PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 301--312
Tytuł artykułu

Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Seasonal Fluctuations in Berries Production in Poland and in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę zmienności powierzchni, zbiorów i cen skupu wybranych gatunków owoców jagodowych w Polsce i na świecie w latach 1992-2015. Analizę zmienności przeprowadzono wykorzystując podstawowe mierniki statystyczne, takie jak: obszar zmienności, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Kierunek i dynamikę zmian cen określono na podstawie tendencji oraz indeksów jednopodstawowych. Analiza danych empirycznych wykazała, że ceny skupu wszystkich analizowanych gatunków rosły w latach 1992-2015, ale największą zmiennością odznaczały się ceny skupu truskawki i czarnej porzeczki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the volatility of production areas, production and procurement prices of selected species of berries fruits in Poland and in the world beetwen in the years 1992-2015. Variability analysis was conducted using the basic statistical measures, such as the area of variation, standard deviation, coefficient of variation. The direction and dynamics of prices determined on the basis of trends and chain and fixed base indexes. The analysis of empirical data showed that the prices of all the analyzed berries fruits increased in the years 1992 - 2015, but the greatest variability characterized by a purchase price of strawberries and black currants. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
301--312
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Barczyk, R. (2002). Metodologiczne problemy diagnozowania współczesnych wahań koniunkturalnych. Polityka Gospodarcza, 5-6, 43-58.
 • Beba, P., Poczta W. (2014). Miejsce sektora rolno - spożywczego w gospodarce polskich regionów, Journal of Agriculture and Rural Development, 2(32), 5-16.
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Makroekonomia, PWE, Warszawa, s. 339.
 • Bierlink, H. (2014). The U.S. Processed Raspberry Market. 9th IRO Conference City of Fengyang Anhui Provence, China, May 12th. Pobrane 20 maja 2016 z. http://www.internationalraspberry.net/images/web/countries/documents/serbia2016/IRO_Serbia_2016_USA.pdf.
 • Ciebien, M., Rachon, L., Krawiec, P. (2015). Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 16-19.
 • Djurkowicz, M. (2012). Swot analysis of Serbia's raspberry sector in the competitive marketplace. Department of Economics and Resource Management. Master Thesis 30 credits.
 • Dominguez, A. (2016). Chilean Processed Raspberry Industry. 10th IRO Conference IRO Serbia 2016 Sabac, May9th-10th. Pobrane 20 maja 2016 z. http://www.internationalraspberry.net/images/web/countries/documents/serbia2016/IRO_Serbia_2016_Chile.pdf
 • Fijałkowska, A., Paszko, E. (2011). Wybrane problemy analizy zależności statystycznych w badaniach społecznych-podejście przyczynowo-skutkowe. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 254, 199-210.
 • Friedman, M. (2007). Price theory. Aldine Transaction, 357.
 • Hamulczuk, M. (red.). (2013). Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa , 67-70.
 • Hamulczyk, M., Stańko, S. (2011). Prognozowanie cen surowców rolnych-uwarunkowania i metody. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Jędruchniewicz, A. (2012). Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 37.
 • Kljajić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2013). Tendencies related to the production of raspberries in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 1, 39-48.
 • Kraciński, P. (2014). Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1(2), 132-140.
 • Marzec, T. (1980). Cykle koniunkturalne w ogrodnictwie. Ogrodnictwo, 1, 21-22.
 • Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 133-144.
 • Nosecka, B., Bugała A., Paszko D., Zaremba Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Olewnicki, D. (2012). Cykle koniunkturalne w produkcji warzywniczej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(1), 342-346.
 • Wróblewska, W., & Paszko, D. (2013). Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(3), 384-390.
 • Spychała, J. (2015). Ocena cech morfologicznych wahań cyklicznych w Polsce w latach 2001-2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 452-461.
 • Stępień, S. (2011). Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(3), 32-41.
 • Stojanovic, Z., Jovanovic-Gavrilovic, B., Loncar, D., Jankovic, I., Ristic, B., Gligoric, M. (2015). Global and Local Raspberry Supply Chains: National Report of Serbia Faculty of Economics, University of Belgrade.
 • Wilkin, J. (2001). Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3(1), 9-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.