PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (130) | 123--139
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie społeczne... 50 lat później

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Security... 50 Years Later
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydana 50 lat temu książka profesora Jerzego Piotrowskiego Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody okazała się publikacją nadzwyczajną: mimo że autor napisał ją w innych warunkach ustrojowych i upłynęło wiele czasu od jej wydania, w Polsce w zakresie szeroko rozumianej problematyki polityki społecznej jest to jedna z najczęściej cytowanych pozycji literatury przedmiotu. Wywołanie dyskusji naukowej na temat zabezpieczenia społecznego pod pretekstem jubileuszu książki Jerzego Piotrowskiego wydaje się jak najbardziej uzasadnione. W niniejszym artykule zaproponowano rozpatrywanie systemu zabezpieczenia społecznego w ujęciu aspektowym. Każdy z ośmiu wyróżnionych aspektów można opisywać i wyjaśniać, odnosząc się zarówno do rozważań teoretycznych, jak i rozwiązań praktycznych, dostrzegając przenikanie się zakresów problematyki czy też charakterystyk poglądów. (abstrakt oryginalny)
EN
Published 50 years ago book by professor Jerzy Piotrowski "Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody" (Social security. Problems and methods) turned out the extraordinary publication: despite of the fact the author wrote it in the different political conditions and many years passed since its release, in Poland this is one of the most cited literature in the scope of social policy science. Calling the scientific discussion about social security under the pretext of the anniversary book by Jerzy Piotrowski seems like the most reasonable. This article proposes a considertion of the social security system in the aspects-oriented approach. Each of the eight distinguished aspects can be described and explained, referring to both the theoretical and practical soltions, recognizing the permeation range issues or characteristics views. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004.
 • Bińczycka-Majewska T., Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996, s. 246-277.
 • Czepulis-Rutkowska Z., Nowe ryzyka socjalne "Polityka Społeczna" 2013, nr 11-12, s. 9-14.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 • Gavrick B.J., Gekler W.C. (ed.), The analysis, communication, and perception of risk, New York 1991.
 • Hagemejer K., Podstawowe gwarancje zabezpieczenia społecznego - praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna, "Polityka Społeczna" 2013, nr 11-12, s. 15-20.
 • International Labour Organisation, Convention and Recommendation 1919-1966, Geneva 1966.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 1, Warszawa 2007.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 3 uakt., Kraków 2006.
 • Kolasiński K., Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1999, nr 5, s. 3-19.
 • Krimsky S., Golding D. (ed.), Social theories of risk, New York 1992.
 • Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, Warszawa 1985, s. 18-34.
 • Księżopolski M., Zabezpieczenie społeczne [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. J. Auleytner, Warszawa 1990, s. 109-157.
 • Kurzynowski A., Pędich W., Jerzy Piotrowski (1907-1983) [w:] Przeszłość dla przyszłości, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2001, s. 137-144.
 • Liszcz T., Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kraków-Lublin 1997.
 • Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1999.
 • Rajkiewicz A., Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i uzupełniające świadczenia socjalne [w:] Polityka społeczna, wyd. 3 zm., red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 • Pisz Z. (red.), Zabezpieczenie społeczne, Wrocław 1998.
 • Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Szumlicz T., Modele polityki społecznej, Warszawa 1994.
 • Szumlicz T., O systemie zabezpieczenia społecznego - podobnie i inaczej [w:] O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, red. J. Auleytner, Katowice 2002, s. 119-127.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 • Szumlicz T., Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Łódź 2013, s. 45-70.
 • Szumlicz T., Publiczne fundusze socjalne - istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 1, s. 82-100.
 • Szymański Z., Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne i wzajemne [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1973, s. 367-410.
 • Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.
 • Uścińska G., Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ na Polskę [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007, s. 36-42.
 • Weisser G., Soziale Sicherheit [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 9, Göttingen 1956, s. 396 i nast.
 • Worach-Kardas H., Jerzy Piotrowski (20 VII 1907-1 XII 1983), "Studia Socjologiczne" 1984, nr 1, s. 5-9.
 • Winterstein H., Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland, München 1980.
 • Żukowski M., Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej - nowy etap europejskiej polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12, s. 4-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.