PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 51--63
Tytuł artykułu

Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym

Warianty tytułu
Policy Against Poverty at Europe an and National Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu w Polsce i na świecie. Celem tekstu jest analiza strategicznych dokumentów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, stanowiących o kształcie polityki walki z ubóstwem. Dodatkowo dokonano przeglądu podstawowych instrumentów wykorzystywanych w zwalczaniu tego zjawiska w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the phenomenon of poverty, which is inherent to social and economic life in Poland and in the world. This article aims to analyze strategic documents, both international and domestic, which shape policy to combat poverty. In addition, an overview of the main instruments used in the fight against this phenomenon in Poland is shown.(original abstract)
Rocznik
Strony
51--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Bibliografia
 • Bukowski, M., Magda, I. (2013). Zatrudnienie w Polsce - ubóstwo a praca. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Blundell, R. (2001). Welfare reform for low income workers. Oxford Economic Papers, 53, 189-214.
 • GUS (2015). Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2015a). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2015c). Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Kryszak, Ł. (2013). Efektywność polityki społecznej i jej wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną w wybranych krajach EU. Roczniki ekonomiczne Kujawsko-Pomorska Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 464-479.
 • Panek, T. (2008). Ubóstwo i nierówności: Dylematy pomiaru. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGH.
 • ROPS (2013). Ubóstwo a zasobność - perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego Rzeszów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • BGK (2016). Program wsparcia budownictwa socjalnego z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Warszawa: Bank Gospodarki Krajowej.
 • KE (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska.
 • KE (2010). Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Komisja Europejska.
 • KE (2011). Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Komisja Europejska.
 • MAiC (2013). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju "Polska 2030" - Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • MKiDN (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • MAiC (2014). Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • MAiC (2014). Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • MIiR (2015). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • MPiPS (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2014). Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2015). Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MR (2015). Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • MR (2016). Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • MRiRW (2012). Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2012- 2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • MRiRW (2014). Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • MRR (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • MRR (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Panek T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 • PFE (2014). Programy Regionalne. Portal Funduszy Europejskich.
 • ROPS (2015). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. Szczecin: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2012 r., poz. 361 t.j. ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 r. poz. 2156, tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 t.j. ze zm.).
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. 2013 r., poz. 966 tekst jedn ze zm.).
 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2011 r., 43.225, tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. 2015 r., poz. 114 tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. 2015 r., poz. 163 tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucje rynku pracy (Dz.U. 2015 r., poz. 149, t.j. ze zm.).
 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2013 r., poz. 170, tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. 2005r. poz. 2259, tekst jedn. ze zm.).
 • Ustawa z 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. 2016 r., poz. 195).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.