PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10/2 | 53--64
Tytuł artykułu

An Analysis of the Correctness of the Data Disclosed in the Land Register and Buildings in the Area of Water Flowing on the Example of Smyków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza poprawności danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wód płynących na przykładzie gminy Smyków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ogólny podział wód w Polsce uregulowany jest przez ustawę Prawo wodne, zgodnie z którą wody dzielimy na powierzchniowe płynące oraz powierzchniowe stojące. Podział ten jest bardzo istotny, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na prawo własności. Zgodnie z prawem wodnym wody płynące oraz grunty pod nimi stanowią bezpośrednią własność państwową, dlatego tak istotne jest poprawne ustalenie linii brzegowej. Na potrzeby pracy przeprowadzono analizę zgodności przebiegu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem w terenie na przykładzie gminy wiejskiej Smyków. Wykonując analizę, zauważono na mapie ewidencyjnej liczne przykłady błędnie oznaczonych użytków, stwierdzono również bardzo wiele przypadków błędnie wykazanej granicy cieku. Na podstawie przeprowadzonej analizy oszacowano zgodność danych katastralnych dotyczących wód płynących na poziomie 25%, a w przypadku rowów - na około 40%. W niniejszym artykule jego autorka pragnie zwrócić uwagę na potrzebę poprawnego wykazania granicy cieku w operacie ewidencji gruntów i budynków wskazując bezpośrednio przykłady jej błędnego określenia na przykładzie gminy Smyków(abstrakt oryginalny)
EN
General division of waters in Poland is regulated in the Water Law. Waters division is very essential, as it has direct impact on ownership. Boundary of watercourse disclosed in the register of land and buildings is border of the property, determines of the rights of ownership, that is why it is important to determine this properly. During work on this article author analysed compliance of the course of the boundaries presented in documents with their actual existence in Smyków community. Many of the usable lands were incorrectly marked. There have been found many examples of changing the coast line. The compliance of cadastre datas in extent of ground water was estimated at the level of 25% and in case of the ditches/drainage ditches 40%. In this article the author wishes to draw att ention to the need of correct demonstration of watercourse boundary shown in the register of land and buildings, pointing directly examples of its erroneous determination on the example of Smyków.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--64
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
  • [1] Bieda A., Bydłosz J., Parzych P.: Actualization of Data Concerning Surface Flowing Waters, Based on INSPIRE Directive Requirements. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 25-36.
  • [2] Bieda A., Parzych P.: Wpływ zmian linii brzegowych na konfi guracje granic ewidencyjnych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, no. 4, 2012, pp. 67-76.
  • [3] Felcenloben D.: Ustalenie linii brzegowej wody płynącej. Przegląd Geodezyjny, r. 84, nr 6, pp. 3-8.
  • [4] Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, r. 57, 2014.
  • [5] Kowalski K.: Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi. Wrocław 2010, [on-line:] www.gruntiwoda.pl [accessed: 10.01.2016].
  • [6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 z późn. zm. [Act of 18 July 2001 - Water Law. Journal of Laws of 2001, No. 115, item 1229 as amended].
  • [7] www.geoportal.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.