PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 313--324
Tytuł artykułu

Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State of Food Industry in Poland against the Rest of the European Union Countries and the US
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena stanu przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA w oparciu o porównanie stopnia koncentracji przedsiębiorstw, poziomu wydajności pracy oraz wybranych cech strukturalnych tego przemysłu. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) oraz agencji statystycznej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (US Census Bureau). Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w latach 2007-2014 tempo rozwoju polskiego przemysłu spożywczego mierzone wzrostem wartości obrotów i wartości dodanej w sektorze przetwórstwa żywności było znacznie szybsze niż w pozostałych krajach UE i USA. Postępująca koncentracja przemysłu spożywczego sprzyjała wzrostowi wydajności pracy, stwarzając szansę na poprawę jego międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Struktura branżowa przemysłu spożywczego w Polsce, rozpatrywana przez pryzmat wartości obrotów, wartości dodanej i zatrudnienia, zasadniczo nie odbiegała od występującej w pozostałych państwach UE i USA, a więc największych producentów i eksporterów żywności na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to assess the state of Polish food industry against the rest of the EU countries and the US based on the comparison of the degree of concentration of activities, labour productivity and selected structural features of this industry. The research is based on the data from the Statistical Office of the European Union (Eurostat) and the US Census Bureau which is part of the U.S. Department of Commerce. It was proved that in 2007-2014 the rate of growth of Polish food industry measured by an increase in turnover and value added in food processing sector was much higher than in the rest of the EU countries and the US. The progressive concentration of the food industry has led to the growth of labour productivity, giving a chance to improve its international competitive position. The branch structure of the food industry in Poland, viewed through the value of turnover, value added and employment, generally did not differ from the occurring in other EU countries and the US, being the largest producers and exporters of food in the world. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
313--324
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi w 2015 roku (2016). Warszawa: FAMMU/FAPA.
 • Beba, P., Poczta, W. (2014). Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60), 7-18.
 • Bułkowska, M., Tereszczuk, M., Mroczek, R. (2015). Pozycja polskiego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej. W: I. Szczepaniak, K. Firlej (red.) Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna (s. 97-111). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Carraresi, L., Banterle, A. (2015). Agri-food Competitive Performance in EU countries: A Fifteen-Year Retrospective. International Food and Agribusiness Management Review, 18(2), 37-62.
 • Chechelski, P., Judzińska, A. (2011). Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, 552. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Drożdż, J., Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2015). Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W: R. Mroczek (red.) Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego (s. 89-105). Raport PW 2015-2019, 12. Warszawa: IERiGŻ- PIB.
 • EUROSTAT. Annual detailed enterprise statistics - industry and construction. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • EUROSTAT. Annual enterprise statistics by size class - industry and construction. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • EUROSTAT. Bilateral exchange rates. Pobrane 31 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • EUROSTAT. Foreign controlled EU enterprises - inward FATS. Pobrane 23 kwietnia 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.
 • Juchniewicz, M., Łukiewska, K. (2012). Potencjał konkurencyjny przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 62-75.
 • Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 5(XX), 33-41.
 • Mroczek, R. (red.). (2012). Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). Raport PW 2011-2014, 35. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2012). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(2), 68-76.
 • Ollinger, M., Nguyen, S.V., Blayney, D., Chambers, B., Nelson, K. (2005). Structural Change in the Meat, Poultry, Dairy, and Grain Processing Industries. Economic Research Report, 3, USDA. Pobrane 31 maja 2016 z: http://www.ers.usda.gov/media/850597/err3.pdf.
 • Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe, 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14(XXIX) zeszyt 2, 170-184.
 • Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • Poczta, W., Beba, P. (2014). Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14(XXIX) zeszyt 3, 158-167.
 • Seremak-Bulge, J., Łopaciuk, W. (2011). Ogólna ocena polskiego handlu zagranicznego produktami rolnospożywczymi w latach 1995-2009. W: J. Seremak-Bulge (red.) Handel zagraniczny produktami rolnospożywczymi w latach 1995-2009 (s. 12-40). Studia i monografie, 152, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Urban, R. (2010). Przemysł spożywczy w procesie integrowania z Unią Europejską. W: R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek (aut.) Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza) (s. 29-43). Raport PW 2005-2009, 177. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • US Census Bureau. Annual Survey of Manufactures. Pobrane 31 maja 2016 z: http://www.census.gov/programssurveys/asm/data/tables.html.
 • Vaněk, D., Mezera, J., Mejstřiková, L. (2007). Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej. W: J. Drożdż, R. Mroczek, I. Szczepaniak (red.) Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE (s. 67-93). Raport PW 2005-2009, 57. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.