PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz.2 Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking | 129--139
Tytuł artykułu

Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Stability of the Finance System of Health Care in the Context of Demographic Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydatki na ochronę zdrowia są grupą wydatków, która w większości rozwiniętych państw zdecydowanie szybciej rośnie niż PKB ich gospodarek. Przewiduje się, że wielkość środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia będzie nadal rosła. Analizując determinanty stabilności finansowania systemu ochrony zdrowia w kontekście starzenia się społeczeństwa, należy rozważyć dwa elementy: wydatkową i dochodową stronę systemu finansowego. Po stronie wydatkowej bezsprzecznie wzrastają koszty związane z większą liczbą osób starszych i wyższymi kosztami jednostkowymi świadczeń dla osób w podeszłym wieku. Wyższe wydatki wynikają z wysokich kosztów leczenia pod koniec życia oraz z długofalowych wydatków związanych z chorobami przewlekłymi. Przy czym wydatki związane z chorobami przewlekłymi wynikają pośrednio z wydłużania się życia. Po stronie dochodowej zagrożeniami dla systemu finansów ochrony zdrowia jest malejąca grupa osób czynnych zawodowo (w kontekście starzejącego się społeczeństwa). Jednak głębsza analiza polskiego rynku pracy wskazuje, że posiadamy niewykorzystane jeszcze czynniki, które mogą pozwolić na zmniejszenie zagrożenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Expenditure on health care belong to a group of expenditures that grow significantly faster than GDP of the most developed countries. It is expected that the amount of funds allocated for health care will continue to grow. Analysing the determinants of financial sustainability of the health care system in the context of an aging population, one needs to consider two elements: expenditure and revenue side of the financial system. On the expenditure side undoubtedly the costs associated with a greater number of older people and higher unit costs of health benefits for the elderly are increasing. Higher expenses are due to the high costs of treatment at the end of life and long-term costs associated with the chronic diseases - where expenses associated with the chronic diseases arise indirectly from the lengthening of life. On the revenue side the risks to the health care financial system is caused by the decreasing group of professionally active people (in the context of an aging population). However, a deeper analysis of the Polish labour market indicates that we have not yet utilized the all the factors that may allow a reduction of threats.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alińska, A. (red.) (2016). Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego. Warszawa: C.H. Beck.
 • Gujski, M., Kalbarczyk, W. (red.) (2013). Zdrowie priorytetem politycznym państwa, analiza i rekomendacje. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia.
 • GUS (2015a). Dzieci w Polsce w 2014 roku. Warszawa.
 • GUS (2015b). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku. Warszawa.
 • Hagist, Ch., Kotlikoff, L.J. Who's Going Broke? Comparing Healthcare Costs in ten OECD Countries. Working Paper 11833. National Bureau of Economic Research.
 • http://ec.europa.eu/eurostat (marzec-czerwiec 2016).
 • Kosycarz, E. (2015). Elementy nowego zarzadzania publicznego w systemie ochrony zdrowia. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", 3, 4 (23), 205-217.
 • Kosycarz, E. (2015). Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 197-210.
 • McKinsey (2015). Polska 2025 - Nowy motor wzrostu w Europie.
 • NFZ (2015). Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce. Warszawa.
 • Moses III, H., Matheson, D.H.M., MBA, Dorsey, E.R., George, B.P., Sadoff, D., Yoshimura, S. (2013). The Anatomy of Health Care in the United States. JAMA; 310 (18).
 • OECD (2010). Health Care Systems: Getting More Value for Money.
 • OECD (2016). Health Spending (Indicator). DOI: 10.1787/8643de7e-en.
 • Pasowicz, M.(red. (2013). Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.) (2014). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
 • Program Konwergencji, Aktualizacja 2016 (2016). Warszawa.
 • Rzemek, M. (2016). Pracodawcy nie chcą utrzymywać lekarzy. Rzeczpospolita, 28 czerwca, C5.
 • Szymborski, J. (2016). Zdrowie publiczne i polityka senioralna. W: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 173-200). Warszawa: Wyd. Sejmowe.
 • Terraneo, M. (2015). Inequities in Health Care Utilization by People Aged 50+: Evidence from 12 European Countries. Soc Sci Med.
 • WHO (2015). World Report on Ageing and Health.
 • www.oecd.org (kwiecień-czerwiec 2016).
 • www.rynekseniora.pl (kwiecień-czerwiec 2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.