PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 2 | 2--9
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo - pojęcie, istota, typologia

Warianty tytułu
Safety - Concept, Nature, Typology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo jako kategoria, należy do najbardziej cenionych i chronionych wartości - zarówno przez jednostki, jak i narody. Badacze od Lat próbują je zdefiniować. Nie jest to łatwe, gdyż jest to pojęcie kompleksowe i wielowymiarowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie istoty oraz uporządkowanie tej kategorii pojęciowej. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu i analizy literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
Safety as the category is the most valued and protected - both by individuals and nations. Ensuring safety belongs to a catalog of basic needs and tasks. Scientists for years have been trying to define what safety is. This is not easy, because the concept of safety is very complex and multidimensional. The objective of this article is to introduce and explain the nature of safety and to arrange its conceptual category. To achieve this objective, an overview and analysis of the literature has been done. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ackoff Russell L. 1974. "The systems revolution". Long Range Planning 7: 2-20.
 • Ackoff Russell L. 1981. Creating the corporate future. New York: John Wiley & Sons.
 • Bańka Augustyn. 2002. Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brodie Bernard. 1949. "Strategy as a Science". World Politics 1: 476-488.
 • Ciekanowski Zbigniew. 2010. "Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa". Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 17(1) Marzec: 24-46.
 • Czupryński Andrzej. Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. W Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, 9-24. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Państwowy Instytut Badawczy Józefowie.
 • Dziamski Zbigniew, Waldemar Nowosielski. 2012. "Teoretyczne założenia bezpieczeństwa". Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna VII: 201-216.
 • Górecka Katarzyna. 2006. Potrzeba bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. W Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Terroryzm współczesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, 205-208. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.
 • Haftendorn Helga. 1991. "The security Puzzle: Theory - Building and Discipline - Building in International Security". International Studies Quarterly 35: 3-17.
 • Hrynicki Wojciech M. 2014. Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony elementów stanu cywilnego osoby trans-seksualnej. W Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje,123-140. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
 • Jakubczak Ryszard, Jan Flis (red.). 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania strategie. Warszawa: Bellona.
 • Jaskiernia Jerzy. 2012. Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki w Polsce - obszary koegzystencji i konfliktu tych wartości w kontekście realizacji standardów międzynarodowych i wewnętrznych. W Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, 49. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Kaczmarek Julian, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski (red.). 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Klamut Ryszard. 2012. "Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne". Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne 286,19 (4): 41-51.
 • Kołodziński Edward. 2009. "Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem", http://www.uwm.edu.pl/mkzk/downlo-ad/wprowadzenie.pdf, data dostępu 20.12.2016.
 • Kostecki Wojciech. 2006. "Bezpieczeństwo globalne". Bocznik Politologiczny 3: 251-264.
 • Koziej Stanisław. 2011. "Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja". Bezpieczeństwo Narodowe 11(18): 19-39.
 • Kukułka Józef. 1982. Międzynarodowe stosunki polityczne. Warszawa: PWN.
 • Lasoń Marcin. 2010. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. W Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy, 9-32. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM w Krakowie.
 • Levy Marc A. 1995/1996. "Is the Environment a national Security Issue?". International Security 20(2): 35-62.
 • Marciniak Ewa M. 2009. Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 58-59. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Marczak Józef. 2006. Bezpieczeństwo narodowe - pojęcie, charakter, uwarunkowania. W Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, 14. Wydawnictwo Bellona w Warszawie.
 • Marczuk Karina P. 2007. Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 • Michlowicz Edward. 2009. "Logityka a teoria systemów". Automatyka 13(2): 453-462.
 • Moczuk Eugeniusz. 2013. "Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej". Ius et Administratio 3: 75-96.
 • Pałęga Michał, Marcin Knapiński, Wiesław Kulma. 2014. Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w świetle przeprowadzonych badań. W Artykuły IZIP - Zakopane, 419-428. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją w Opolu.
 • Piwowarski Juliusz. 2013. "Prolegomena do badań nad kulturą bezpieczeństwa". Security Economy В1 Law Scientific Journal For Students And Phd Candidates 2: 149-156.
 • PN-EN ISO 9000:2015. 2015. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Pokruszyński Witold. 2009. "Współczesne bezpieczeństwo narodowe". Kultura. Polityka 5: 175-188.
 • Rosicki Remigiusz. 2010. "O pojęciu i istocie bezpieczeństwa". Przegląd Politologiczny 3: 23-32.
 • Russell Bertrandt. 1997. Władza i jednostka. Warszawa: KiW.
 • Sekściński Arkadiusz. 2013. "Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych". Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 6: 42-79.
 • Skrabacz Aleksandra.2012. Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Sobol Elżbieta (red.). 1995. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Stańczyk Jerzy. 2010/2011. "Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa - zasadnicze tendencje". Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 5: 15-33.
 • Stańczyk Jerzy.1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: ISP PAN.
 • Stefanowicz Janusz. 1984. Bezpieczeństwo współczesnych państw. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Stefanowicz Janusz. 1999. Anatomia polityki międzynarodowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stoner James A.R., Edward R. Freeman, Daniel R. Gilbert. 2011. Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Stranks Jeremy. 2007. The A-Z of Food Safety. London: Thorogood Publishing.
 • Szymczak Mieczysław (red.). 1978. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewska Małgorzata Z. 2016. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zięba Ryszard. 2006. Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne. W Terroryzm globalne wyzwanie, 29. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
 • Zięba Ryszard. 2008. Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 15-39. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne w Warszawie.
 • Żukrowska Katarzyna, Małgorzata Grącik (red.). 2006. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie.
 • Żukrowska Katarzyna. 2011. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. W Bezpieczeństwo międzynarodowe, przegląd aktualnego stanu, 31. Wydawnictwo Lusattax w Warszawie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.