PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 6 Współczesne problemy rozwoju turystyki | 59--68
Tytuł artykułu

Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Typology of Tourist Related Conflicts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było sformułowanie nowej typologii konfliktów występujących w sektorze turystycznym. Główna metoda oparta była na analizie literatury oraz na obserwacji prowadzonej w Polsce i za granicą. W artykule wyróżniono cztery główne typy konfliktów: pierwszy - na tle środowiskowym; drugi - między grupami społecznymi uczestniczącymi w turystyce; trzeci - konflikt poglądów na temat czynników rozwoju turystyki oraz czwarty - konflikty inne (wojna, terroryzm i inne). Każdy rodzaj konfliktu jest zwięźle analizowany i ilustrowany. Oryginalność pracy polega na nowym podejściu do problemu konfliktów związanych z turystyką, gdzie się zakłada, że każdy konflikt turystyczny ma charakter społeczny, tylko człowiek może bowiem być stroną konfliktu. (abstrakt oryginalny)
EN
Main aim of this article is to propose new typology of tourism related conflicts. Main method covers literature study and observation carried out in Poland and abroad. Four main types of conflicts are depicted here: 1. With environmental background, 2. Between social groups involved in tourism activity, 3. Conflict of notions about tourism development drivers, 4. Other forms of conflicts (war, terrorism etc.). Each type is briefly explained and illustrated. Originality of article stems is in a new approach to conflicts assuming that each type of conflict is de facto a social one, as only the human being can be a part of a conflict. (original abstract)
Rocznik
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Britannica - edycja Polska. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2001, tom 20.
 • Cantarelli C.C., Flyvbjerg B., Molin E.J.E, van Wee B.: Lock-in and Its Influence on the Project Performance of Large-Scale Transportation Infrastructure Projects. Investigating the Way in Which Lock-in Can Emerge and Affect Cost Overruns, "Environment and Planning B: Planning and Design"2010, Nr 37.
 • Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wahill S.: Tourism. Principles and Practice, Pearson Education Limited, Harlow 2008 (fourth edition).
 • Czapiński J.: Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2013. Redakcja J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 • Derek M.: Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek. "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 2 (28).
 • Dziemianowicz W., Peszat K., Przyborowski K.: Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2015, nr 1(59).
 • Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2003 (wyd. 4, zmienione).
 • Goeldner C.R., Ritchie J.R.B.: Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, Hoboken (USA) 2006 (tenth edition).
 • Hryniewicz J.T.: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010 (wydanie nowe poprawione).
 • Jeelani M.: Blood and Tourism in Kashmir, [w:] Dissent, New York (University of Pennsylvania Press), Fall 2013.
 • Kamann D.-J. F., Strijker D.: Reverse Network Engineering: A Top-down and Bottom-up Approach in the Tourist Market, [w:] Tourism and Regional Development. New Pathways. Redakcja M. Giaoutzi, P. Nijkamp. Ashgate Publishing Company, Aldershot, England and Burlington, USA 2006.
 • Korzeń K.: Dolina Pałaców i Ogrodów - nowy produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej, [w:] Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać. Redakcja A. Stasiak. Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2009.
 • Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kowalczyk A., Derek M.: Zagospodarowanie turystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kowalczyk A.: Turystyka zrównoważona. Redakcja naukowa A. Kowalczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kozak M.W.: Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje, Ekspertyza dla MRiRW. MRiRW, Warszawa 2006.
 • Kozak M.W.: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Kozak M.W.: Obszar chroniony: walor czy przekleństwo turystyki? [w:] Leniartek M.K., red., Terra incognito w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2009a.
 • Kozak M.W.: The Karlovy Vary subregion as an example of a border region - a case study report, raport 7PR, GRINCOH 2014.
 • Kozak M.W.: Innovation, Tourism and Destination Development: Dolnośląskie Case Study, [w:] Innovation and Tourism Destination Development. Redakcja naukowa: H. Halkier, M. Kozak, B. Svensson. Routledge, London and New York 2015.
 • Kozak M.W.: Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem? "Turystyka Kulturowa" 2014, vol. 5, maj, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/422/400, [24.11.2014]
 • Krupa J.: Turystyka przyjazna dla środowiska przyrodniczego. WSIiZ, Rzeszów 2013.
 • Krzymowska-Kostrowicka A.: Geoekologia turystyki i wypoczynek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka. Red. naukowa W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11-49.
 • Kurek W. (red.): Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Mansfield Y. , Pizam A. (eds): Tourism, security and safety: From theory to practice. Elsevier, Oxford 2012.
 • Morakabati Y.: Tourism in the Middle East: Conflicts, Crises and Economic Diversification, Some Critical Issues. "International Journal of Tourism Research" 2013, vol. 15.
 • Dziennik.pl: Rosyjska firma organizuje wycieczki do Donbasu, 2015, http://podroze.dziennik.pl/swiat/artykuly/482788,megapolis-kurort-organizuje-wycieczki-do-donbasu.html [2.04.2015].
 • Mowforth M., Munt I.: Tourism and Sustainability. Development, globalization and new tourism in the Third World. Routledge, London and New York 2009 (third edition).
 • Owsianowska S.: Stereotypy w narracji turystycznej, "Turystyka Kulturowa" 2014, Vol. 3, http://turystykakulturowa. org/ojs/index.php/tk/article/view/457/433 [14.12.2014]
 • Podhorodecka K.: Walory przyrodnicze i antropogeniczne wysp strefy międzyzwrotnikowej a wielkość oraz intensywność ruchu turystycznego, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki i różnorodność, zmiany. Redakcja naukowa M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski, WGiSR UW, Warszawa 2011.
 • Rogów Opolski: www.rogow.wbp.opole.pl)?file=stronaglowna [20.12.2014 r.].
 • Wall G., Mathieson A.: Tourism. Change, Impacts and Opportunities. Pearson Education Limited, Harlow UK 2006.
 • Wydawnictwo Naukowe PWN: Encyklopedia w trzech tomach, t. 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, hasło "sprzeczność".
 • Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zaręba D.: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E., 2014. Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, [w:] Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej. Implikacje dla polityki regionalnej. Redakcja: K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ziarkowski D.: Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki. Proksenia, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.