PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 52--66
Tytuł artykułu

Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa - studium porównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Personalism and Social Market Economy - Comparative Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna gospodarka rynkowa stanowi konstytucyjną podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, a także fundament ładu Unii Europejskiej. Powoduje to konieczność wypracowania na gruncie teoretycznym kształtu tego modelu, aby był on dostosowany do realiów gospodarczych zarówno polskich, jak i europejskich. W literaturze przedmiotu pojawiają się postulaty wskazujące na zasadność wykorzystania do tego celu na gruncie polskim założeń personalizmu ekonomicznego. Treść artykułu dotyczy porównania na płaszczyźnie teoretycznej obu doktryn i próby odpowiedzi na pytanie o możliwość ich połączenia na gruncie polityki gospodarczej. Do analizy wykorzystano metodę komparatystyki ekonomicznej. Obszarem wspólnym obu doktryn jest wizja człowieka inspirowana filozofią chrześcijańską. Stanowi ona centralny punkt odniesienia w rozważaniu społeczno-ekonomicznych aspektów ludzkiego życia. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej u swoich podstaw stwarza dogodne warunki dla ludzkiego rozwoju i w ten sposób może przyczynić się do realizacji założeń personalizmu ekonomicznego. Ważną kwestią pozostaje jednak rozwijanie fundamentów personalizmu ekonomicznego od strony teorii ekonomii tak, by jego zalecenia w zakresie polityki gospodarczej odpowiadały wymogom współczesnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The social market economy constitutes the base of the economic system of the Republic of Poland, as well as the foundation of the order of the European Union. This results in the need to develop on the basis of the theoretical shape of the model so that it is adapted to the economic realities of both Polish and European. In the literature there are proposals indicating the legitimacy of the use for this purpose on the basis of assumptions of Polish economic personalism. The article concerns the comparison of theoretically both doctrines and attempt to answer the question about the possibility of using them on the basis of economic policy. A method of the economic comparative study was used for analysis. Common area of both doctrines is the vision of man inspired by Christian philosophy. It is a central point of reference in considering the socio-economic aspects of human life. The concept of the social market economy in their foundation creates favorable conditions for human development, and thus can contribute to the objectives of economic personalism. An important question, however, remains to develop the foundations of economic personalism from the economic theory so that its recommendations for the economic policies meet the requirements of the contemporary economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Blumenberg-Lampe Ch., Der Weg in die Soziale Marktwirtschaft, Klett-Cotta, Stuttgart 1986.
 • Böhm F., Die Idee des ORDO im Denken Walter Eucken, "Ordo", t. III, Helmut Küpper Verlag, Godesberg 1950.
 • Eucken W., Die Grundlagen der Nationalökonomie, 9. Auflage, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong 1989.
 • Eucken W., Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • Eucken W., Nationalökonomie wozu?, Klett-Cota, 5. Auflage, Stuttgart 2005.
 • Grassl W., Ekonomia obywatelska, "Pressje. Teka XXIX Klubu Jagiellońskiego", Kraków 2012.
 • Gronbacher G.M.A., Personalizm ekonomiczny, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999.
 • Gronbacher G.M.A., The need for economic personalism, "The Journal of Market & Morality", no. 1/ 1998.
 • Kamińska K., Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy, "Equilibrum" 2010 nr 1 (4).
 • Kamińska K., Ordoliberalizm i keynesizm - dwie sprzeczne koncepcje w polityce gospodarczej powojennych Niemiec, praca doktorska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014 (maszynopis niepublikowany).
 • Kędzierski M., Ekonomia trynitarna, "Pressje. Teka XXIX Klubu Jagiellońskiego", Kraków 2012.
 • Kowitz R., Alfred Müller-Armack. Wirtschaftspolitik als Berufung. Zur Entstehungsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft und dem politischen Wirken des Hochschullehrers, Köln 1998.
 • Lampert H., Porządek gospodarczy i społeczny w RFN, "Kontrast" Wydawnictwo Fundacji Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Melé D., Schlag M. (red.), Humanism in Economics and Business. Perspectives of the Catholic Social Tradition, Issues in Business Ethics 43, Springer Science+Business Media, Dordrecht 2015.
 • Miksch L., Wettbewerb als Aufgabe. Grundsätze einer Wettbewerbsordnung, Helmut Küpper Verlag, Godesberg 1947.
 • Mises von Ludwig, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 • Müller-Armack A., Soziale Marktwirtschaft, [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, T. IX, Fischer Verlag, Stuttgart- Göttingen 1956.
 • Pysz P., Komplementarność i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda, [w:] Mączyńska E., Pysz P. (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Urgacz P., Personalizm ekonomiczny i jego zasady w ujęciu G.M.A. Gronbachera, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2008, vol. 11 nr 1.
 • Wawro J., Społeczna gospodarka rynkowa - recepta na kryzys, Wydawnictwo "Galicea", Jarosław-Rzeszów 2012.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
 • Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, Tom 47, 16 grudnia 2004.
 • Zabielski J., Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka, "Rocznik Teologii Katolickiej" 2014, tom XIII/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.