PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 | 101--116
Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskich gospodarstw sadowniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of the Polish Fruit Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych na tle analogicznych gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej. Analizowano gospodarstwa specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych, objęte systemem monitoringu FADN w latach 2007-2009 i 2011-2013. Konkurencyjność badanych gospodarstw sadowniczych określono wskaźnikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem). Efektywność natomiast opisano wskaźnikami produktywności ziemi, aktywów i pracy. Zdolnościami konkurencyjnymi wykazały się polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości ekonomicznej 25-50 i 50-100 tys. euro SO i powierzchni odpowiednio:17,70 i 38,80 ha UR. Zdolnościami tymi wykazały się także gospodarstwa węgierskie z klas 50-500 tys. euro SO, rumuńskie z klasy 100-500 tys. euro SO, niemieckie z klas 50-500 tys. euro SO, francuskie z klasy 25-50 tys. euro SO, włoskie z klasy 500 i więcej tys. euro SO oraz hiszpańskie z klasy 100-500 tys. euro SO. Powierzchnia konkurencyjnych gospodarstw sadowniczych z krajów Europy Zachodniej była mniejsza od gospodarstw polskich w odpowiednich klasach wielkości ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents competitiveness and efficiency of the Polish fruit farms against similar farms from selected European Union countries. The analysis covered farms specialising in fruit trees and bushes covered by FADN monitoring in 2007-2009 and 2011-2013. Competitiveness of the researched fruit farms was determined by competitiveness index calculated as a ratio of farm income to costs of using own factors of production: land, labour and capital (as in: W. Kleinhanss). Whereas effectiveness was described by the index of productivity of land, assets and labour. Competitive abilities were demonstrated by Polish fruit farms with economic size of EUR 25-50 thousand of SO and EUR 50-100 thousand of SO and area, respectively, of 17.70 and 38.80 ha of UAA. These abilities were also demonstrated by Hungarian farms of EUR 50-500 thousand of SO, Romanian - EUR 100-500 thousand of SO, German - EUR 50-500 thousand of SO, French - EUR 25-50 thousand of SO, Italian - EUR 500 thousand of SO and more, and Spanish - EUR 100-500 thousand of SO. Area of competitive fruit farms from Western European countries was lower than that of the Polish farms in corresponding economic size classes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Analizy Rynkowe (2014-2016), nr 39-43, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Biswanger, H.Ch. (2011). Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Brinkmann, T. (1922). Die oekonomik des landwitschaftlichen Betriebes. Grundriss der Sozialoekonomik. Tübingen.
 • Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2009-2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2014. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
 • Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 25-41.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. GUS, Warszawa 2015.
 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2014 Landwirt-schaftsverlag. Münster.
 • Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2016). Efektywność polskich gospodarstw ogrodniczych na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów. W: W. Józwiak (red.), Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (2). Program Wieloletni 2015- -2019, nr 28, s. 86-116, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(330), s. 40-61.
 • Ziętara, W., Zieliński, M., (2015). Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów. W: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (praca zbiorowa pod red. W. Józwiaka). Program Wieloletni 2015-2019, nr 16, s. 57-102, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.