PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 71 | 203--211
Tytuł artykułu

Wpływ opakowania na zachowania konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Packaging on Consumer Behavior
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opakowanie jest ważnym aspektem działań marketingowych w firmach produkujących dania gotowe i artykuły spożywcze. Jest to element, który wyróżnia produkty na rynku i powoduje, że są bardziej atrakcyjne dla potencjalnego konsumenta. Współcześnie opakowanie stało się również ważną częścią przedsiębiorstwa. Zaobserwowany wpływ nowych opakowań na decyzje konsumentów stał się impulsem do podjęcia badań nad tym zjawiskiem. Producenci stosują coraz bardziej oryginalne opakowania w celu uczynienia ich zauważalnymi dla każdego. Opakowania "krzyczą" z półki sklepowej, by wpłynąć na decyzje konsumenta. W artykule skupiono się na wyglądzie opakowań, ich roli jako środka promocji, ich funkcjach oraz projektowaniu, a także na i wpływie, jaki opakowanie wywiera na zachowanie konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Packaging is an important aspect of marketing activities in the manufacturing segment of ready meals and groceries. It is the element that distinguishes products on the market and makes them more attractive to a potential consumer. Currently, the package has also become part of the artistic enterprise. The impact of new packaging on the consumer was an incentive to carry out research related to the impact of packaging on consumer's decisions. Producers use increasingly original packaging, with the main goal of creating packages that are visible to everyone and that "scream" from the shelf to influence consumer decisions. The article focuses on the appearance of the package, the package as a means of promotion, the functions of packaging and packaging design and its impact on consumer behavior. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, doktorant
 • Politechnika Poznańska, doktorant
Bibliografia
 • 1. Beier, F.J., Rutkowski, K. (2003). Logistyka. Warszawa: Wyd. AGH.
 • 2. Cichoń, Z., Miśniakiewicz, M. (2000). Analiza tendencji w opakowalnictwie żywności uwarunkowanych zmieniającymi się wymaganiami rynkowymi. Opakowanie, 10.
 • 3. Dyrektywa Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • 4. Farmer, N. (red.) (2016). Innowacje w opakowaniach żywności i napojów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • 5. Korzeniowski, A., Ankiel-Homa, M., Czaja-Jagielska, N. (2011). Innowacje w opakowalnictwie. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • 6. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Warszawa: Wyd. PWN.
 • 7. Michalski, E. (2004). Marketing. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • 8. Nowacka, A., Nowacki, R. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: Difin.
 • 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • 10. Kody kreskowe (2016). O kodach kreskowych. Pobrano z: www.kodykreskowe. info/kody.php (8.04.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.