PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz.2 Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking | 5--16
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Fiscal Consolidation in the Sector General Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest jedynie próba oceny efektywności konsolidacji fiskalnej i niektórych jej skutków w Polsce na tle wybranych krajów UE. Badaniu poddano również wskaźnik reakcji deficytów nominalnego i strukturalnego mierzony zmianą ich udziałów w p.p. PKB na zmianę PKB o 1 p.p. Analizą objęto lata 2008-2014, a więc okres głębokiego kryzysu 2008-2009 i następujące po nim lata spowolnionego wzrostu gospodarczego z dynamiką ujemną jeszcze w 2012 roku. Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu potwierdza skuteczność działań konsolidacyjnych. Podporządkowanie polityki fiskalnej w przypadku tej procedury przyniosło również negatywne skutki, a mianowicie pogłębiło jej procykliczny charakter. Efektem było zwiększenie deficytu strukturalnego, który w pierwszych 5 latach omawianego okresu przekraczał deficyt nominalny.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is merely an attempt to evaluate the effectiveness of fiscal consolidation and some of its effects in Poland and in EU countries. The survey also response rate of nominal and structural deficits measured by the change of their shares in p.p. GDP change in GDP of 1 p.p. The analysis covered the years 2008-2014, and thus a period of deep crisis of 2008-2009 and the following years of sluggish economic growth with the dynamics of negative even in 2012. Photo EDP confirms the effectiveness of the consolidation. The subordination of fiscal policy in the case of this procedure has brought negative consequences, namely deepened its pro-cyclical character. The result was an increase in the structural deficit, which in the first 5 years of the period exceeded the nominal deficit.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2015). Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_pl.pdf (1.01.2016).
 • Mills, P., Quinet, A. (2001). The Case for Spending Rules, w:Fiskal Rules, Banca d'Italia, Proceedings of the Banca d'Italia Workshop on Public Finance. Rome.
 • Moździerz, A. (2011). Wrażliwość dochodów publicznych na zmiany luki produkcyjnej. W: A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny. Warszawa: CeDeWu.
 • Moździerz, A. (2012). Nierównowago finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej. Studia Ekonomiczne, 1 (LXXII).
 • Nawrot, R.A. (2014). Międzynarodowa optymalizacja podatkowa. Warszawa: Difin.
 • NIK (2014). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku. Warszawa.
 • Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 • Próchnicki, L. (2013). Reguły fiskalne, a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 1.
 • Ustawa z 16.12.2010 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1726.
 • Ustawa z 8.11.2013 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1646.
 • Ustawa z 6.12.2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z określaniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz.U. poz. 1717.
 • Ziółkowska, W. (2006). Rola finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2007. W: W. Ziółkowska (red.), Finanse publiczne. Poznań: Wydawnictwo WSB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.