PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 44--51
Tytuł artykułu

Triple Helix Model - Possibilities of Sustainable Development

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model Triple Helix - możliwości rozwoju zrównoważonego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Współczesna myśl ekonomiczna dostarcza wielu teorii dotyczących najlepszych modeli rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z jednej strony podnosi się konieczność budowy gospodarek innowacyjnych, konkurencyjnych, z drugiej dużą wagę przywiązuje się do aspektów zrównoważonego rozwoju, który dotyczy zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka poprzez prawidłowy kontakt i stosunek do środowiska przyrodniczego. Mając na uwadze powyższe, celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i jak założenia koncepcji Triple Helix wpisują się w ideę zrównoważonego rozwój regionalnego, czy rozwój współpracy w ramach powyższego modelu może dynamizować procesy zrównoważonego rozwoju? Odpowiedzi na wyżej postawione pytania, można znaleźć w analizie cech i celów modelu zrównoważonego rozwoju i Triple Helix. Analiza pokazuje, że te dwie koncepcje mogą się wzajemnie uzupełniać i sprzyjać wzajemnemu rozwojowi. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern economic thought provides various theories on the best models of socio - economic development. On the one hand, it raises the need to build innovative, competitive economies, on the other enhances great importance of sustainable development, which refers to meet all human needs through regular contact and relationship to the natural environment. Considering the above, the purpose of this article is to answer the question of whether and how the concept of Triple Helix is combined with the concept of sustainable development. Can the development of cooperation within the above mentioned model foster sustainable development processes? Answers to the above question can be found in the analysis of the characteristics and goals of sustainable development model and the Triple Helix. It can be assessed, that these two concepts could complement each other and promote mutual development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Dobrzańska B.M., Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and ''Mode 2'' to a Triple Helix of university-industry-government relations, "Research Policy" 2000, vol. 29.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., Universities in the Global Economy A Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Cassell Academic, London 1997.
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Jeżewski P. (red.), Ochrona środowiska i ekorozwój, SGH, Warszawa 2000.
 • Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., Emergence of a Triple Helix of university-industry- government relations, "Science and Public Policy" 1996, vol. 23.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., The Triple Helix as a model for innovation studies, "Science and Public Policy" 1998, vol. 25 (3).
 • Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, Tom I, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 1.
 • Ranga M., Etzkowitz H., Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, "Industry and Higher Education" 2013, vol. 27 (4), Special Issue.
 • Truskolaski T., Kształtowanie warunków współpracy w oparciu o model triple helix na przykładzie metropolii białostockiej, "Ekonomia i Prawo" 2013, tom XII, nr 1.
 • Świadek A., Regionalne Systemy Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.