PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 5 | 7--33
Tytuł artykułu

Specyfika polityki rachunkowości banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specificity of the Accountancy Policy of a Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie prawo bilansowe i bankowe zobowiązuje banki, aby nie tylko w specjalnym dokumencie (polityka rachunkowości) w sposób jasny i czytelny opisywały stosowany system rachunkowości, ale również szeroko upublicznia]y informacji o sytuacji finansowej i majątkowej (w siedzibie banku czy na stronie internetowej). Celem niniejszego artykułu jest ukazanie specyfiki polityki rachunkowości swoistego przedsiębiorstwa, jakim jest bank komercyjny funkcjonujący na innych zasadach niż przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe. (fragment tekstu)
EN
Accountancy constitutes a key link in the system of information flow concerning the processes taking place in the company assets and the sources of its financing. In this way, it constitutes an integral part of the system of managing each business unit. Of utmost importance are the objectives and functions of the accountancy of a bank, which generates information needed to assess the financial and asset standing of the company as well as the financial performance after each working day. The Polish law of accountancy and banking obliges all the banks to specify their accountancy systems in a clear and readable way, that is in the form of special documents dedicated to that purpose (bank accountancy policy). The present article aims at demonstrating that the accountancy policy adopted by a bank differs from that of production companies or service providers, since banks function as a specific kind of business. (original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Bielawski P.: Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa 2010, nr 58 (114).
 • Brzezin W.: Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa 1995, nr 32, s. 29.
 • Gierusz J.: Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa 2011, nr 62 (118), s. 111. Z powołaniem na: B.J. E p s t e i n, GAPP 2010 Interpretation and Application of Generally accepted accouting principles, Hoboken: John Wiley and Sons. Inc. 2010.
 • Jak ustalić własną politykę rachunkowości?, Dodatek do "Zeszytów Metodycznych Rachunkowości" z 1.04.2011.
 • Kabalski P.: Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2009.
 • Kucharczyk B.: Wartość godziwa w wycenie aktywów finansowych - praktyka polskich banków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa 2010, nr 52 (108), s. 90.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8: "Polityka (zasady) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów", Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 29.11.2008 r., Załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
 • Niemczyk R.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Wrocław: Unimex 2007.
 • Pawłowska W., Wielgórska - Leszczyńska J.: Rachunkowość instytucji finansowych, Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 2002.
 • Projekt KSR nr 7: "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. 2010, Nr 191, poz. 1279), załącznik nr 1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. 2011, Nr 181, poz. 1082).
 • Sawicki K.: Polityka rachunkowości i polityka bilansowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa 2000, nr 57.
 • Śnieżek E.: Wprowadzenie do rachunkowości, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2004.
 • Uchwała 3 - nr 19/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. Dz. U. NBP nr 3 z 25 marca 2011 r.
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Stan prawny na 30.06.2010, red. E. Walińska, Warszawa: LEX GrupaWolters Kluwer 2011.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.