PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 (958) | 65--80
Tytuł artykułu

Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Analysis Tools in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo że działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) znacząco różni się od działalności przedsiębiorstw nastawionych na zysk, narzędzia analizy finansowej można uznać za bardzo pomocne w procesie podejmowania decyzji, jak również ocenie szeroko rozumianej efektywności JST. Celem artykułu było wskazanie na przykładzie konkretnych wskaźników i sposobu ich interpretacji, że analiza finansowa JST dostarcza wielu przydatnych informacji zarówno zarządzającym jednostką, jak i wszystkim zainteresowanym efektywnością i jakością działań JST. W artykule podkreślono zasadność dokonywania analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedstawiono podstawowe narzędzia takiej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
Though LGU activities differ considerably from those of for-profit enterprises, financial analysis tools can prove immensely helpful in decision-making and in evaluating the broader performance of the LGUs. Using a number of indicators and interpreting them, the author seeks to show that the financial analysis of LGUs provides a range of useful information, not only for their management, but for all stakeholders with an interest in the efficiency and quality of LGU activities. The paper highlights the merits of conducting a financial analysis of local government units and presents the basic tools used for the analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Denek E. [2001], Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 7, Poznań.
 • Dylewski M. [2011], Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle kryzysu finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 37, Poznań.
 • Dylewski M., Filipiak B. [2003], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSAP, Szczecin.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. [2003], Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. [2004], Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. [2006], Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. [2010], Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. [2011], Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Filipiak B.Z. [2014], Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 65(802), Szczecin.
 • Filipiak-Dylewska D. [2002], Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hałaburda D.A. [2013], Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 103, Warszawa.
 • Jastrzębska M. [1998], Dziedziny zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8.
 • Jastrzębska M. [2002a], Instrumenty zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 • Jastrzębska M. [2002b], Kondycja finansowa a polityka finansowa jednostki samorządu terytorialnego (uwarunkowania i związki), "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • Jastrzębska M. [2002c], Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt", wrzesień.
 • Jastrzębska M. [2006], Zarządzanie wydatkami na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • Kosek-Wojnar M. [1996a], Gmina na rynkach pożyczkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 127, Kraków.
 • Kosek-Wojnar M. [1996b], Problem zarządzania długiem lokalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K. [2007], Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., Wojnar J. [2005], Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego - próba kwantyfikacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3, Bochnia.
 • Łękawa Z. [2012], Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego - przegląd badań i praktyczny aspekt zastosowania metody, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 247, Wrocław.
 • Owsiak S. [2005], Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Piekunko-Mantiuk I. [2008], Zarządzanie płynnością finansową w gminach [w:] Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Swianiewicz P. [2005], Co to znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej?, "Finanse Komunalne", nr 1-2.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.