadowolenia z warunków życia w mieście towarzyszą wyższe oceny zadowolenia z całokształtu własnego życia oraz jakości usług dostarczanych przez władze miasta(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the results of primary research that allows to verify the relationship between the satisfaction of residents of selected cities with the services provided by the local administration and the quality of life they feel. The article is of investigative nature and it has been prepared on the basis of the survey results. In the research process also the literature on quality of life, quality of services and customer satisfaction, available in the form of books and articles, was used. The results of the carried out cluster analysis lead to the conclusion that higher assessments of satisfaction with living conditions in the city are accompanied by higher overall satisfaction ratings with one's own life and the quality of services provided by the city authorities(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Andreaseen T.W., 1994, Satisfaction, Loyalty and Reputation as Indicators of Customer Orientation in the Public Sector, International Journal of Public Sector Management, vol. 7, no. 2, s. 16-34.
 • Borys T., 2008, Propozycja siedmiu typologii jakości życia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 22, s. 125-134.
 • Bugdol M., 2011, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Campbell A., 1976, Subjective measures of well-being, American Psychologist, vol. 31, no. 2, s. 117-124.
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L., 1976, The Quality of American Life: Perception, Evaluation, and Satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 • Churchill Jr G.A., 1979, A Paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research, no. 1.
 • Dagger T.S., Sweeney J.C., 2006, The effect of service evaluations on behavioral intentions and quality of life, Journal of Service Research, vol. 9, no.1, s. 3-18.
 • Dalkey N.C., Rourke D.L., 1972, The Delphi Procedure and Rating Quality of Life Factors, University California, Los Angeles.
 • Demski T., 2003, Lojalność, satysfakcja - ich znaczenie i pomiar, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/znacz.pdf (10.01.2016).
 • Dyduch W., 2011, Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kowalska M., Marcinkowska U., Jośko J., 2010, Satysfakcja z pracy zawodowej a jakość życia kobiet w wieku 45-60 lat w województwie śląskim, Medycyna Pracy, vol. 61, no. 3, s. 277-285.
 • Modzelewski P., 2009, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Nunnally J.C., 1978, Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
 • Peter J.P., 1979, Reliability: A review of psychometric basic and recent marketing practices, Journal of Marketing Research, no. 1.
 • Przygodzka R., 2010, Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych, [w:] Noworól A. (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, (tom II), Instytut Sprawa Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 • Sagan A.,1998, Badania marketingowe. Podstawowe kierunku, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Szymańska D., 2008, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.
 • Wołowska A., 2013, Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, Rocznik Andragogiczny, vol. 20, s. 119-132.
 • Woodruff R.B., Gardial S.F., 1996, Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction, Blackwell Publisher Inc., Cambridge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.