PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 151 | 9--21
Tytuł artykułu

Zarys ewolucji roli państwa w życiu społeczno-gospodarczym a współczesne tendencje

Autorzy
Warianty tytułu
Outline of Evolution of Role of State in Socio-Political Life and Modern Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatni kryzys finansowo-zadłużeniowo-gospodarczy uwidocznił, że idee neoliberalizmu nie sprawdziły się. Niewłaściwie pojmowana wolność gospodarowania doprowadziła do wzrostu nierówności nie tylko między państwami, lecz także między grupami społecznymi. Co więcej, stworzyła korzystne warunki dla zjawisk patologicznych na słabo kontrolowanych rynkach finansowych. Artykuł stanowi próbę podsumowania aktualnych tendencji dotyczących roli państwa we współczesnej gospodarce, jak również trendów, które zdobyły popularność w drugiej połowie XX w. Podczas gdy w XX w. popularne były idee neoliberalne, tak na początku XXI w. mamy do czynienia z ich krytyką. W artykule zawarto idee przedstawione zarówno przez monetarystów, jak i szkołę wyboru publicznego, szkołę austriacką, libertarian, przedstawicieli ekonomii podaży, a także zwolenników państwa minimalnego. Przedstawiony w artykule zarys ewolucji roli państwa w życiu społeczno- -gospodarczym pokazuje, że jego rolę wyznaczała nie tylko aktualna kondycja gospodarki, lecz także przeszłe wydarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The last financial/debt economic crisis showed that the ideas of neoliberalism did not come true. A wrongly understood freedom of management led to the growth in inequality not only among countries but also among social groups. Furthermore, it created favourable conditions for pathological phenomena on poorly supervised financial markets. The article attempts to sum up the current tendencies in the role of state in the modern economy as well as the trends which became popular in the second half of the 20th century. While in the 20th century neoliberal ideas were popular, the beginning of the 21st century sees their criticism. The article includes ideas presented by monetarists as well as representatives of the public choice theory, the Austrian school, libertarianism, supply economy and also minimal state followers. The outline of evolution of the role of state in socio-economic life presented in the article indicates that its role has not been determined only by the present condition of economy but also by the past events. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Boettke P. J., On reading Hayek: choice, consequences and The Road to Serfdom, "European Journal of Political Economy" 2005, vol. 21.
 • Buchanan J., The political economy of the welfare state, The Industrial Institute for Economic and Social Research, Sztokholm 1988.
 • Clark B., Political economy. A comparative approach, Praeger Publishers, Westport 1998.
 • Cobin J. M., A primer on modern themes in free market economics and policy, Universal Publishers, Parkland 1999.
 • Czekaj J., Owsiak S., O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej, w: W kierunku nowego ładu świata finansów, red. J. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Economics for an imperfect world, eds. R. Arnott, B. Greenwald, R. Kanbur, B. Nalebuff, The Massachussets Institute of Technology, Londyn 2003.
 • Garret E., Graddy E., Jackson H. E., Fiscal challenges. An interdisciplinary approach to budget policy, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Government and markets: toward a new theory of regulation, eds. E. Balleisen, D. Moss, Cambridge University Press, Nowy Jork 2009.
 • Horn K., Roads to wisdom. Conversations within Nobel Laureates in economics, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton 2009.
 • Krugman P., The Conscience of a Liberal, W. W. Notron & Company, Nowy Jork 2007.
 • Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.
 • Mises L. von, Interventionism. An Economic Analysis, Liberty Fund, Indianapolis 2011.
 • O'Discroll G., Hopkins L., The Case for Market-based Regulations, "Cato Journal" 2006, vol. 26, nr 3.
 • Olson M., The rise and decline of nations. Economic growth, stagflation and social rigidities, Yale University Press, New Haven, Londyn 1982.
 • Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, http://www.pte. pl/pliki/2/11/Artykul_SOwsiak.pdf, wrzesień 2015.
 • Piketty T., Kapitał w XXI w., Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
 • Ptak P., Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Rothbard M., Man, Economy, and State. A Treatise on Economic Priciples, Ludvig von Mises Institute, Auburn Alabama 2004.
 • Schumpeter J. A., Capitalism, Socialism & Democracy, Routlege, Londyn 1999.
 • Stiglitz J., Globalilization and its discontents, Penguin Books, Londyn 2002.
 • Tanzi V., Dollars, Euros, and Debt. How we got into the fiscal crisis, and how we get out of it, Palgrave Macmillan, Londyn 2013.
 • Tanzi V., Government versus market. The changing economic role of the state, Cambridge University Press, Nowy Jork 2011.
 • The political theory of John Gray, eds. J. Horton, G. Newey, Taylor & Francis Group, Londyn, Nowy Jork 2007.
 • Ziółkowska W., Alokacyjna funkcja finansów publicznych a zrównoważony rozwój, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Ziółkowska W., Niektóre aspekty finansów publicznych i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, w: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, red. S. Owsiak, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.