PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 71 | 165--177
Tytuł artykułu

Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Management Practices and Well-Being of Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań (praktyk) zarządczych wpływających na dobrostan pracowników i zwrócenie uwagi szczególnie na te spośród nich, które występują w newralgicznych obszarach zarządzania: bezpieczeństwa pracy, delegowania uprawnień, kontroli pracy, oceny pracy i rozwoju zawodowego oraz przestrzegania zasad i norm etycznych. Przyjęto tezę, że dobre zarządzanie, tj. podejmowanie właściwych decyzji, które przełożą się na konkretne działania i efekty, polega na pogodzeniu imperatywu produktywności organizacji z podwyższaniem dobrostanu pracowniczego (well-being) przy utrzymaniu strategicznej perspektywy organizacji. Dobrostan pracowniczy ujęto zarówno w wymiarze jednostkowym, jak szerszym - jako istotny czynnik mający wpływ na osiąganie celów organizacji. Przedstawiono wynikające ze zwiększenia dobrostanu pracy korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Uwzględniając cechy pracy określone w witaminowym modelu Warra oraz w koncepcjach Michonia Blancharda i Waltona, dokonano próby ukazania praktyk zarządczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Aby osiągnąć tak nakreślony cel, wykorzystano takie metody badawcze, jak: analiza wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i czynnikami motywacji pracy (Kozioł, 2011). Ze względu na ograniczone ramy artykułu poruszono jedynie wybrane, ważniejsze wątki badawcze, zwłaszcza te, które dotyczą relacji między kierownikiem a podległym mu pracownikiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify management practices which influence employees' well-being, paying particular attention to those affecting key aspects of management. This includes work safety, delegating responsibilities, work control and evaluation as well as professional development and safety rules. The adopted thesis suggests that good management, which means making decisions resulting in concrete actions and effects, is based on the compromise between the productivity and the well-being of employees, without affecting the strategic goals of an organization. The article points out the importance of employee well-being as an important factor influencing the objectives of an organization. The article illustrates the benefits of employee well-being for both employees and an employer. Taking into account the characteristics of work described in Warr's Vitamin Model and concepts discussed by Michon, Blanchard and Walton, the article undertook an attempt to discuss management practices which can have a positive impact on employee well-being. To achieve the aim of this article, the following research methods were applied: analysis of the existing literature as well as analysis of own research results on the conditions for humanizing work and motivators to work. Due to the limited scope of the article, only the most important research aspects have been discussed, especially those related to employee - manager relations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • 1. Kozioł, L. (2011). Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji. Ze-szyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2 (19), 45-54.
 • 2. Drucker, P.F. (1984). Converting Social Problems into Business Opportunities: The New Meaning of Corporate Social Responsibility. California Management Review, 26, 2, 53-63.
 • 3. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 89, 1-2, 62-77.
 • 4. Maigann, I., Ferrell, O.C. (2004). Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32, 1, 3-19.
 • 5. Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 6. Grant, A.M., Christianson, M.K. Price, R.H. (2007). Happiness, Health, or Relation-ships? Managerial Practices and Employee Well-Being Tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21 (3), 51-63.
 • 7. Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as non- -additive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33 (2), 141-160.
 • 8. Warr, P., Clapperton, G. (2010). The joy of work? Jobs, happiness and you, London: Routledge.
 • 9. Czerw, A., Obuchowska, K. (2014). Psychologia pozytywna dla budowania zdrowej organizacji, motywacji i efektywności. Pobrano z: http://hrstandard.pl/2014/04/22/ psychologia-pozytywna-dla-budowania-zdrowej-organizacji-motywacji-i-efektywnosci/ (2016-05-16).
 • 10. Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.
 • 11. Strykowska, M. (2009). Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 187-194.
 • 12. Michoń, F. (1981). Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • 13. Walton, R.E. (1985). From control to Commitment in the Workplace. Harvard Business Review, 63, 2, 77-84.
 • 14. Cieślikowska, M., Pieczewski, A. (2013). Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 16, 295-303.
 • 15. Szulczewski, G. (2002). Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 5, 201-207.
 • 16. Blanchard, K., O'Connor, Ballard, J. (2003). Managing by Values. How to Put Your Values into Action for Extraorinary Results, San Francisco: Barrett-Koechler Publishers.
 • 17. Chappell, T. (1993). The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good, New York: Bantam.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.