PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 344--350
Tytuł artykułu

Użytkowanie i ochrona gruntów rolnych w Polsce, Rosji i Ukrainie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use and Protection of Agricultural Land in Poland, Russia and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grunty rolne głównie służą do produkcji żywności, jednak często są one traktowane jako rezerwuar obszarów, które mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób. Przekształcenie i wprowadzenie zmian w tym wrażliwym systemie skutkuje nieodwracalną utrata przestrzeni produkcyjnej. Szczególnie cenne kompleksy glebowe są chronione prawem. Celem analizy jest przedstawienie norm prawnych funkcjonujących w Polsce, Rosji i na Ukrainie, związanych z ochroną gruntów rolnych oraz z ich wykorzystaniem. Przeprowadzona analiza aktów prawnych pokazuje procedury i warunki jakie muszą zostać spełnione podczas zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych. Każde z analizowanych państw dużą uwagę poświęca racjonalnemu wykorzystaniu użytków rolnych, jednak nie wprowadza się tam zakazów zmiany ich sposobu użytkowania. Porównując dane statystyczne z roku 2008 i 2013 można zauważyć, że najbardziej niekorzystne zmiany w przestrzeni rolniczej zaszły w Polsce, gdzie ilość użytków rolnych zmniejszyła się o 1,5 mln ha. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural land is mostly used for food production, but often it is treated as a land resource which can be used in any way. Modifications and changes in this sensitive system results in irreversible losses of production space. Particularly valuable soil complexes are protected by law. The aim of the analysis is to present the legal norms operating in Poland, Russia and Ukraine, related to the protection of agricultural lands and to their use. The analysis of legislation presents the procedures and conditions that must be met during the change of use of agricultural land. In each of the analyzed countries much attention is paid to rational use of agricultural land, but they do not always have prohibitions changing their usage. Comparing statistics from 2008 and 2013 it can be seen that the most unfavorable changes in the agricultural space took place in Poland, where the amount of arable land decreased by 3,7 million acres. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
344--350
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Pobrano 22 czerwca 2016 z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL; zbiór stan i ochrona środowiska- ochrona powierzchni ziemi i gleby.
 • Eliseev, I. N., Hernik, J., Noszczyk, T. (2014). Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w Rosji i Polsce. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13 (4), 55-64.
 • Gawroński, K., Kuryltsiv, R., Hernik, J. (2013). Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/III/2013, 17-30.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015, Główny Urząd Statystyczny, 379-380.
 • Rosja: 14,5 proc. gruntów rolnych wykorzystanych jest niezgodnie z przeznaczeniem. (2016). Pobrane 22 czerwca 2016 z: http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/rosja-14-5-proc-gruntow-rolnychwykorzystanych-jest-niezgodnie-z-przeznaczeniem,62071.html.
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 199).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 909).
 • Евдокимов. П.В., Крамкова. Т.В., Павлов. П.Н. и др. под ред. А.А. Ялбулганова (2006). Комментарий к Федеральному закону О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ.
 • Закон України вiд 22.05.2003. Про охорону земель № 858-IV.
 • Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
 • Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.