PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 71 | 243--256
Tytuł artykułu

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety Management in Crisis Situations on the Example of Evacuation Drills in Educational Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy opracowania tworzą zespół badawczy, który zwraca uwagę na zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem jest realizacja § 17. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zapis rozporządzenia określa wymóg przeprowadzania ćwiczeń w zakresie próbnych ewakuacji. Zespół badawczy zwrócił uwagę na zapis, który nakazuje dyrektorom placówek oświatowych prze-prowadzać ćwiczenia w zakresie próbnych ewakuacji raz w roku. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na próbie 1017 studentów I roku w województwie podkarpackim, którzy odpowiadali na pytania odnośnie udziału w próbnych ewakuacjach. Potwierdzeniem stawianych hipotez w niniejszym artykule są dane uzyskane od Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article make up the research team which draws attention to the issues of safety management in crisis situations. One of the elements of safety management is the implementation of § 17. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration of 7 June 2010 on fire protection of buildings, other building facilities and areas (OJ 2010 No. 109, item 719). The range of the regulation sets out the requirement to con-duct practice evacuation drills. The research team drew attention to the provision which requires the directors of educational institutions to perform exercises on evacuation drills once a year. The article presents the results of surveys on a sample of 1,017 first-year students in the Podkarpackie Province who responded to questions regarding the participation in evacuation drills. The hypotheses of this article were confirmed by the data obtained from District (Urban) Commanders of the State Fire Service. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--256
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska
autor
 • Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych
 • Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239).
 • 5. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z poźn. zm.).
 • 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191 z poźn. zm.).
 • 7. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).
 • 8. Woźny A., Dobosz M. (2014), Podstawowa dokumentacja służby bhp. Rzeszów: Wyd. Indygo.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.