PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 923--932
Tytuł artykułu

Szlachta Kraju Północno-Zachodniego w służbie imperatora rosyjskiego : rys poświęcony poglądom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Nobility of Northwestern Krai in the Service of the Russian Emperor : an Outline of the Political Views of Count Ignacy Korwin-Milewski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest zarysem myśli politycznej Ignacego Korwin-Milewskiego, jednego z przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, działającego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. w guberniach północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego. Autor podjął próbę wyeksponowania dwóch kwestii, jak się wydaje, istotnych z punktu widzenia poglądów politycznych bohatera opracowania. Pierwsza z nich dotyczy zdefiniowania i scharakteryzowania podstawowych cech szlachty litewskiej, a także określenia jej fundamentalnych celów politycznych. Druga zaś wyznacza wzajemną relację między szlachtą a imperatorem rosyjskim. W opinii Ignacego Korwin-Milewskiego relacja ta opierała się na zasadzie daleko idącej ugodowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an outline of political thought of Ignacy Korwin-Milewski, one of the representatives of the group of landlords, who operated in the second half of the 19th and early 20th centuries in Northwestern provinces of the Russian Empire. The author attempted to expose two issues, which seems important from the point of political views of the main character of the paper. The first relates to the definition and characterization of the basic features of the Lithuanian nobility, as well as determining its fundamental political objectives. The second one determines the relationship between the nobility and the Russian emperor. According to Ignacy Korwin-Milewski, the relationship was based on the principle of far-reaching loyalism. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999.
 • Beauvois D., Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław 2012.
 • Ehrenkreutz S., Stan badań nad statutami litewskimi, Wilno 1924.
 • Gaidis R., Myśl polityczna oraz działalność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego, [w:] Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r., red. A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Machnikowska, P. Dąbrowski, Sopot 2010.
 • Godlewska J., Wileński Instytut Szlachecki 1834-1865, [w:] Rozprawy z dziejów oświaty, t. 28, Warszawa 1985.
 • Ilgiewicz H., Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005.
 • Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913, Olsztyn 2009.
 • Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień 1855-1925, Warszawa 1993.
 • Korwin-Milewski I., Do czego ma dążyć Szlachta Litewska, Warszawa [b.d.w.].
 • Korwin-Milewski I., Głos szlachcica o wyborach posła do Rady Państwa, Warszawa 1911.
 • Korwin-Milewski I., List otwarty do panów akcjonariuszów Wileńskiego Ziemskiego Banku, Kraków 1884.
 • Korwin-Milewski I., Walka z kłamstwem, Sankt Petersburg 1911.
 • Korwin-Milewski I., Żażdu spravedlivosti dlia ugnietiennago litovskovo dvorianstva, Sankt-Pietierburg 1912.
 • Meysztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach, Londyn - Łomianki 2008.
 • Ryszkiewicz A., Milewski (Korwin-Milewski) Ignacy Karol (1846-1926), [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 21, z. 88, Wrocław 1976.
 • Szpoper D., Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939, Gdańsk 1999.
 • Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Bracia Korwin-Milewscy - patrioci czy apostaci?, [w:] Francja - Polska XVIII-XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Mączak, S. Meller, J. Skowronek, M. Wawrykowa, Warszawa 1983.
 • Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Wstęp, [w:] H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat wspomnień 1855-1925, Warszawa 1993.
 • Wileński Bank Ziemski założony w roku 1872. Instytucja kredytu długoterminowego. Wileński Prywatny Bank Handlowy założony w roku 1873. Współpracuje z Wileńskim Bankiem Ziemskim od roku 1926, Wilno [b.d.w.].
 • Żółtowska J., Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1959.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.