PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 13 | nr 2 | 135--149
Tytuł artykułu

Time-Driven Activity Based Costing as a Basis for Undertaking Lean Activities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Time-driven activity based costing jako podstawa do podjęcia działań lean
Time-Driven Activity Based Costing als Grunlage für die Aufnahme von Lean-Aktivitäten
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Ciągle zaostrzająca się konkurencja rynkowa, rozwój nowoczesnych technik i technologii oraz pragnienie dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, wymuszają na przedsiębiorcach podjęcie prób poszukiwania i wdrażania nowych metod w zarządzaniu firmami. Ze tego względu podjęto próbę dokonania, za pomocą analizy Time-Driven Activity Based Costing, kalkulacji kosztów logistycznych procesu obsługi klienta w obszarze handlu tradycyjnego i internetowego. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. Czy wykorzystanie metody rachunku TDABC w sferze usług (hurtowni elektronicznej) może wskazać obszary w których powstaje marnotrawstwo? 2. Jakie korzyści finansowe może przynieść taka identyfikacja w kontekście eliminacji marnotrawstwa w myśl koncepcji Lean Management?
Metody: Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie usługowym będącym hurtownią elektroniczną. W artykule zaprezentowano dokładną procedurę kalkulacji kosztów według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie. Praca obejmuje zidentyfikowanie podejmowanych przez pracowników działań w trakcie realizacji zamówień klientów, kalkulację ich kosztów według metody T-D ABC oraz usprawnienia poczynione w kontekście koncepcji Lean Management.
Wyniki: W artykule zaprezentowane zostały wiadomości teoretyczne dotyczące metody T-D ABC oraz koncepcji Lean Management. Opisano poszczególne kroki obliczania kosztów procesów, dokonano ich analizy i zaproponowano działania Lean, które pozwolą uporządkować procesy i skrócić czasy ich trwania. Wnioski: Integracja T-D ABC oraz koncepcji Lean Management umożliwia postawienie pierwszych kroków w kierunku wykorzeniania marnotrawstwa, zidentyfikowanie niewykorzystanych zdolności, wykrycie potencjału tkwiącego w zaangażowanych zasobach oraz daje możliwość wskazać miejsca oszczędności kosztów procesów. Zaproponowany przykład kalkulacji kosztów z powodzeniem może być stosowana zarówno w przedsiębiorstwach usługowych, jak też produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: A constantly escalating market competition, new techniques and technologies development, as well as the aspiration to adapt to the dynamically changing market situation, forces the entrepreneurs to search and implement new methods of managing firms. For this reason, the effort is made to calculate, applying the Time-Driven Activity Based Costing analysis, the logistics costs of the client service process in the sphere of traditional and Internet trade. The aim of the article was to find answers to the following questions: 1. Is the use of T-D ABC method in the service sector (electronic warehouse) may indicate areas where the waste arises? 2. What financial benefits can bring such kind of identification in the context of waste elimination in accordance with the concept of Lean Management?
Methods: The research was conducted at a service enterprise, which is an electronic warehouse. The article presents the exact procedure of cost calculation according to the T-D ABC method. The work includes identification of the activities, undertaken by the employees in the process of clients' orders realization, calculation of their costs using the T-D ABC methodology and improvements that were made within the context of Lean Management concept.
Results: The paper presents theoretical knowledge concerning the T-D ABC method and the Lean Management concept. The steps for calculating the cost of processes are described, their analysis is carried out and the Lean activities are proposed - aimed at organizing the processes and shortening their duration.
Conclusions: The integration of T-D ABC and the Lean Management enables to implementation of the first steps towards the eradication of wasting money, identification of unused capacities, detection of potential of the resources involved, as well as makes it possible to identify the places of saving costs in the processes. The suggested example of costs calculation can be successfully used both at service enterprises and at the production ones. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
135--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Adioti A.A., Valverde R., 2014, Time-driven Activity Based costing for the Improvement of IT Service Operations, International Journal of Business and Management, 9(1), pp. 109-128. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v9n1p109
 • Bojnowska A., 2008, Procedura kalkulacji kosztów w rachunku kosztów działań opartym na czasie [The procedure of costs calculation in time-driven activity based costing], Badania Operacyjne i Decyzje, 2/2008, Wrocław.
 • Dejnega O., 2011, Method time driven activity based costing - literature review, Journal of Applied Economic Sciences, VI. 1(15), 8.
 • Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa [Organization process], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 104.
