PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 461 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 65--75
Tytuł artykułu

Wybrane problemy rekultywacji zwałowiska odpadów pogórniczych na przykładzie zwałowiska ,,Ruda" w Zabrzu-Biskupicach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Problems of Reclamation of Coal Mine Heaps on The Example of "Ruda" Heap in Zabrze-Biskupice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań nad wpływem właściwości fizyczno-chemicznych podłoża oraz aktywności termicznej zwałowiska "Ruda" w Zabrzu-Biskupicach na różnorodność gatunkową roślinności oraz standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Powierzchnia obszaru objętego aktywnością termiczną w północno-zachodniej części zwałowiska stale się powiększa i wskutek ekstremalnych warunków siedliskowych pozbawiona jest pokrywy roślinnej. Na powierzchniach nieaktywnych termicznie, ale o podwyższonej temperaturze podłoża obserwowano wyraźny spadek różnorodności gatunkowej. Wysokie pokrycie uzyskiwały inwazyjne gatunki obcego pochodzenia: Conyza canadensis i Solidago gigantea. Znacznym zagrożeniem dla mieszkańców są gazowe produkty reakcji zachodzących wewnątrz zapożarowanej części zwałowiska oraz wzrost zapylenia powietrza atmosferycznego. Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego wykazała, iż ryzyko jest średnie, co oznacza, że pożar w chwili obecnej stanowi zagrożenie dla mieszkańców(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research on the influence of physico-chemical substratum parameters and thermal activity of post-mining heap "Ruda" in Zabrze-Biskupice on species diversity of vegetation, standard of living and safety of the inhabitants. The area of the north-west part of the heap being under thermal activity is still increasing and as a result of extreme habitat conditions is not covered by vegetation. Moreover, in area with higher temperature of the substratum the decrease in species diversity was recorded. With higher coverage occurred such invasive alien species as: Conyza canadensis and Solidago gigantea. Significant threats to inhabitants are gaseous products of reactions that take place inside a part of the spoil heap being under thermal activity and increasing air dust concentration. The risk assessment has shown that fire hazard is medium. It means that fire at the moment is a hazard to people that live in the neighbourhood(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Bibliografia
 • Drenda J., Różański Z., Słota K., Wrona P., 2007, Zagrożenie pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych, Gór. i Geoinż., t. 31, z. 3/1, s. 149-157.
 • Frank D., Klotz S., 1990, Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 32(P41), s. 1-167.
 • Friedman M., 1937, The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance, Journal of the American Statistical Association, 32(200), s. 675-701.
 • Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P., 2014, Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 27, s. 256-266.
 • Gołąb N., 2016, Opracowanie systemu bezpieczeństwa placówki oświatowej wraz z charakterystyką zagrożeń i ryzykiem ich występowania na przykładzie wybranych szkół na terenie m.n.p.p. Świętochłowice, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Greszta J., Morawski S., 1972, Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych, PWRiL, Warszawa.
 • GUGiK, 2016, Rastrowa mapa topograficzna Polski, http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer (15.08.2016).
 • Hałda Ruda ugaszona za 12 milionów złotych, Nowiny Zabrzańskie, nr 30(847), 28.07.2011.
 • Kendall M.G., Smith B.B., 1939, The problem of m rankings, The Annals of Mathematical Statistics, 10(3), s. 275-287.
 • Krause M., Gołąb N., 2015, Analiza zagrożeń infrastruktury krytycznej na przykładzie powiatu Świętochłowice, [w:] Horyń W., Fechner N. (red.), Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów, t. 1, Poznań.
 • Maarel van der E., 1979, Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effect on community similarity, Vegetatio, 39, s. 97-114.
 • Maciak F., 1999, Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając M., 2002, Flowering Plants and Pteridophytes of Poland - a Checklist, [w:] Mirek Z. (red.), Biodiversity of Poland 1, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Nowosielski O., 1974, Metody oznaczania potrzeb nawożenia, PWRiL, Warszawa.
 • Pikoń K., Bugla J., 2007, Emisja ze zrekultywowanych zwałowisk stożkowych, Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ., vol. 6, s. 55-70.
 • PN-R-04032 styczeń 1998, Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego.
 • PTG, 2008, Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych.
 • RCB, 2010, Procedura opracowania raportu cząstkowego do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 • Shannon C.E., Wiener W., 1949, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana.
 • Skarżyńska K.M., 1997, Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków.
 • Strzyszcz Z., Harabin Z., 2004, Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zwałowisk centralnych, IPIŚ PAN, Zabrze.
 • Sudnik-Wójcikowska B., Koźniewska B., 1988, Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Szafer M., 1985, Nowe metody prewencji pożarowej i rekultywacji technicznej zwałów odpadów kopalnianych, Przegląd Górniczy, nr 9.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C., 2012, Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 167-176.
 • Tyszkiewicz Z., Czubaszek R., Roj-Rojewski S., 2014, Ćwiczenia laboratoryjne "Gleboznawstwo". Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Wasilewski S., Korski J., 2010, Wczesne wykrywanie pożarów jako element monitoringu składowisk odpadów powęglowych, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, r. 48, nr 8, s. 3-17.
 • Woźniak G., 2010, Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórniczych Górnego Śląska, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Zając E., Zarzycki W., 2013, Wpływ aktywności termicznej zwałowiska odpadów węgla kamiennego na rozwój roślinności., Rocz. Ochr. Śr., vol. 15, s. 1862-1880.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.