PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 783--795
Tytuł artykułu

Prawne zasady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w okresie II RP : zagadnienia wybrane

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Principles of Elementary School Teachers Training During the Second Polish Republic : Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień odnoszących się do kształcenia nauczycieli w okresie międzywojennym. W tekście zaprezentowano główne jego formy. Istotną niedogodnością okazał się niemal zupełny brak współczesnej literatury prawniczej poruszającej problematykę prawa oświatowego w przedmiotowym okresie. W tym kontekście wydaje się, że dzieje szkolnictwa polskiego tym bardziej zasługują na kompleksowe zbadanie. Niniejsze opracowanie może stanowić wstęp do tego typu opracowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the issues relating to the education of teachers in the interwar period. The text presents its main forms. Lack of modern legal literature referring to the educational law in this period constituted the main inconvenience. In this context, it seems that the history of Polish education deserves even more comprehensive research. This article may be an introduction to this type of studies. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • AAN, MWRiOP, sygn. 161, s. 102.
 • Boguszewska A., Wyższe Kursy Nauczycielskie dla nauczycieli rysunku w dwudziestoleciu międzywojennym, "Annales UMCS. Sectio L" 2007, Vol. 5.
 • Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz.U. z 1919 r., nr 14, poz. 185).
 • Dzierzbicka M., Zagadnienie nauczycielskie w naszym szkolnictwie powszechnym, "Oświata i Wychowanie" 1929, R. I, nr 1.
 • Dzierzbicka M., Zagadnienie nauczycielskie w naszym szkolnictwie powszechnym, "Oświata i Wychowanie" 1929, R. I, nr 2.
 • Grabowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932-1939, Wrocław 1976.
 • Juśko E., Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, "Teka Kom. Hist. Oddziału Lubelskiego PAN" 2005, nr 2.
 • Kulpa J., Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963.
 • Litak S., Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII w., Lublin 2010.
 • Możdżeń S.I., Historia wychowania 1795-1918, Sandomierz 2006.
 • Możdżeń S.I., Historia wychowania 1918-1945, Sandomierz 2006.
 • Okólnik Ministerstwa WRiOP w sprawie regulaminu pracy wychowawczej w szkołach średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminariach nauczycielskich (Dz.Urz. Min. WRiOP z 1927 r., nr 12).
 • Państwowe Wyższe Kursy Nauczycielskie. Statut i regulamin, wyd. 2, Warszawa 1928.
 • Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski. Statut i Program, Warszawa 1923.
 • Postanowienie Ministra WRiOP z dnia 2 lipca 1928 r., L. I. 5340/28 (Dz.Urz. Min., nr 9, poz. 154) zmienione postanowieniem Ministra WRiOP z dnia 28 listopada 1936 r., nr 2, poz. 7336/36 (Dz.Urz. Min., nr 11, poz. 221).
 • Prawo nauczyciela polskiego. Zbiór przepisów normujących stosunki służbowe nauczycieli szkół państwowych i publicznych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli, zest. J. Stypiński, J. Marszałek, Warszawa 1929.
 • Preparandy nauczycielskie, Warszawa 1922.
 • Program nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, Warszawa 1921.
 • Program nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, Warszawa 1926.
 • Regulamin przyjmowania uczniów do państwowych seminariów nauczycielskich (Dz.Urz. Min. WRiOP z 1926 r., nr 10, poz. 234).
 • Szafrański F., Przygotowanie zawodowe nauczycieli w czasach II Rzeczypospolitej w świetle ustaw i dekretów oraz aktów normatywnych Min. WRiOP, Wrocław 1980.
 • Śliwak K., Kształcenie i praca nauczycieli w szkołach polskich oraz mniejszościowych na Górnym Śląsku w latach trzydziestych XX w., "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2014, nr 93.
 • Śliwiński F., Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej, Lwów - Warszawa 1932.
 • Śliwiński F., Przepisy egzaminacyjne dla kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich, Łódź 1929.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli (Dz.U., nr 92, poz. 530).
 • Wyższe kursy nauczycielskie. Zakres wymagań przy egzaminach wstępnych i eksternów, Lwów 1937.
 • Zarządzenie Ministra WRiOP z dnia 1 lipca 1928 r., nr 1, 5341/28 o organizacji państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich (Dz.Urz. Min., nr 9, poz. 153) zmienione zarządzeniem Ministra WRiOP z dnia 28 listopada 1936 r., nr II. P. 7336/36 (Dz.Urz. Min., nr 11, poz. 220).
 • Żukowska A.M., O kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli rysunku szkół ogólnokształcących w II Rzeczypospolitej, "Annales UMCS. Sectio L" 2003, Vol. 1.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.