PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 867--879
Tytuł artykułu

Społeczna potrzeba nieodpłatnej pomocy prawnej - beneficjenci regulacji ustawowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Need for Free Legal Aid - Beneficiaries of Statutory Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 5 sierpnia 2015 r. została uchwalona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prezentowane opracowanie jest poświęcone jednemu z najistotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień przyjętej regulacji - jej zakresowi podmiotowemu. Ocenie został poddany krąg beneficjentów ustawy - "osób uprawnionych" z punktu widzenia tego, czy przyjęte rozwiązania spełniają założone w projekcie ustawy cele, czyli zapewnienie pomocy prawnej na etapie przedsądowym osobom, które ze względu na sytuację materialną lub życiową nie mogą sobie pozwolić na zakup tego rodzaju usługi na wolnym rynku. Zwrócono też uwagę na kategorie osób, które nie zostały objęte ustawą oraz nie zaliczono ich do osób uprawnionych, a które mogłyby pokryć koszty porady prawnej. Ponadto skonfrontowano przyjęte w ustawie rozwiązania z wynikami badań empirycznych oraz podkreślono rolę kampanii informacyjnych mających na celu uświadomienie potrzeby korzystania z pomocy prawnika i dotarcie do zainteresowanych z komunikatem o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
On 5 August 2015 the law on free legal aid and on legal education was passed. The present study is devoted to one of the most significant and controversial problems in the adopted regulation, namely its subjective scope. The range of beneficiaries of this law - the entitled persons - was assessed from the standpoint of whether the adopted solutions fulfill the objectives stipulated in the bill in question: provision of legal aid at the pre-trial stage to persons who cannot, because of their financial or life status, afford to purchase this kind of services in the free market. The paper also discusses the categories of persons who are not covered by the law and those who are classified as entitled persons while they could pay the costs of legal advice. Furthermore, the solutions adopted in the law were compared with the results of empirical studies, and the role of information campaigns was emphasized: their aim is to make the persons concerned realize the need to use a lawyer's help and to inform those entitled about centers offering free legal aid. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bojarski Ł., Projekty ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego (2005-2012), [w:] Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.
 • Burdziej S., Dudkiewicz M., Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Warszawa 2013.
 • Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.
 • Druk nr 3338, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].
 • Guść J., Hasło: Inflacja prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.
 • https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/po/o-ustawie [dostęp: 17.02.2016].
 • Kojder A., Podstawy socjologii prawa, Warszawa 2016.
 • Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Piotrowski R., Ustrojowe konsekwencje inflacji prawa, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.
 • Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 5 maja 2015 r., PG.VII G 025/119/15, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].
 • Rośnie zapotrzebowanie na pomoc prawną z urzędu, "Dziennik Gazeta Prawna" 2012 (15 września).
 • Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
 • Schimanek T., Organizacyjne i finansowe uwarunkowania bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, [w:] Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 92. posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 maja 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 czerwca 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 98. posiedzenia Sejmu RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2015.
 • Turska A., Łojko E., Cywiński Z., Kojder A., Społeczne wizerunki prawa, Warszawa 1996.
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U., nr 205, poz. 1203).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych (Dz.U. z 2015 r., nr 693).
 • Uwagi do rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, BSA V-021-160/15, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-23-15 [dostęp: 17.02.2016].
 • Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Gdańsk 2015.
 • Woźniakowska-Fajst D., Stec M., Śliwa J., Edukacja prawna - możliwości, szanse, bariery, www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Edukacja_Prawna_Obywateli.Pdf [dostęp: 17.02.2016].
 • www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodpłatna-pomoc-prawna.html [dostęp: 17.02.2016].
 • www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page.xsp/pracesejmu [dostęp: 17.02.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.