PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw | 761--772
Tytuł artykułu

Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Performance Indicators for Hospital Balanced Scorecard Financial Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CSzpitale (SPZOZ) działające w sposób nietypowy i specyficzny podlegają podobnym wpływom otoczenia i analizom, jak przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Zjawiska takie jak restrukturyzacja, komercjalizacja czy prywatyzacja przybliżają polskie szpitale do tak funkcjonujących przedsiębiorstw. Obecnie wśród kadry kierowniczej rośnie świadomość monitorowania działań w jednostkach służby zdrowia. Ponadto nowe rozporządzenia narzucają szpitalom tworzenie działów kontroli zarządczej, które są zobowiązane do sprawozdań z realizacji celów i zadań szpitala. Cel - W artykule zaproponowano ocenę szpitali z Dolnego Śląska z wykorzystaniem klasycznych wskaźników finansowych i wskaźników KPI (Kluczowe mierniki efektywności - Key Performance Indicators) zaszeregowanych w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników. KPI są rozwiązaniem pomocnym w zarządzaniu szpitalem przy jednoczesnej analizie sytuacji finansowej, dotychczas wymaganej przez organy nadzorujące działalność szpitali. Metodologia badania - Zastosowano metody statystyczne, w tym metody porównania i rangowania, wykorzystując coraz częściej stosowane w zarządzaniu wskaźniki KPI. Wynik - Określono poszczególne wskaźniki i benchmarki szpitali z Dolnego Śląska na podstawie danych z 2014 roku. Doprowadzono dane i wskaźniki finansowe z postaci pierwotnej do znormalizowanej postaci KPI. Oryginalność/wartość - Rzadko w literaturze i praktyce ukazuje się procedurę wyboru wskaźników i ich transformacji do postaci KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
Hospitals (SPZOZ) operate in a specific manner, nevertheless they are influenced by the market environment and are subject of analysis quite in the same way as other companies operating under market economy. Phenomena such as restructuring, commercialization and privatization render them even more similar to regular businesses. There is a growing awareness among managers that the activity of health care providing companies should be duly and systematically monitored. In addition, in light of new regulations hospitals are required to create management control departments, which are obliged to report on the implementation of objectives and tasks of the hospital. Purpose - This paper proposes an assessment of hospitals in Lower Silesia using traditional financial indicators and Key Performance Indicators (KPIs) categorized in the financial perspective balanced scorecard. KPIs is a useful solution in the management of hospitals along with more standard analysis of the financial situation, normally required by the supervising authorities. Research methodology - employing statistical methods, including comparison methods and ranking, and using increasingly popular KPIs. Outcome - based on data from 2014, individual indicators and benchmarks for hospitals in Lower Silesia have been determined. Statistical data and financial ratios have been adjusted from primary to a normalized KPI form. Originality/value - Procedure for the selection of indicators and their transformation into KPI i.e. key performance indicators is still a relatively rare approach in both literature and business practice.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bielski M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Hass-Symontiuk M. (red.) (2011a). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Hass-Symontiuk M. (red.) (2011b). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2006). Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6 (81).
 • Kopiński A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
 • Kopiński A. (2001). Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa - metody i zastosowania. Poznań-Wrocław: WSZIB.
 • Kowalak R. (2009). Benchmarking jako metoda zarzadzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Niemczyk J. Pobrano z: www.strategie.biz.pl/pdf_art/wybrane_metody_zarzadzania.pdf.
 • Niemczyk J. (2000). Metody organizacji i zarządzania, Poznań-Wrocław: WSZIM.
 • Porębski D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali.
 • Sobczak A. (2009). Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wybranych wskaźników finansowych. Borgis - Postępy Nauk Medycznych, 4.
 • Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2006). Sytuacja finansowa SPZOZ - analiza wskaźnikowa, badania dla CSIOZ w 2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.