PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 51(6) Konkurencyjność MSP | 18--30
Tytuł artykułu

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw jako sposób ich rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises as a Way of Their Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W małych i średnich przedsiębiorstwach wytwarza się blisko 50% PKB. Warunkiem ich konkurencyjności na rynku jest elastyczność, kreatywność i wynikająca stąd innowacyjność. Według danych statystycznych, tylko 32% spośród nowo powstałych w danym roku przetrwa trzy lata. Wynika to z niekorzystnego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce, zawiłych przepisów prawnych, małej innowacyjności. Pewną szansą poprawy tej sytuacji może być współpraca przedsiębiorstw. Współpraca firm w klastrze polepsza relacje firm z innymi firmami klastra, ułatwia kooperację, podnosi wiedzę firm na temat rynku, co poprawia ich konkurencyjność. Współpracujące firmy mają większe wzajemne zaufanie, potrafią w pewnym zakresie koordynować swoje wzajemne działania, formułować wspólne cele. Współpraca firm w klastrze, a więc skupisku firm jest przykładem możliwości współpracy firm w regionie. Dzięki współpracy powstają regiony wiedzy (Silikon Valey i inne), uczące się, generujące tzw. inteligentne specjalności czy współpracę sieciową. Artykuł traktuje o możliwości wzrostu konkurencyjności przez współpracę w sieciach. Pozwala to kształtować otwartość na nowości, wspierać powstające inicjatywy. (abstrakt oryginalny)
EN
At small and medium-sized enterprises, there is generated almost 50% of GDP. The prerequisite of their competitiveness in the market is flexibility, creativeness and innovativeness stemming from it. According to the statistical data, only 32% of the newly emerged entities in a given year will survive three years. This issues from an unfavourable climate for entrepreneurship in Poland, muddled legal regulations and low innovativeness. Cooperation of enterprises can be a certain chance for improvement of this situation. Cooperation of firms in a cluster improves the relations of firms with other firms of the cluster, facilitates collaboration, raises firms' knowledge of the market, what improves their competitiveness. Cooperating firms have greater mutual confidence, can coordinate to some extent their mutual actions, formulate common objectives. Cooperation of firms in the cluster is an example of the possibilities of cooperation of firms in the region. Owing to cooperation there emerge knowledge regions (Silicon Valley and others), learning, generating of the so-called smart specialties or network cooperation. The article treats the opportunities for growth of competitiveness through cooperation in networks. This allows shaping openness to innovation, to support the emerging initiatives. (original abstract)
Rocznik
Strony
18--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Boutellier R., Grossmann O., Von Zedtwitz M. (2008), Managing Global Innovation: Uncovering the secrets of future competitiveness, Springer-Verlag, Berlin 2008.
 • Di Guardi M.Ch., Harrigan K.R. (2012), Happing research as strategic alliances and innovation, "Journal of Technology Transfer", Vol. 37.
 • Eurostat 2011, http://www. epp.eurostat.eu/portal/page/eurostat/home [dostęp: 15.03.2016].
 • Frankowska N. (2015), Klastrowe łańcuchy dostaw jako obszar współpracy przedsiębiorstw, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania przedsiębiorstw; strategie - procesy - narzędzia, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Freeman S., Edwards R., Schroeder B. (2006), How smallerborn- global b firms use network and alliances to overcome constraints to rapid internationalization, "Journal of International Marketing", No. 14(3).
 • Granovetter M. (1992), Economic Institutions as Social Constructions: A transework for analysis, "Acta Sociologica", No. 35.
 • Hamel G. (2009), Management Innovations, "Leadership. Excellence", No. 26(5).
 • Knop L. (2013), Zarządzanie klastrem; koncepcje, strategie, modele, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S. (2013), Modele zarządzania klastrami; wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Knop L., Stachowicz J. (2009), A concept of luster creation and development, Bojar E. (Ed.), Cluster, politics, management, good clustering practices in the world, Dom Organizatora, Toruń.
 • Knop L., Krannich M., Olko S. (2009), Analysis of the cluster initiatives in Śląskie Voivodeship using KST Model, De Paul University Chicago, Vienna University of Economics, Vienna.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.) (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Makieła Z. (2013), Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna; region w warunkach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Marshall A. (1890), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Morandi V. (2013), The management of industry university joint research project; How do partners coordinate and control R&D activities?, "Journal of Technology Transfer", Vol. 38.
 • Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014, PARP, Warszawa.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M. (1990), The competitive advanttage of nations, Free Press, New York.
 • Poznańska K. (2015), Rozwój przedsiębiorczości sektora MSP w gospodarce polskiej, (w:) Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych; modele - metody - procesy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Putnam R.D. (1993), Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Smith-Doerr L., Powell W.W. (2005), Network and economic life, (w:) Smelser N., Swedberg R. (Eds.), The handbook of Economic Sociology, Russell Sage Foundation - Princeton, University Press, New York.
 • Warunki powstania, działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011 (2013), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus [dostęp: 15.03.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.