PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 41--63
Tytuł artykułu

Some Structural, Economic and Production-Related Problems of Small farms in the Małopolskie Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Opracowanie obejmuje różne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce, zwłaszcza w jej południowej części. Wśród województw południowej Polski, gdzie zarówno pod względem ilościowym, jak i obszarowym dominują gospodarstwa drobne, posiadające do 5 ha użytków rolnych, wyróżnia się województwo małopolskie. Województwo to charakteryzuje się największym w kraju zróżnicowaniem warunków produkcji rolnej. Wynika to stąd, że obok terenów górskich, pogórzy i wyżyn występują tu urodzajne doliny o glebach najwyższej jakości. Od co najmniej 10 lat na terenie województwa obserwuje się narastanie różnych problemów związanych z dezagraryzacją. Zmniejsza się wykorzystanie potencjału produkcyjnego ziemi, a zwiększa areał odłogów, zwłaszcza w zachodniej części województwa oraz na terenach z przewagą gleb słabych. Jednocześnie maleje pogłowie zwierząt. W artykule odniesiono się także do pozycji rolnictwa Małopolski na tle kraju oraz do problematyki rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses various aspects of the functioning of small agricultural farms in Poland, especially in its southern part. Among the provinces (voivodeships) of southern Poland, where small farms with up to 5 ha of agricultural land dominate in terms of both number and area, the Małopolskie Voivodeship shows the greatest variability of the conditions of agricultural production in the whole country. This results from the combination of mountains, foothills, uplands and fertile valleys with high-quality soils occurring in its area. For at least 10 years, various problems connected with disagrarisation have been observed to exacerbate in the voivodeship. Namely, the use of the productive potential of land has decreased and the area of fallow lands, especially in the western part of the voivodeship and in areas with prevailing poor soils, has increased. These changes have been concomitant with the decrease in the animal population. The present study touches also upon the position of agriculture in the Małopolskie Voivodeship compared to entire Poland and upon the issues of rural development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Grosse T.G., Hardt Ł. (2010), Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Warszawa, Wyd. Key Text.
 • GUS (2001), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2003), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2006), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2008), Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich [Statistical yearbook of agriculture and rural areas]. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2009a), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2009b), Rocznik statystyczny województw. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2010), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Kukuła K. (2010), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 • Musiał W. (2010), Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce - przyczynek do rozważań. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Zeszyty Naukowe, no. 150, pp. 385-398.
 • Musiał W. (2011), Kulturowe i ekonomiczne przesłanki odłogowania ziemi w regionach rozdrobnionych agrarnie, [in:] A. Skarżyńska, ed., Gospodarstwa małotowarowe przed nowym okresem planistyczno-rozliczeniowym Unii Europejskiej. Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, pp. 70-85.
 • Poczta W. (2010), Przemiany w rolnictwie, [in:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar, pp. 9-43.
 • UMWM (2010), Program wsparcia rozwoju rolnictwa w woj. małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, warzywnictwa i owoców miękkich. Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Sikorka A., ed. (2009), Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Rola systemu ubezpieczeń społecznych rolników w kształtowaniu tej struktury. Warszawa, IERiGŻ PIB.
 • US (2010), Rocznik statystyczny województwa małopolskiego. Kraków, Urząd Statystyczny w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.