PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10/1 | 17--31
Tytuł artykułu

The Assessment of the Influence of Cadastral Parcel Boundary Points Location Errors on the Accuracy of Analytical Determination of Their Surface Area

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena wpływu błędów położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych na dokładność analitycznego wyznaczenia ich pól powierzchni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Działka stanowi obiekt wiodący ewidencji gruntów i budynków. Jej nadrzędnym atrybutem przestrzennym są granice określające zasięg prawa własności. Pochodną granic jest pole powierzchni działki, które zgodnie z przepisami obliczane jest na podstawie współrzędnych punktów granicznych. Bazując na wyprowadzonych wzorach oraz na materiałach pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przeanalizowano podstawowe czynniki wpływające na wartość błędu średniego pola powierzchni działki. Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły, że błędy położenia punktów granicznych w sposób istotny wpływają na obniżenie dokładności analitycznego wyznaczenia pola powierzchni. Ważną rolę w tym aspekcie odgrywa także geometria działki, która jest ściśle powiązana z liczbą punktów załamania granic. W praktyce na ostateczną wartość błędu średniego pola powierzchni wpływają wszystkie z rozpatrywanych czynników. Ich sumaryczne oddziaływanie może powodować bardzo negatywne skutki w wielu dziedzinach związanych z gospodarką nieruchomościami. Świadczy to o tym, że dane o granicach działek powinny być pozyskiwane z najwyższą dokładnością, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Spełnienie tego postulatu przyczyni się do istotnej poprawy szeroko pojętego funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków.(abstrakt oryginalny)
EN
A parcel constitutes a leading object in the register of land and buildings. The main spatial attribute of a parcel are its boundaries, which determine the range of proprietary right. The surface area of a parcel is a derivative of its boundaries and in accordance with the regulations in force it is calculated on the basis of boundary points coordinates. Based on derived formulas and on the materials obtained from the centres of geodetic and cartographic documentation, the basic factors influencing the value of average error of parcel surface area have been analyzed. The results of examination have confirmed unambiguously that the errors in boundary points' location have a significant influence on lowering the accuracy of surface area analytical determination. The parcel geometry, which is strictly connected with the number of boundary bend points, plays also an important role in this respect. In practice, all the considered factors affect the final value of surface area average error. Their total influence can cause very negative effects in a great number of fields related to real estate management. It proves the fact that data on parcels' boundaries should be obtained with the highest accuracy, particularly on urbanized areas. The fulfilment of this postulate will contribute to a significant improvement of broadly-understood functioning of the register of land and buildings.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
17--31
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
  • [1] Bieda A., Hanus P., Jasińska E., Preweda E.: Accuracy of determination of real estate area. [in:] The 9th International Conference "Environmental Engineering" 22-23 May 2014, Vilnius, Lithuania. Selected Papers, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 2014.
  • [2] Hanus P.: Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych. Kraków 2006 [PhD thesis, unpublished].
  • [3] Hanus P., Hycner R., Kwartnik A.: Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Część 1. Działka, granica, nieruchomość. Geodeta Magazyn Geoinformacyjny, nr 10, 2013, pp. 15-22.
  • [4] Hycner R.: Podstawy katastru. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
  • [5] Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków [annex to Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003 r.].
  • [6] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013, poz. 1551.
  • [7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2015, poz. 542 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 2015, item 542 - consolidated text with the amendments].
  • [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego. Dz.U. 2011, nr 263, poz. 1572 [Journal of Laws 2011, no. 263, item 1572].
  • [9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne. Dz.U. 2015, poz. 520 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 2015, item 520 - consolidated text with the amendments].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.