PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 42 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich | 185--196
Tytuł artykułu

Reforma rynku cukru Unii Europejskiej i jej wpływ na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union Sugar Market Reform and the Impact on the Production of Sugar Beet and Sugar in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań przestrzennych dotyczących reformy rynku cukru Unii Europejskiej z 2006 roku. Przeanalizowano zagadnienie spadku powierzchni upraw buraków cukrowych w Polsce w latach 2002-2010. W badanych latach odnotowano także pozytywne zjawisko wzrostu plonów buraków cukrowych. Reforma rynku cukru oprócz ograniczenia limitów produkcji cukru, zakładała wprowadzenie płatności cukrowych, które miały spowodować ograniczenie produkcji surowca. Konsekwencją tego zjawiska była likwidacja zakładów cukrowniczych, które na wielu obszarach stanowiły znaczącego pracodawcę. W wyniku reformy musiał się zmienić profil produkcji plantatorów, ale również musiało nastąpić przekwalifikowanie ludności na rynku pracy. Istniejące cukrownie zarządzane przez spółki zarówno z kapitałem polskim, jak i niemieckim wykazują tendencję do kumulowania kapitału. Polska przynależy do tzw. "pasa buraczanego" Unii Europejskiej, czyli do zbioru krajów z największym potencjałem produkcji cukru. Nie jest jednak jasne, jak wspólny rynek i skutki kolejnej reformy w 2017 r. wpłyną na poziom konkurencyjności polskiego cukrownictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the preliminary results of spatial research on the reform of the EU sugar market carried out in 2006. The issue concerning decline of area planted with sugar beet in Poland in the years 2002-2010 has been analyzed. In the examined years a positive effect of growth yields of sugar beet can be observed. The reform of the sugar market apart from restricting sugar production limits, assumed introduction of sugar payment, which had the effect of limiting the production of raw material. The consequence of this phenomenon was the liquidation of sugar factories, which in many areas acted as a significant employer. As a result of the reform farmers' production profile was forced to change but also population in the labour market had to be re-trained. The existing sugar factories managed by both Polish and German companies have a tendency of accumulating capital. Poland belongs to the so called "Beet-belt" of the EU, namely a group of countries with the greatest potential for sugar production. However, it is not clear how the common market as well as the effects of the subsequent reform to be conducted in 2017 will affect the level of competitiveness of the Polish sugar industry.(original abstract)
Rocznik
Strony
185--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa
 • Burrell A. (red.), 2014, EU sugar policy: A sweet transition after 2015?, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 • Evaluation of Common Agricultural Policy measures applied to the sugar sector, 2011, Report - AGROSYNERGIE - December 2011.
 • Evolution of the sugar imports in the European Union from LDC and ACP countries, 2013, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 31.5.2013.
 • Głębocki B., 2007, Rolnictwo, [w:] H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 185-267.
 • Głębocki B., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, Wyd. GUS, Warszawa, s. 200-252.
 • Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 241, Warszawa.
 • Niemczak M., 2008, Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji. Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, Warszawa-Kraków.
 • Post-Reform European Union Sugar - Prospects for the Future, 2011, Global Agricultural Informational Network Raport no. E 60078, 12/21/2011.
 • Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 • Rudnicki R., 2014, Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 2002-2010), [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa, s. 98-128.
 • Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stola W., Szczęsny R., 1976, Geografia rolnictwa Polski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • The EU Sugar Market Post 2017 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee, 2014, International Sugar Organization, April 2014.
 • Ward J.H., 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58, 301, s. 236-244.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.