 • Innes J., Mitchell F., 1995, A survey of activity-based costing in the U.K.'s largest companies, Management Accounting Research, Vol. 6 (2), 137-153. http://dx.doi.org/10.1006/mare.1995.1008
 • Jones T.C., Dugdale D., 2002, The ABC bandwagon and the juggernaut of modernity, Accounting, Organizations and Society, 27 (1-2), 121-163. http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00035-6
 • Jünemann R., 1993, Schlank durch Logistic, Jahrbuch der Logistik, Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH Fachverlag, Dusseldorf, 125-126.
 • Kaplan R.S., Anderson S. R., 2003, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Working Paper, 04-045.
 • Kaplan R., Anderson S., 2004, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, 131-138.
 • Kaplan R.S., Anderson S. R., 2003, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, www.hbs.edu (available: July 2016).
 • Kaplan R.S., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością [Management of costs and efficiency], Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 117-123.
 • Kostecka A., 2010, X Międzynarodowa Konferencja Lean Management, Eurologistics [International Conference Lean Management Eurologistics], 4/2010 (59), 24.
 • Kwiatkowski M., Lorenc K., Nowicka D., Prosół H., Sikora M., 2016, Lean Management jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa [Lean Management as an instrument for sustainable development of the company], Management Systems in Production Engineering, 1(21).
 • Liker J.K., 2003, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata [Toyota's way. 14 principles of management of worl production company], Wyd. MT Biznes, Warszawa, 68.
 • Louis R.S., 2006, Custom Kanban. Designing the System to Meet the Needs of Your Environment, Productivity Press, New York.
 • Madhok A., Keyhani M., Bossink B., 2015, Understanding alliance evolution and termination: Adjustment costs and the economics of resource value, Strategic Organization, 13(2), 91-116. http://dx.doi.org/10.1177/1476127015580309
 • Malmi T., 1999, Activity-based costing diffusion across organizations: An exploratory empirical analysis of Finnish firms, Accounting, Organizations and Society, 24 (8), 649-672.
 • Mandigo M., O'Neill K., Mistry B., Mundy B., Millien C., Nazaire Y., Damuse R., Pierre C., Mugunga J.C., Gillies R., Lucien F., Bertrand K., Luo E., Costas A., Greenberg S.L.M., Meara J.G. & Kaplan R.A., 2015, Time-driven Activity-based Costing Model to Improve Health-care Resource Use in Mirebalais, Haiti, Harvard Medical School, 385, 22. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60817-0.
 • Namazi M., 2016, Time-driven activity-based costing: Theory, applications and limitations, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 9, 3, 457-482. URL: http://www.irmbrjournal.com/papers/1475135255.pdf
 • Ortiz C.A., Park M.R., 2011, Visual Controls. Applying Visual Management to the Factory, CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
 • Rother M., Shook J., 2009, Naucz się widzieć [Learn to see] (second edition), Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
 • Rüttiman B.G., Stöckli M.T., 2016, Going beyond Triviality: The Toyota Production System-Lean Manufacturing beyond Muda and Kaizen, Journal of Service Science and Management, 9, 140-149. http://dx.doi.org/10.4236/jssm.2016.92018
 • Rüttimann B.G., Stöckli M.T., 2015, Reasons for Operational Excellence Deployment Failures and How to Avoid Them. Journal of Service Science and Management, 8, 612-618. http://dx.doi.org/10.4236/jssm.2015.84061
 • Siguenza-Guzman L., Van den Abbeele A., Vandewalle J., Verhaaren H. & Cattrysse, D., 2014, Using Time-driven Activitybased Costing to Support Library Management Decisions: A Case Study for Lending and Returning Processes, Library Quarterly: Information, Community, Policy. 84(1), 76-98. http://dx.doi.org/10.1086/674032
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 2003, Logistyka w przedsiębiorstwie [Logistics in the company], PWE, Warszawa, 336.
 • Ungureanu A.M., 2016, Implementing cost calculation using ABC method, Management Intercultural, XVIII, 2 (36), 127-134. http://dx.doi.org/10.1515/kbo-2015-0060
 • Willmott P., McCarthy D., 2001, TPM - A Route to World-Class Performance, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Wnuk-Pel T., 2009, Rachunek kosztów działań [Activity based costing], in Sobańska I. (Ed.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa, 116.
 • Womack J., Jones D., 2001, Odchudzanie firm: eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu [Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation], Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.