PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 12 | 11--13
Tytuł artykułu

Utworzenie parku narodowego de lege lata

Autorzy
Warianty tytułu
De Lege Lata Creation of National Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody pierwotnym brzmieniu zakładała, że utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Model ten zasadniczo zmieniła ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 224, poz. 1337). Co prawda nie określa ona wprost formy tworzenia parku narodowego, jednakże analiza przepisów wskazuje, iż następuje to de lege lata w formie ustawy. Z uwagi na powyższe, należało ustalić istotę nowych rozwiązań, jak również to, czy są one zasadne i celowe. W szczególności celem rozważań była odpowiedź na pytanie, na podstawie jakiej rangi aktu powinny powstawać parki narodowe w świetle obecnie obowiązujących przepisów - ustawy, czy w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy? (abstrakt oryginalny)
EN
Originally, the Act of 16 April 2004 on nature conservation assumed that the national parks would be developed, changed or closed down on the resolution by the Council of Ministers. This model was substantially changed in the act of 18 August 2011 on amending the Nature Conservation Act and other acts (Journal of Laws No 224, item 1337). This act does not directly set out the form of the establishment of the national park, but legal analysis indicates that it is de lege lata, in the form of act. Due to the above, the nature of the solutions, their feasibility and usefulness should be considered. In particular, it applies to the legal rank of this piece of legislation: should it be act, or a resolution based on the act? (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Bibliografia
 • R. Kapuściński, Stan głównych form ochrony przyrody w Polsce, Przyroda Polska, grudzień 2014, s. 4.
 • Dane Ministerstwa Ochrony Środowiska: http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html.
 • W. Goetel, Parki narodowe w Polsce [w:] Skarby przyrody i ich ochrona, pod red. W. Szafera, Warszawa 1932, s. 273.
 • J.G. Pawlikowski, Tatry parkiem narodowym, Wierchy 1923, tom I, s. 12-25.
 • S. Sokołowski, Tatry jako Park Narodowy, Kraków 1923.
 • W. Szafer, Dwanaście lat walki o utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1964, z. 1, s. 3-20.
 • J. Pawłowski, Babiogórskie rocznice, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1964, z. 5, s. 3-6.
 • D. Sześciło, O potrzebie reformy procedury tworzenia parków narodowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych, Prawo i Środowisko 2011, nr 1/65, s. 81.
 • W. Radecki, Zależności formalno-prawne na styku gmina-park narodowy, [w:] Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych. Praca zbiorowa. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi z siedzibą w Mosinie, Mosina 2002, s. 20.
 • L. Tomiałojć, Przywróć rangę ochronie przyrody, Aura 2001, nr 7, s. 5.
 • L. Tomiałojć, Manifest ochrony przyrody - Apel do Rodaków o sprzeciw wobec kontrrewolucji ekologicznej, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, z. 5 (2001), s. 5-17.
 • W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 110.
 • Cz. Wodzikowski, Parki narodowe - przyczynek konfliktów społecznych, "Ochrona Środowiska Prawo i Polityka" 2011, nr 2/64, s. 30.
 • K. Bielenin, R. Okraska, Turnicki węzeł gordyjski, Dzikie Życie, wrzesień 2003.
 • Czy powstanie Mazurski Park Narodowy?, http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Czy-powstanie-Mazurski-ParkNarodowy,12014.html.
 • J. Walenta, Zielone światło dla Jurajskiego Parku Narodowego?, Dzikie Życie, wrzesień 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.