PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 1007--1012
Tytuł artykułu

Henryk Rzewuski a prawo dawnej Rzeczypospolitej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Henryk Rzewuski and Polish-Lithuanian Commonwealth's Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prace Henryka Rzewuskiego (1791-1866) nie mogą być źródłem poznania dawnego prawa Rzeczypospolitej. Podane przezeń informacje były niekiedy jednostronne, niekiedy zaś dość bałamutne. Mogą jednak - przy krytycznym podejściu - dostarczać danych na temat znajomości prawa dawnej Rzeczypospolitej w XIX stuleciu i praktyce stosowania dawnego prawa pod rządami rosyjskimi. Mogą też być podstawą badań poglądów ich autora na prawo i ustrój Rzeczypospolitej, jak również obrazu tego prawa w dziewiętnastowiecznej gawędzie szlacheckiej. Warto też kontynuować poszukiwania - wskazanej w rękopisie Henryka Rzewuskiego - wydanej ponoć w 1782 r. w Nieświeżu dwutomowej pracy autorstwa jego ojca - Adama Wawrzyńca Rzewuskiego pt. Uwagi nad Statutem litewskim. Nie ma pewności, czy dzieło to w ogóle powstało, lecz poszukiwać warto. (abstrakt oryginalny)
EN
Henryk Rzewuski's (1791-1866) works cannot be a source of knowledge about Polish-Lithuanian Commonwealth's legal history. The pieces of information given by him have been at times one-sided and deceptive. Nevertheless, they may - if used with a critical approach - provide details on the old jurisprudence in the 19th century and on the praxis of applying the old law under Russian rule. They also can be a research base on the author's views on the Polish-Lithuanian Commonwealth's legal and political system, as well as their portrayal in the 19th-century gawęda szlachecka (literary genre associated primarily with noble storytelling, specific to Polish literature of that time). It is also worth continuing the search for - mentioned in Rzewuski's manuscript - the two-volume Remarks on the Lithuanian Statute w ritten by h is f ather, Adam Wawrzyniec R zewuski and allegedly published in 1782, in Nieśwież. Although there is no certainty whether this work ever existed, it is worth searching for it. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów dz. V, nr 9680.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa XXI/M 128.
 • Bardach J., Henryk Rzewuski a Litwa. Na marginesie książki Andrzeja Ślisza pt. "Henryk Rzewuski, życie i poglądy...", "Lituano-Slavica Posnaniensia" 1989, t. 3.
 • Bernacki W., Adama Wawrzyńca Rzewuskiego program naprawy Rzeczypospolitej, [w:] A.W. Rzewuski, O formie rządu republikańskiego, Kraków 2008.
 • Bibliografia literatury polskiej - Nowy Korbut, t. 9: Romantyzm, Warszawa 1973.
 • Biblioteka Narodowa, Warszawa, ms. 006051 II.
 • Bieliajewa I.M., Czyliajewa E.W., Milewa E.A., Sochranienije redkich a cennych knig iz fondow Biblioteki Rossijskoj Akademii Nauk (na primiere Sobranija Radziwiłłow), [w:] Materyjały IX Miżnarodnych knigaznaŭczych czytanniaŭ «Statut Wialkikaga Kniastwa Litoŭskaga ŭ gistoryi kultury Biełarusi». Minsk, 18-19 krasawika 2013 g., Minsk 2013.
 • Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696). Spis, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa 2007.
 • Gusiewa O., Sobranije polskich staropieczatnych knig w sławianskom fondie BAN. Nieświżskaja ordinatskaja bibliblioteka Radziwiłłow, Wyp. II, Sankt-Peterburg 2005.
 • Gusiewa O., Kommisarowa E., Sobranije polskich staropieczatnych knig w sławianskom fondie BAN. Nieświżskaja ordinatskaja biblioteka Radziwiłłow, Wyp. I, Sankt-Peterburg 1999 (wyd. 2 popr. i uzup., 2005).
 • Jankowski R., Burzliwe losy archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r., "Miscellanea Historico-Archivistica" 2000, t. 11.
 • Rolnik D., Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice 2009.
 • Rukawicyna-Gordziejewska E.W., Kyiwskyj mytropolyt Ewgenij (E.O. Bołchowitinow): Biobibliografia. Biblioteka. Archiw, Kyiw 2010.
 • Rzewuski H., Listopad, Kraków 2000.
 • Rzewuski H., O dawnych i teraźniejszych prawach polskich słów kilka przez autora Listopada, Kraków 1855, www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=9326 [dostęp: 10.03.2016].
 • Rzewuski H., Uwagi o dawnej Polsce przez starego Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika Parnawskiego napisane w 1832 roku. Rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego, oprac. P. Dudziak, B. Szleszyński, Warszawa 2003.
 • Szleszyński B., Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, Warszawa 2007.
 • Ślisz A., Henryk Rzewuski, życie i poglądy, Warszawa 1985.
 • Tazbir J., Wstęp, [w:] H. Rzewuski, Listopad, Kraków 2000.
 • Węgrzyn I., W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012.
 • Zielińska Z., Rzewuski Adam Wawrzyniec, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Wrocław 1992-1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.