PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 371--381
Tytuł artykułu

Zasoby naturalne obszarów wiejskich jako determinanty ich rozwoju ekonomicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The natural resources of rural areas as determinants of their economic development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie globalizacji coraz częściej dostrzega się potrzebę ochrony kurczących się zasobów naturalnych Ziemi, służących produkcji dóbr ekonomicznych. W artykule przyjęto, że głównymi zasobami obszarów wiejskich jest gleba i jej otoczenie jako producent płodów rolnych oraz klimat i krajobraz, nad użytkowaniem których czuwa człowiek. Celem pracy jest ukazanie zasobów naturalnych obszarów wiejskich na świecie oraz w Polsce, jako podstawowego czynnika determinującego ich rozwój ekonomiczny. Praca przedstawia analizę badanego problemu, opartą na przeglądzie światowej literatury oraz wynikach badań własnych, zrealizowanych wśród mieszkańców gmin wiejskich województwa podkarpackiego. W pracy pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą, że najlepszą formą ochrony zasobów naturalnych obszarów wiejskich jest koncepcja zielonej gospodarki, oparta na bezpiecznym ekologicznie rolnictwie oraz świadomości środowiskowej wszystkich mieszkańców wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of globalization the need to protect the dwindling natural resources of the Earth, aimed at the production of economic good is increasingly recognized. The article assumes that the main resource of rural areas is the soil and the environment as a producer of crops and climate and landscape and the use of them is under the control of the people. The aim of this study is to show the natural resources of rural areas in the world and in Poland, as a basic factor of economic development. The paper presents an analysis of a given problem, based on a review of the world literature and the results of own research, carried out among the inhabitants of rural communities in Podkarpackie Region. The work positively verified research hypothesis which assumes that the best form of protection of natural resources in rural areas is the concept of the green economy, based on ecologically safe agriculture and environmental awareness of all the inhabitants of the rural areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
371--381
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Bołtromiuk, A. (2012). Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego - współzależności, konflikty i oddziaływania polityki. W: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 125-148.
 • Cobbinah, P., Black, R., Thwaites, R. (2013). Tourism planning in developing countries: review of concepts and sustainability issues. International Journal of Social, Behavioral, Educational. Economic. Business and Industrial Engineering 7(4), 468-475.
 • Cobbinah, P., Black, R., Thwaites, R. (2015). Biodiversity conservation and livelihoods in rural Ghana: Impacts and coping strategies, Environmental Development 15, 79-93.
 • Drygas, M., Nurzyńska, I. (2015). Zrównoważona intensyfikacja - mit czy realna szansa? W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andzejewska (red.) Ekonomia jest piękna? Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 336-350.
 • Dziadek, M. (2012).Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu, PODR Boguchwała, Pobrano 11 kwietnia 2016 z: http://www.podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/1403-rolnictwo-ekologiczne-na-podkarpaciu.html, pdf.
 • Europa 2007 - Produkt Krajowy Brutto i ślad ekologiczny (2007). Raport WWF. Pobrane 10 kwietnia 2015 z: http://assets.panda.org/dowloads/Europe_2007_gdp_and_ef.pdf
 • Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532
 • Fottorino, E. (1999). Człowiek Ziemi. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 11.
 • Giovannucci, D., Scherr, S., Nierebeng, N., Hebebrand, C., Shapiro, J., Milder, J., Wheleer, K. (2012). Sustainable Development in the 21st Century. Food and Agriculture: The future of sustainable, United Nations of Economics and Social Affairs Division for Sustainable Development, 1.
 • Global Footprint Network, (2013). Dane dotyczące "śladu ekologicznego". Pobrane 10 kwietnia 2015 z: http://storymapes.esri.com//globalfootprint/pdf.
 • Hilton-Taylor, C. (2000). 2000 ICUN Red List of Threatenend Species. IUCN, Earthscan Survival Commission, Gland-Cambridge, Coastline Reports 6 (2005), 121-128.
 • Jakubczyk, Z. (2002) Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, W: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. B. Fiedor (red.), Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 121.
 • Lewicki, I. (2005) Rola i znaczenie przyrody dla zrównoważonego rozwoju regionu: miejsca pracy a ekologia. Glaser, Sekścińska & Löser (eds.): Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region. Coastline Reports (6), 121-128.
 • Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 10.
 • Obszary interwencji na rzecz obszarów wiejskich w polityce spójności na lata 2014-2020 komplementarne do projektu PROW. (2013). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 1-27.
 • Ochrona środowiska w Chinach. (2003). Pobrane 20 października 2016 z: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/ochrona-srodowiska-w-chinach/mhstm
 • Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 19-22, 62.
 • Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Laudato Si'. W trosce o wspólny dom. (2015). Kraków: Wydawnictwo m, 6-8, 18, 32, 92.
 • Poczta, W. (2015). Możliwość trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa - refleksje na tle deklaracji Warszawskiej. W:Ł. Hardt, D. Milczarek-Andzejewska (red.) Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 423-438.
 • Rogała, D., Marcela, A. (red.). (2012). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Rzeszów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce (2008). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi, Wyd. Rytter, Warszawa, 29.
 • Rosochowicz, P. (2009). Ochrona środowiska w Rumunii i Rosji. Pobrano 20 października 2016 z: http://www1.rfi.fr/actupl/articles/120/article_9449.asp
 • Stan środowiska w Polsce. Raport 2014. (2014). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 19-22, 37, 73.
 • Stankiewicz, D. (2009). Rolnictwo ekologiczne. Indos. Biuro Analiz Sejmowych, Zagadnienia społecznogospodarcze, 2 kwietnia nr 7(54) 2009.
 • Strategia Europa 2020. (2014). Komisja Europejska, Bruksela 3.03.2010, Pobrane 13 kwietnia 2016 z: http:/ec.europa.en/eu2020/2014.pdf.
 • Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Opinie i ekspertyzy. Kancelaria Senatu. Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji, 3.
 • Wilkin, J. (2011). Warsaw Declaration - ważna inicjatywa akademickich instytucji europejskich w sprawie udziału Unii Europejskiej w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych świata. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 224-228.
 • Willer, H. (2010).Organic Agriculture Worldwide: Current Statistics, BioFach Congres 2012, Nürnberg, Session "The World of Organic Agriculture", 15 February 2010, Pobrano 15 kwietnia z: http://www.fibl-ifoam-2012-statistic-2012-02-15.pdf.
 • Zmagania-rolnikow-ze-zmianami-klimatu-szansa-dla-obszarow-wiejskich. (2014). Pobrano 10 kwietnia 2015 z: http://dlaklimatu.pl/zmagania-rolnikow-ze-zmianami-klimatu-szansa-dla-obszarow-wiejskich/pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.