PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 | 3--9
Tytuł artykułu

Powodzie ciągle groźne

Warianty tytułu
Floods still Pose a Hazard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakończony we wrześniu 2016 roku polsko-szwajcarski projekt badawczy "Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr" (FLORIST) umożliwił uzyskanie wartościowych wyników, zwiększających wiedzę na temat ryzyka powodziowego na północ od Tatr. Pokazano, jak zmieniło się zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr w przeszłości, a także dokonano próby odpowiedzi na pytanie, jak zagrożenie powodziowe może się zmienić w przyszłości. Na przedpolu Tatr opady są najwyższe w Polsce i wielokrotnie powodowały powstawanie groźnych powodzi, np. w roku 1934, 1997, 2001, 2010. Rozważono różne mechanizmy powstawania powodzi oraz czynniki, wywołujące zmiany ryzyka powodziowego. Zmiana klimatu, a szczególnie postępujące ocieplenie, powoduje wzrost częstości i intensywności wysokich opadów. Istotne są też zmiany zagospodarowania zlewni - użytkowania terenu i lesistości. Unikatowym elementem projektu jest szerokie uwzględnienie znaczenia drzew i to zarówno w kontekście transportu rumoszu drzewnego, jak i uzyskania wartościowych informacji o przeszłych zjawiskach powodziowych, dzięki dendrochronologii. Rozważono strategie redukcji ryzyka powodziowego, w tym strategię tradycyjnie dominującą - budowę strukturalnych zabezpieczeń przed powodzią, wałów i zbiorników. (abstrakt oryginalny)
EN
Completed in 2016, the Polish-Swiss research project "Flood hazards in the foothills of the Tatra Mountains" (FLORIST) provided valuable results that extend knowledge of the flood hazard to the north of the Tatra Mts. It has been shown how the flood hazard in the foothills of the Tatra changed in the past, and an attempt to predict how to flood hazard will evolve in the future. Precipitation in the foothills of the Tatra Mts. is the highest in Poland, and it led to many hazardous floods, e.g., in 1934, 1997, 2001, and 2010. There are various mechanisms of flood occurrence and other contributors affecting the flood hazard. Climate change, especially warming, increases the frequency and intensity of precipitation. Changes in the management of the drainage basins, including land use and forest cover, are also significant. Under the project, the significance of trees in relation to the transport of rubble and its importance as a source of information on the future flood occurrences (dendrochronology) have been widely studied. Flood hazard reduction options have been considered, including the traditional dominant strategy, e.g., the construction of protective facilities, embankments, and reservoirs. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3--9
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
  • Polska Akademia Nauk, Poznań
  • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
  • [1] Biedroń I., Bogdańska-Warmuz R., Kwiecień M., 2011, Szkody i straty powodziowe w dorzeczu Wisły. [w:] Maciejewski M., Ostojski S.M., Walczykiewicz Т., (red.): Dorzecze Wisły - monografia powodzi 2010. IMGW PIB, Warszawa, s. 171-182.
  • [2] Kundzewicz Z.W. (red.), 2012, Changes in flood risk in Europe. Wallingford, UK: International Association of Hydrological Sciences, IAHS Special Publications 10.
  • [3] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Kaczka R.J. i in., 2014, Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains - A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica 62(3), 620-641.
  • [4] Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź Т., Wyżga В. (red.), 2016, Flood risk in the Upper Vistula Basin. Springer.
  • [5] Kundzewicz Z.W., Szamałek K., Kowalczak P., 1999, The Great Flood in 1997 in Poland. Hydrological Sciences Journal 44 (6), 855-870.
  • [6] Seneviratne, S.I. i in., 2012, Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment. [w:] C.B. Field, i in. (red.) Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge: Cambridge University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.