PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
13 (2006) | nr 4 (49) | 90--99
Tytuł artykułu

Porównanie wpływu acetylacji na właściwości funkcjonalne hydrolizatów białkowych otrzymanych z nasion rośin strączkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Comparition of Effect of Acetylation on Functional Properties of Protein Hydrolysates Obtained from Legume Seeds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie wpływu procesu acetylacji przeprowadzonej podczas izolowania białek z nasion wybranych roślin strączkowych na właściwości funkcjonalne otrzymanych hydrolizatów białkowych. Z nasion soczewicy, wyki oraz dwóch odmian grochu ekstrahowano białka z równoczesną ich modyfikacją bezwodnikiem kwasu octowego. Białka wytrącano z ekstraktów w punkcie najmniejszej rozpuszczalności (pH = pI), a uzyskane koagulaty odwadniano przez wirowanie i suszenie, otrzymując koncentraty. Koncentraty białek niemodyfikowanych otrzymywano w sposób analogiczny, z pominięciem w trakcie ekstrakcji czynnika modyfikującego. Koncentraty białkowe poddawano hydrolizie trypsyną i suszono poprzez liofilizację. W hydrolizatach białek modyfikowanych i niemodyfikowanych (próba kontrolna) oznaczano rozpuszczalność białka, absorpcję wody i tłuszczu, aktywność emulgowania, trwałość emulsji, wydajność pienienia oraz trwałość piany. Chemiczna modyfikacja białek nasion analizowanych roślin strączkowych na ogół polepszyła właściwości funkcjonalne otrzymanych hydrolizatów. Rozpuszczalność białka hydrolizatów uzyskanych z preparatów chemicznie modyfikowanych była wyższa niż hydrolizatów kontrolnych w przypadku soczewicy i grochu odmiany Grapis, natomiast uległa zmniejszeniu w hydrolizatach z grochu odmiany Piast i wyki. Badane hydrolizaty miały wysoką zdolność absorpcji wody, wynoszącą ~300% oraz zdolność absorpcji tłuszczu, kształtującą się na poziomie 60-69%. Acylowanie zwiększyło wodochłonność wszystkich hydrolizatów (w największym stopniu o 74%) oraz pochłanianie tłuszczu w granicach od 4 do 7%. Aktywność emulgowania i trwałość emulsji także uległy zwiększeniu, osiągając w hydrolizatach białka wyki maksymalną wartość, odpowiednio, 46 i 50%. Właściwości pianotwórcze hydrolizatów otrzymanych z preparatów zmodyfikowanego białka również okazały się wyższe - największy wzrost wydajności pienienia i trwałości piany otrzymano w przypadku grochu odmiany Grapis, odpowiednio o 25 i 22 ml. Tylko w przypadku hydrolizatów białek wyki trwałość piany nie zmieniła się istotnie po ich chemicznej modyfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to determine the effect of acetylation process, applied during protein insulation from the chosen legume seeds, on the functional properties of obtained hydrolysates. From the lentil, vetch and two varieties of pea, proteins were extracted and chemically modified with acetic anhydride at the same time. Proteins in the extract were precipitated in point of the smallest solubility (pH=pI). Received coagel was desiccated by centrifugation and drying to obtain protein concentrates. Unmodified protein concentrates were prepared analogically, except no acylating agent which was added during extraction. Protein concentrates were hydrolyzed with tripsin and than desiccated by lyophilisation. Solubility of the protein, water and oil absorption, emulsifying activity, emulsion stability, foam capacity and foam stability were determined in hydrolysates modified and native (control) proteins. Modification of legume seeds proteins with acetic anhydride in general had improved functional properties in analyzed protein hydrolysates. Solubility of protein hydrolysates from chemically modified proteins was higher than those obtained from native proteins in case of lentil and pea (Spp. Grapis), however the solubility decrease has been noted for pea Piast. Studied protein hydrolysates possessed hight ability to water absorption, about 300% and oil absorption in range 60-69%. Acetylation increased water absorption (with the highest percentage of 74%) and oil absorption of 4-7%, for every analyzed hydrolysates. Emulsifying activity and emulsion stability also increased, achieving maximum value 50% and 46% respectively, for modified vetch protein hydrolysates. Foam properties for hydrolysates received from chemically modified proteins also had shown higher figures than native samples. The highest increase foam capacity about 25 ml and foam stability about 22 ml were characteristic for pea (Spp. Grapis). The foam capacity was not differ significantly only after chemical modification of hydolyzed vetch protein. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Achouri A., Zhang W., Shying X.: Enzymatic hydrolysis of soy protein isolate and effect of succinylation on functional properties of resulting protein hydrolysates. Food Res. Inter., 31, 1998, 617-623.
