PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 120 Rachunkowość i controlling | 53--66
Tytuł artykułu

Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting and Management Accounting for Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (jst) zdeterminowany jest specyfiką ich działalności. System rachunkowości tych jednostek jest budowany nie tylko w oparciu o zasady ogólne określone Ustawą o rachunkowości, ale również z wykorzystaniem szczegółowych zasad rachunkowości uwzględniających specyfikę działalności jst. System rachunkowości jest istotnym narzędziem skutecznego zarządzania zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W procesie zarządzania musi być generowany szereg sprawozdań i raportów, finansowych i niefinansowych. Uzyskiwanie planowanej efektywności i skuteczności działalności wymusza zarówno na przedsiębiorstwach, jak i na samorządach stworzenie systemu rachunkowości zarządczej wykraczającego znacznie poza kwestie danych finansowych, obejmującego wszystkie aspekty działalności. Przykładem takiego rozwiązania może być - stworzona pierwotnie dla przedsiębiorstw - strategiczna karta wyników. Stworzenie takiej karty dla jst, w której ujęte zostaną: wizja, misja i cele jst wraz z ustalonym systemem mierzalnych i realnych wskaźników - służyć powinno poprawie jakości realizacji zadań publicznych. Duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości mają nowoczesne systemy informatyczne.(abstrakt autora)
EN
The accounting system of the local government is determined by the specific of their performance. The accounting system of these units must be created not only on the basis of the principles determined by The Accounting Act, but also according to the principles established especially for these units. Accounting system is an essential tool for the effective management of both parties, companies and local government units. A lot of financial and non-financial reports must be generated in the process of management. To achieve planned effectiveness and efficiency both parties, companies and local government units, are forced to create management accounting system going over the financial data, covering all aspects of the performance. An example of such a solution might be - created originally for companies - balanced scorecard. The implementation of such a card for local government units, included theirs visions, missions and objectives correlated with the established system of measurable and realistic indicators should provide the improvement of the quality of the public tasks' performing. For the sufficiency of accounting system, sufficient software is also required.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bielawski R., Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" [Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach] 2014, nr 3.
 • Ćwiklicki M., Władyka A., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, artykuł ST 2009/7-8/110-117, www.lex.pl/akt/-/akt/zastosowaniezrownowazonej- karty-wynikow-w-urzedzie-miasta-tarnowa [27.12.2015].
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j., Dz.U. z 2013 r.poz. 289
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j., Dz.U. z 2013r. poz. 596 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 388.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459498

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.