PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 362--370
Tytuł artykułu

Zarządzanie ekologicznymi gospodarstwami rolnymi w Polsce - badania własne uzupełnione o przykłady międzynarodowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Organic Farms - Research Supplemented by International Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zidentyfikowano uwarunkowania rozpoczęcia ekologicznej produkcji rolnej jak również bariery towarzyszące procesowi konwersji i prowadzeniu tego typu gospodarstw. Na potrzeby opracowania wykorzystane zostały raporty o stanie rolnictwa ekologicznego sporządzane przez GIJHARS, a także wyniki badania własnego, przeprowadzonego na grupie 55 ekologicznych gospodarstw rolnych. Przeprowadzone analizy dowodzą, iż najistotniejszym aspektem, warunkującym założenie gospodarstwa ekologicznego, jest wyższe dofinansowanie do gospodarstw ekologicznych względem konwencjonalnych. Największą barierą, towarzyszącą założeniu gospodarstwa ekologicznego, jest dostosowanie charakteru i sposobu zarządzania gospodarstwem, do zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego. Wśród barier towarzyszących prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego, najbardziej uciążliwe jest uzyskanie adekwatnego wynagrodzenia za wyroby ekologiczne. W artykule przedstawiono także wyniki badań międzynarodowych, dotyczące rolnictwa ekologicznego w różnych krajach świata, celem pokazania, że problemy polskich gospodarstw ekologicznych, są podobne do problemów gospodarstw ekologicznych w innych krajach, we wczesnym etapie rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the determinants of the start of organic agricultural production were identified, as well as those supporting the conversion process barriers for operating this type of farm. For the purposes of the study, organic status reports were used, drawn up by the GIJHARS, as well as the results of the study, which was carried out on a group of 55 organic farms. Conducted analysis show that the most important aspect of establishing an organic farm is the higher funding for organic farms relative to conventional. The biggest barrier to the organic farming is how to adapt nature and how to conduct farm management for organic farming. Among the barriers to organic farming, the most onerous is to obtain an adequate remuneration for organic products. This article presents the results of international research on organic farming in various countries of the world, in order to demonstrate that the problems of Polish organic farms are similar to organic farms in other countries in the early stages of development. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
362--370
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Binder, F. (1993). Jakość żywności, rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt. Warszawa, 201-210.
 • Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 (XXIX), z. 3, 27-36.
 • Hal, T, Lopez, G., Marshall, M., Dennis, J. (2010). Barriers to Adopting Sustainable Floriculture Certification. HORTSCIENCE. Nr 5 (45), 778-783.
 • Kettunen, M., Vihervaara, P., Kinnunen, S., D'Amato, D., Badura, T., Argimon, M., Ten Brink, P. (2012). Socioeconomic importance of ecosystem services in the Nordic Countries. Synthesis in the context of The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). TemaNord.
 • Kryteria rolnictwa ekologicznego stowarzyszenia EKOLAND. Pobrane w kwietniu 2016 z: http://www.ekolandzach.pl.
 • Kuś, J. (2010). Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Studia i Raporty IUNG - PIB, z. 26, 23-36.
 • Läpple, D. (2012). Comparing attitudes and characteristics oforganic, former organic and conventional farmers: Evidence from Ireland. Renewable Agriculture and Food Systems, nr 4(28), 329-337.
 • Łukasiński, W. (2008). Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 1, 146-153.
 • Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2012). Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 5, 160-163.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. GIHARS. Pobrane w kwietniu 2016 z: http://www.ijhar-s.gov.pl.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. GIHARS. Pobrane w kwietniu 2016 z: http://www.ijhar-s.gov.pl.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • Sharifi, O., Sadati, S., Ghobadi, F., Mohamadi, Y., Tolou Del, P. (2010). Barriers to conversion to organic farming: A case study in Babol County in Iran. African Journal of Agricultural Research. nr 5 (16), 2260-2267, 18 August, 2010.
 • Strochlic, R., Sierra, L. (2007). Conventional, Mixed and "deregistered" organic farmers: Entry barriers and reason for exiting Organic production in California. California Institute for Rural Studies, California, 24-27.
 • Szoszkiewicz, J. (1999). Ekologiczne aspekty Rolnictwa. W: J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska (red.). Kompendium wiedzy o ekologii. PWN, Warszawa-Poznań. 447-451, 464-469.
 • The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2016. Pobrane w kwietniu 2016 z: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html.
 • Zakova-Kroupova, Z., Malý, M. (2013). The determinants of adopting organic farming practices: a case study in the Czech Republic. Agricultural Economics - Czech. nr 1 (59), 19-28.
 • Żakowska-Biemans, S. (2000). Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, z. 3, 203-207.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumers food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, nr 1, 122-137.
 • Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2003). Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.