PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 294 | 47--58
Tytuł artykułu

Potencjał finansowy i inwestycyjny a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial and Investment Potential and Investment Activity of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza czynników potencjału finansowego oraz inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, determinujących jego aktywność inwestycyjną. Wnioskiem płynącym z pracy jest to, że na aktywność inwestycyjną wpływ mają czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne. Aby zrealizować postawiony w pracy cel, wykonano studia literatury przedmiotu, gdzie wykazano, że na poziom aktywności inwestycyjnej samorządów najbardziej oddziałują przyjęte rozwiązania dotyczące polityki finansowej oraz sposobu i zakresu finansowania samorządów, położenie geograficzne, dostępność zasobów czy terenów inwestycyjnych, a także zapotrzebowanie na inwestycje i źródła finansowania. Dlatego problematyka długoterminowej aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego jest wciąż aktualna. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to identify and analyze the key factors of the financial capacity and investment of local government units. General conclusion of the work is that on that investment activity of local governments affected by diversified factors: economic and non-economic. On the basis of conducted query literature demonstrated that the level of investment activity of local governments most affected by the solutions adopted for the financial policy and the manner and scope of financing local governments. However, it should be noted that both the functioning legislation laying down rules for the functioning of local governments and their financial situation are constantly changing, so the problem of long-term investment activity of local government units is still valid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dylewski M. (2010), Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Filipiak B., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2011), Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Jastrzębska M. (2006), Zarządzanie wydatkami jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Kożuch, K. Brzozowska (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych, UJ, Kraków.
 • Lubińska T. (2005), Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata - studium porównawcze, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M. (2008), Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Łękawa Z. (2012), Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnośląskiego [w:] T. Famulska, A. Walasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse Publiczne, "Studia Ekonomiczne", nr 108.
 • Łukomska-Szarek J. (2011), Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 1864.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2006), Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Markowska-Bzducha E. (2008), Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji (2014), Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2014), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl (dostęp: 14.06.2014).
 • Ministerstwo Gospodarki (2010), Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz, Warszawa.
 • Pakulska T. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Sierak J., Górniak R. (2011), Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Taylor E. (2011), Kraje jako produkty lokalizacyjne [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.