PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 13 | nr 2 | 125--134
Tytuł artykułu

Securing of Safety by Monitoring of Technical Parameters in Warehouse Racks, in High-Bay Warehouses and High Storage Warehouses - Literature Review of the Problem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Die Gewährleistung der Sicherheit Durch die Überwachung der Technischen Parameter von Regalanlagen in Hochregallagern und Hochlagern - Eine Fachliteraturübersicht
Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitorowanie parametrów technicznych regałów magazynowych, w magazynach wysokoregałowych oraz magazynach wysokiego składowania - przegląd zagadnienia w literaturze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Głównym celem proponowanego w artykule projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych i koncepcji procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach, w szczególności wysokoregałowych i wysokiego składowania.
Metody: Autor planuje realizować projekt przy zastosowaniu metod symulacyjnych, a w dłuższej perspektywie prowadzić badania na rzeczywistych obiektach. Realizacja badań następować będzie w oparciu o obliczenia numeryczne i formułowanie wymagań dla procedur monitorowania w wybranych punktach pomiarowych na regałach.
Wyniki: W artykule przedstawione zostały teoretyczne rozważania na temat tytułowego przedmiotu badań. Wnioski: Błędnie zmontowane lub niepoprawnie użytkowane regały magazynowe wywołują duże ryzyko wypadku, a zatem stanowią zagrożenie dla życia pracowników i mienia. Przygotowanie procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach jest zatem bardzo ważne. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The main objective of the paper is to develop a theoretical basis and a concept of the monitoring procedure of the technical parameters of warehouse racks, focusing on high-bay warehouses and high storage warehouses. Author describes potential plan for conducting his research based on simulation methods and, in the longer term, to conduct research based on existing objects (high-bay warehouses and high storage warehouses).
Material and methods: Simulation models in proposed research ought to be prepared based on analytical models specified in the literature. The simulation models are going to be investigated and subjected to numerical research of yield moments computing and evaluation, as well as shear stiffness and other parameters. Displacement of rack elements and settlement of racks are also going to be researched. Fatigue and wear of the elements are going to be analysed. The gained results are going to be subjected under statistical analyses.
Results: In the paper, theoretical discussion about subject matter is given.
Conclusion: In the light of the labour code, any warehouse manager is responsible for the safety of employees. Therefore, one should be aware, that even the racks of best design, which have been assembled incorrectly, in practice produce a large risk of a crash and generate equally large threat to the lives of employees working in its potential vicinity. The problem gets more severe in case of high-bay warehouses and high storage warehouses. Therefore, preparation of the monitoring procedure of the technical parameters of racks in warehouses is of highest priority, because of importance of human life and value of safety improvement. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
125--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Abdel-Jaber M., Beale R.G., Godley M.H.R., 2006, A theoretical and experimental investigation of pallet rack structures under sway, Journal of Constructional Steel Research 62 (1-2), 68-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2005.04.008
 • Abdel-Jaber M., Beale R.G., Godley M.H.R., 2005, Numerical study on semi-rigid racking frames under sway, Computers & Structures 83 (28-30), 2005, 2463-2475. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2005.03.020
 • Affolter Ch., Piskoty G., Wullschleger L., Weisse B., 2009, Collapse of a high storage rack, Engineering Failure Analysis 16 (6), 1846-1855. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2008.09.011
 • Ashayeri J., Gelders L.F., 1985, Warehouse design optimization, European Journal of Operational Research 21, 285-294. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(85)90149-3
 • Baldassino N., Bernuzzi C., 2000, Analysis and behaviour of steel storage pallet racks, Thin-Walled Structures 37 (4), 277-304. http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8231(00)00021-5
 • Bernuzzi C., 2015, European and United States approaches for steel storage pallet rack design: Part 1: Discussions and general comparisons, Thin-Walled Structures, 97, 308-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2015.08.012
 • Bernuzzi C., Castiglioni C.A., 2001, Experimental analysis on the cyclic behaviour of beam-to-column joints in steel storage pallet racks, Thin-Walled Structures 39 (10), 841-859. http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8231(01)00034-9
 • Bernuzzi C., Draskovic N., Simoncelli M., 2015a, European and United States approaches for steel storage pallet rack design. Part 2: Practical applications, Thin-Walled Structures, 97, 321-341. http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2015.08.011
 • Bernuzzi C., Gobetti A., Gabbianelli G., Simoncelli M., 2015b, Simplified approaches to design medium-rise unbraced steel storage pallet racks. I: Elastic buckling analysis, Journal of Structural Engineering 141 (11), 1-11. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001271
 • Bernuzzi C., Gobetti A., Gabbianelli G., Simoncelli M., 2015c, Simplified approaches to design medium-rise unbraced steel storage pallet racks. II: Fundamental period estimates, Journal of Structural Engineering 141 (11), 1-13. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001278,04015037
 • Bernuzzi C., Maxenti F., 2015, European alternatives to design perforated thin-walled cold-formed beam-columns for steel storage systems, Journal of Constructional Steel Research 110, 121-136. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.02.021
 • Bortolini M., Botti L., Cascini A., Gamberi M., Mora C., Pilati F., 2015, Unit-load storage assignment strategy for warehouses in seismic areas, Computers & Industrial Engineering 87, 481-490. http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2015.05.023
 • Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny], 2013, Monitoring of The Labour Market - report [Monitoring Rynku Pracy - sprawozdanie], Department of Demographic and Labour Market [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_pracy_2kw2013.pdf, accessed on-line: November 12th, 2013
 • Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny], 2012, Monitoring of The Labour Market - report [Monitoring Rynku Pracy - sprawozdanie], Department of Demographic and Labour Market [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_pracy_2012.pdf, accessed on-line: November 12th, 2013.
 • Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny], 2011, Monitoring of The Labour Market - report [Monitoring Rynku Pracy - sprawozdanie], Department of Demographic and Labour Market [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_pracy_2011.pdf, accessed on-line: November 12th, 2013.
 • European Racking Federation, 2010, ERF Info, FEM 10/I-02, National Metalforming Centre.
 • Fijałkowski J., 2015, private correspondence of the paper author.
 • Fijałkowski K., 1981, Racjonalizacja transportu w strefie dostawczo-odbiorczej magazynu wysokoregałowego 'Agroma' w Kutnie [Rationalisation of transport in the delivery/receiving area in high-bay warehouse of 'Agroma' company in Kutno city], Master thesis, Warsaw University of Technology, Warsaw.
 • Franco A., Massimiani S., Royer-Carfagni G., 2015, Passive Control of Steel Storage Racks for Parmigiano Reggiano Cheese under Seismic Accelerations, Journal of Earthquake Engineering, 19 (8), 1222-1259. http://dx.doi.org/10.1080/13632469.2015.1049386
 • Godley M.H.R., 1997, Plastic design of pallet rack beams, Thin-Walled Structures 29 (1-4), 175-188. http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8231(97)00021-9
 • Godley M.H.R., Beale R.G., Feng X., 2000, Analysis and design of down-aisle pallet rack structures, Computers & Structures 77 (4), 391-401. http://dx.doi.org/10.1016/S0045-7949(00)00031-6
 • Haque A.B.M.R., 2012, Seismic design of industrial rack clad buildings, Master thesis, The College of Graduate Studies (Civil Engineering), The University of British Columbia (Okanagan).
 • Haque A.B.M.R., Shahria A.M., 2013, Direct Displacement Based Design of Industrial Rack Clad Buildings, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute. http://dx.doi.org/10.1193/080611EQS195M
 • Homburg C., 2007, Betriebswirtschaftslehre als emprirische Wissenschaft - Bestandsaufnahme und Empfehlungen [Business Economics as an Empirical Science - Inventory and Recommendations], Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung [Journal of Business Research] 56 (7), 27-60.
 • Jeschke S., 2016, Logistics 4.0 - Artificial Intelligence and other modern trends in transport and logistics, October 19th 2016, XIII Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA [XIII Forum of Polish Logistics Managers POLISH LOGISTICS], Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej [Center for Innovation Management and Transfer of Technology in Warsaw University of Technology], Warsaw.
 • Jeschke S., 2015, Towards Logistics 4.0 - Distributed Systems with Decentralized Control Paradigms. Available from internet: http://www.ima-zlw-ifu.rwthaachen.de/fileadmin/user_upload/Institutscluster/Publikation_Medien/Vortraege/download//Lufthansa_11Juni2015.pdf, accessed on-line: October 27th, 2016.
 • Kemme N., 2013, Design and Operation of Automated Container Storage System, Physica-Verlag, A Springer Company, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Kostrzewski M., 2013, Loads Analysing In: Pallet Racks Storage Elevation, CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings (reviewed version), 260-265.
 • Król P.A., Papadopoulos-Woźniak M., Wójt J., 2014, Experimental Tests on Semi-rigid, Hooking-type Beam-to-column Doublesided Joints in Sway-frame Structural Pallet Racking Systems, Procedia Engineering 91, 238-243. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.053.
 • Lau H.H., Godley M.H.R., Beale R.G., 2003, The influence of base connectivity on the ultimate load of columns, Computers & Structures 81 (18-19), 1827-1849. http://dx.doi.org/10.1016/S0045-7949(03)00205-0
 • Law A.M., Kelton W.D., 2000, Simulation modelling and analysis, third edition, MA: McGraw Hill, Boston.
 • Lee Y.H., Lee M.H., Hur S., Optimal design of rack structure with modular cell in AS/RS, International Journal of Production Economics 98 (2), 172-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.05.018
 • Ng A.L.Y., Beale R.G., Godley M.H.R., 2009, Methods of restraining progressive collapse in rack structures, Engineering Structures 31 (7), 1460-1468. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.02.029
 • Petrone F., Higgins P.S., Bissonnette N.P., Kanvinde A.M., 2016, The cross-aisle seismic performance of storage rack base connections, Journal of Constructional Steel Research, 122, 520-531. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.04.014
 • Polish Norms, 1988, PN-88/M78321 - Freestanding Storage Racks . Requirements and tests.
 • Polish Norms, 1988, PN-88/M78322 - Storage Equipment. Storage Racks. Basic parameters.
 • Polish Norms, 2008, PN-EN 15620:2008 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances.
 • Rao S.S., Beale R.G., Godley M.H.R., 2004, Shear stiffness of pallet rack upright frames, Seventeenth International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Orlando, Florida, USA, November 4th-5th, 2004, 18 pages.
 • Sajja S.R., Beale R.G., Godley M.H.R., 2008, Shear stiffness of pallet rack upright frames, Journal of Constructional Steel Research 64 (7-8), 867-874. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.025
 • Sarawit A.T., Peköz T., 2006, Notional load method for industrial steel storage racks, Thin-Walled Structures, 44 (12), 1280-1286. http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2007.01.003
 • Shah S.N.R., Ramli Sulong N.H., Jumaat M.Z., Shariati M., 2016, State-of-the-art review on the design and performance of steel pallet rack connections. Engineering Failure Analysis 66, 240-258. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.04.017
 • Valkengoed M.P.J., 204, How passing cranes influence stack operations in a container terminal: a simulation study, Diploma Thesis, University of Amsterdam.
 • Voestalpine, 2007, Available from internet: http://www.voestalpine.com/finaltechnik/de/products/storage_technology/highbay_warehouse/highbay_warehousing.html, accessed on-line: January 5th, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.