PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 292--300
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie funkcji lasów w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Diversification of Forestry Function in European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena zróżnicowania funkcji leśnej w krajach Unii Europejskiej. Dane liczbowe pochodzą z 2010 roku z publikacji Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie sześciu wskaźników z zakresu leśnictwa (lesistość, powierzchnia lasów na 1 mieszkańca, odsetek lasów własności publicznej, pozyskanie drewna, odsetek plantacji leśnych, odsetek lasów pierwotnych) przeprowadzono analizę skupień. W jej wyniku podzielono badane kraje na pięć grup o różnych cechach leśnictwa. Z przeprowadzonej analizy wynika, że lasy w krajach Unii Europejskiej pełnią różne funkcje (produkcyjne i pozaprodukcyjne), co wpisuje się w koncepcję lasu wielofunkcyjnego, a także w ideę zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to assess the diversification of forestry function in European Union countries. Figures come from 2010 publications of Eurostat and the Central Statistical Office. The cluster analysis was made based on six forestry indicators (woodiness, forest area per inhabitant, the proportion of public ownership of forest, roundwood production, the proportion of plantations, the proportion of forests undisturbed by man). As a result researched countries were divided into five groups with different forestry characteristics. The analysis shows that forests in European Union countries have different functions (production and non-production), which is consistent with the concept of multi-functional forest, as well as the idea of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
292--300
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Agriculture, forestry and fishery statistics (2014). Eurostat, Luxemburg.
 • Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 3, Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa,17-29.
 • Czerny, M. (2008). Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju społeczno -gospodarczego, [w:] Geografia Unii Europejskiej, J. Makowski red. nauk., PWN, Warszawa, 100-104.
 • Gołojuch, P., Pokora, J. (2008). Zróżnicowanie funkcji lasu dla wybranych cech taksonomicznych drzewostanów. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10., z. 3 (19), 217-229.
 • Leśnictwo (2015). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Mandziuk, A., Janeczko, K. (2009). Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11., z. 4 (23), 65-71.
 • Panagiotopoulou, D., Grecja, [w:] Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej, E. Bernadzki red., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2006.
 • Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, PWN, Warszawa.
 • Paschalis-Jakubowicz, P. (2004). Las jako przedmiot poznania. Polskie lasy i leśnictwo w Europie, Konferencja Naukowa, Kraków, 127-136.
 • Paschalis-Jakubowicz, P. (2011). Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Problemy Ekorozwoju, vol. 6, no. 2, 101-106.
 • Płotkowski, L. (2008). Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10., z. 3 (19), 252-272.
 • Polna, M. (2003). Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Przybylska, K., Zięba, S. (2009). Siedliskowe uwarunkowania prac urządzeniowych i decyzji planistycznych, zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10., z. 3(19), 204-216.
 • Ratajczak, E. (2015). Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. A. Czyżewski i B. Klepacki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, 385-400.
 • Strzeliński, P., Chirrek, M (2006). Automatyzacja waloryzacji funkcji lasu z wykorzystaniem systemu informatycznego lasów państwowych. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki, t. 4, z. 3, 211-218.
 • The EU Forest Action Plan 2007 - 2011, European Commission, Agriculture and Rural Development.
 • Zielona Europa (2011). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.