 • [2] Baraniak B., Niezabitowska M., Pielecki J., Wójcik W.: Evaluation of usefulness of Magnafloc M-22S flocculant in the process of obtaining protein concentrates from peas. Food Chem., 2004, 85, 251-257.
 • [3] Baraniak B., Niezabitowska M., Porzucek H.: Zawartość białka ogółem, inhibitorów trypsyny i stachiozy w preparatach białkowych uzyskiwanych z mąki grochu za pomocą różnych metod koagulacji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 3 (40), 87-97.
 • [4] Belitz H.D., Grosch W.: Food Chemistry. Springer-Yerlag Berlin Heidelberg 1999.
 • [5] Betschart A.A.: Nitrogen solubility of alfaalfa protein concetrate as influenced by various factors. J. Food Sci., 1974, 39, 1110-1115.
 • [6] El-Adawy T.A.: Functional properties and nutritional quality of acetylated and succinylated mung bean protein isolate. Food Chem., 2000, 70, 83-91.
 • [7] Femández-Qurntela A., Macarulla M.T., Del Barrio A.S., Martinez J.A.: Composition and functional properties of protein isolates obtained from commercial legumes grown in northen Spain. Plants Foods Human Nutr., 1997, 51, 331-342.
 • [8] Gruener L., Ismond M. A. H.: Effects of acetylation and succinylation on the functional properties of the canola 12S globulin. Food Chem., 1997, 60, 513-520.
 • [9] Habeeb A.F.S.A.: Determination of free amino groups in protins by trinitrobenzenesulfonic acid. Anal. Biochem., 1966, 14, 328-336.
 • [10] Johnson E. A., Brekke C. J.: Functional properties of acylated pea protein isolates. J. Food Sci. 1983, 48, 722-725.
 • [11] Kabirullah M., Wills R.B.H.: Functional properties of acetylated and succinylated sunflower protein isolate. J. Food Technol., 1982, 17, 235-249.
 • [12] Klepacka M., Porzucek H.: Some properties of chemically modified bean, lupin and pea proteins. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1994, 3/44, 45-56.
 • [13] Lawal O.S., Adebowale K.O.: The acylated protein derivatives of Canavalia ensiformis (jack bean): A study of functional characteristics. LWT, 2006, 39, 918-929.
 • [14] Lawal O.S.: Functionality of native and succinylated Lablab bean (Lablab purpureus) protein concentrate. Food Hydrocolloids, 2005, 19, 63-72.
 • [15] Matoba T., Doi F.: In vitro digestibility of succinylated protein by pepsin and pancreatic proteases. J. Food Sci., 1979, 44, 537-539.
 • [16] Mwasaru M.A., Muhammad K., Bakar J., Che Man Y.B.: Effects of isolation technique and conditions on the extractability, physicochemical and functional properties of pigeonpea (Cajanus cajan) and cowpea (Vigna unguiculata) protein isolates. I. Physiochemical properties. Food Chem., 1999, 67, 435-443.
 • [17] Poole S., Fry J.: Developments in Food Proteins. In: Advances in food emulsion and foam - ed. B.J.F. Hudson. Elsevier Appiled Science Publishers, London 1987, pp. 257-298.
 • [18] Ramos C.M.P, Bora P.S.: Functionality of Succinylated Brazil Nut (Bertholletia excelsa HBK) Kernel Globulin. Plant Foods for Human Nutr., 2005, 60, 1-6.
 • [19] Rutkowski A., Kozłowska H.: Preparaty żywnościowe z białka roślinnego. WNT. Warszawa 1981.
 • [20] Siu M., Thompson L. U.: In vitro and in vivo digestibilities of succinylated cheese protein concentrates. J. Agric. Food Chem., 1982, 30, 743-747.
 • [21] Soetrisno U.S.S., Holmes Z.A.: Protein yields and characteristics from acid and salt coagulations yellow pea (Pisum sativum L. Miranda) flour extractions. J. Agric. Food Chem., 1992, 40, 970-974.
 • [22] Surówka K.: Modyfikacja ekstrudowanej mąki sojowej i sojowego koncentratu białkowego metodą enzymatycznej hydrolizy. W: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności - pod red. E Kołakowskiego, W. Bednarskiego, S. Bieleckiego. Wyd. AR Szczecin 2005, s. 102-105.
 • [23] Uchman W. (red): Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. Wyd. AR Poznań 2001.
 • [24] Wanasundara P. K., Shahidi F.: Functional properties of acylated flax protein isolates. J. Agric. Food Chem., 1997, 45, 2431-2441.
 • [25] Yeom H.W., Kim K.S., Rhee J.S.: Soy protein hydrolysate debittering by lysine-acetylation. J. Food Sci., 1994, 59, 1123-1126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.